Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

списак на Викимедији

Nacionalni spomenik BiH je kulturno dobro nastalo ljudskim ili djelovanjem prirode koje se zbog svojih vrijednosti smatra značajnim za Bosnu i Hercegovinu. Odluku o predloženim dobrima donosi Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika.[1]

Stećci su najbrojniji nacionalni spomenik BiH

Odluke o proglašenju nekog dobra za nacionalni spomenik donosi državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u čijem sastavu se predstavnici tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine i dva člana iz inostranstva. Donose se na osnovu utvrđenih kriterijuma, a sprovode se u skladu sa zakonom koji reguliše mjere zaštite i rehabilitacije dobara.[2]

U svom radu Komisija obezbjeđuje poštivanje usvojenih međunarodnih standarda, zastupa interes Bosne i Hercegovine kod međunarodnih organizacija (UNESCO), sarađuje sa Interpolom u slučaju oštećenja ili nestanka dobra, i obavlja mnoge druge proceduralne aktivnosti oko nacionalnih spomenika.

Do septembra 2016. Komisija je 820 dobara proglasila za nacionalni spomenik. Najzastupljenija dobra na listi su:

 • nekropole sa stećcima, kao najbrojnija kulturna dobra u Bosni i Hercegovini
 • džamije kao najbrojniji vjerski objekti
 • hrišćanski vjerski objekti (crkve, manastiri, samostani)
 • groblja svih konfesija
 • tvrđave, prvenstveno iz srednjovjekovnog perioda
 • zgrade iz osmanskog, austrougarskog i jugoslovenskog perioda
 • umjetnička djela
 • mostovi, pretežno iz osmanskog vremena

Tri spomenika su na UNESCO-ovoj listi mjesta svjetske baštine u Evropi:

Na listi se nalaze 22 nekropole na teritoriji Bosne i Hercegovine, po tri na području Srbije i Crne Gore i dvije na teritoriji Hrvatske.

Spisak Nacionalnih spomenika BiHУреди

Ambijentalne cjelineУреди

 • 1. Ambijentalna cjelina — Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa-paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 2. Ambijentalna cjelina — Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;

Arheološki lokalitetiУреди

 • 3. Arheološki lokalitet — Crkvina u Makljenovcu, Opština Doboj, RS;
 • 4. Arheološki lokalitet — Mekota, Gornji Rakani, Opština Novi Grad, RS;
 • 5. Arheološki lokalitet — Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, Opština Doboj, RS;
 • 6. Arheološki lokalitet — Višeslojno praistorijsko naselje na Visu, Opština Derventa, RS;
 • 7. Arheološki lokalitet — Zidine, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH;

Arheološki spomeniciУреди

 • 8. Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu, Opština Konjic, FBiH;
 • 9. Arheološki spomenik — Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu, Opština Neum, FBiH;

Arheološka područjaУреди

 • 10. Arheološko područje — “Crkvina“ ili Ledenica, u Potočanima pored Livna, Opština Livno, FBiH;
 • 11. Arheološko područje — Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, Opština Ljubuški, FBiH;
 • 12. Arheološko područje — Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, Opština Travnik, FBiH;
 • 13. Arheološko područje — Crkvina (Grudine) u Čipuljiću, Opština Bugojno, FBiH;
 • 14. Arheološko područje — Crkvina u Zavali, Opština Ravno, FBiH;
 • 15. Arheološko područje — Dabravine sa ostacima iz bronzanog doba i kasne antike, Opština Vareš, FBiH;
 • 16. Arheološko područje — Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, Opština Novo Sarajevo i Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 17. Arheološko područje — Gradac na Ilinjači u Gornjem Kotorcu u Istočnom Sarajevu, Opština Kasindo, RS;
 • 18. Arheološko područje — Gradina Varina gruda, u Dživaru, Trebinje, RS;
 • 19. Arheološko područje — Groblje sv. Ive u Livnu, FBiH;
 • 20. Arheološko područje — Helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH
 • 21. Arheološko područje — Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi, FBiH;
 • 22. Arheološko područje — Kasnoantička bazilika u Cimu, Mostar, FBiH;
 • 23. Arheološko područje — Kasnoantička bazilika u Oborcima, Opština Donji Vakuf, FBiH
 • 24. Arheološko područje — Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima kod Mostara, Mostar, FBiH;
 • 25. Arheološko područje — Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, Opština Donji Vakuf, FBiH;
 • 26. Arheološko područje — Korića Han u Gračanici, FBiH;
 • 27. Arheološko područje — Lištani — Podvornice, s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka, Opština Livno, FBiH;
 • 28. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, Opština Neum, FBiH;
 • 29. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo, Opština Stolac, FBiH;
 • 30. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo, Opština Stolac, FBiH;
 • 31. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, Opština Neum, FBiH;
 • 32. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, Opština Stolac, FBiH;
 • 33. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, Opština Stolac, FBiH;
 • 34. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, Opština Berkovići, RS;
 • 35. Arheološko područje — Nekropola sa stećcima na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, Opština Neum, FBiH;
 • 36. Arheološko područje — Neolitsko naselje Lug, Opština Goražde, FBiH;
 • 37. Arheološko područje — ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji, Berkovići, RS;
 • 38. Arheološko područje — ostaci graditeljske cjeline crkava sv. Petra i sv. Pavla sa nekropolom stećaka u Čičevu, Opština Trebinje, RS;
 • 39. Arheološko područje — ostaci Kasnoantičke bazilike u selu Vrba, Opština Glamoč, FBiH;
 • 40. Arheološko područje — ostaci naselja iz praistorijskog perioda, nekropola sa stećcima i ostaci crkve iz srednjovjekovnog perioda Kličanj u Krajkovićima kod Trebinja, RS;
 • 41. Arheološko područje — ostaci rimskog naselja i srednjovjekovna nekropola sa stećcima u Vranjevom selu kod Neuma, Opština Neum, FBiH;
 • 42. Arheološko područje — ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, Opština Travnik, FBiH;
 • 43. Arheološko područje — ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću, Opština Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 44. Arheološko područje — ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima Luka, Opština Ilijaš, FBiH;
 • 45. Arheološko područje — ostaci Tašlihana u Sarajevu, FBiH;
 • 46. Arheološko područje — Otinovci (Kupres) s ostacima crkava iz V, XV i XIX vijeka, Opština Kupres, FBiH;
 • 47. Arheološko područje — paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima kod Stoca, FBiH;
 • 48. Arheološko područje — Pod, praistorijsko gradinsko naselje u Bugojnu, FBiH;
 • 49. Arheološko područje — praistorijska “Velika gradina“ u Vidošima, Opština Livno, FBiH;
 • 50. Arheološko područje — praistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, Trebinje, RS;
 • 51. Arheološko područje — praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik — Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik, FBiH;
 • 52. Arheološko područje — praistorijska gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje, nekropola i pokretno naslijeđe u Vašarovinama, Priluka, Opština Livno, FBiH;
 • 53. Arheološko područje — praistorijski tumuli u Moskom, Trebinje, RS;
 • 54. Arheološko područje — praistorijsko naselje Donja Dolina u selu Donja Dolina, Gradiška, RS;
 • 55. Arheološko područje — praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, Tomislavgrad, FBiH;
 • 56. Arheološko područje — praistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, Opština Visoko, FBiH;
 • 57. Arheološko područje — praistorijsko naselje u Butmiru, Opština Ilidža, FBiH;
 • 58. Arheološko područje — praistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, Opština Kakanj, FBiH;
 • 59. Arheološko područje — Rešetarica s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem, Opština Livno, FBiH;
 • 60. Arheološko područje — Rimska vila (Villa Rusticae) — Višići, (lokalitet “Kućišta“) s ostacima iz rimskog antičkog razdoblja, ranog i kasnog srednjeg vijeka (slavensko naselje i groblje), Opština Čapljina, FBiH;
 • 61. Arheološko područje — Rimske iskopine na Ilidži kod Sarajeva, FBiH;
 • 62. Arheološko područje — Ripač kod Bihaća, Opština Bihać, FBiH;
 • 63. Arheološko područje — Skelani, Opština Srebrenica, RS;
 • 64. Arheološko područje — Stari grad Dubrovnik u Višnjici, Opština Ilijaš, FBiH;
 • 65. Arheološko područje — Stari grad Kozograd, Opština Fojnica, FBiH;
 • 66. Arheološko područje — Stećak u Baljvinama, Opština Mrkonjić-Grad, RS;
 • 67. Arheološko područje — Utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Čapljine, FBiH;
 • 68. Arheološko područje — Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci, Opština Kakanj, FBiH;
 • 69. Arheološko područje — Zelena pećina — praistorijsko pećinsko naselje, Blagaj, Grad Mostar, FBiH;
 • 70. Arheološko područje (neolitsko naselje) — Nebo, Han Bila, Opština Travnik, FBiH;
 • 71. Arheološko područje Gabela kod Čapljine, FBiH;
 • 72. Arheološko područje i ostaci stare tvrđave Prozor u Prozoru, FBiH;
 • 73. Arheološko područje Mili — Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima, Opština Visoko, FBiH;
 • 74. Arheološko područje Rapovine, Opština Livno, FBiH;
 • 75. Arheološko područje Rataje, Opština Foča, RS;
 • 76. Arheološkog područja — At Mejdan u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 77. Dom AVNOJ-a u Jajcu, sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, Staljina, Ruzvelta i Čerčila, FBiH;

Graditeljske cjelineУреди

 • 78. Graditelјska cjelina — Crkva Prečistoga srca Marijina i župni ured u Bijelјini, Opština Bijelјina, RS;
 • 79. Graditelјska cjelina — Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, Opština Lukavac, FBiH;
 • 80. Graditeljska cjelina — “Javno ljetno kupalište — Kupaje“ u Stocu, Opština Stolac, FBiH;
 • 81. Graditeljska cjelina — Abdesthana (Šejh Feruhova džamija) sa grobljem i česmom u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 82. Graditeljska cjelina — Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 83. Graditeljska cjelina — Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 84. Graditeljska cjelina — Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;
 • 85. Graditeljska cjelina — Beglučka (Lala-pašina, Mustafa-pašina, Beglek) džamija u Livnu, FBiH;
 • 86. Graditeljska cjelina — Behram-begova ili Behram-efendijina džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 87. Graditeljska cjelina — Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara) u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 88. Graditeljska cjelina — Brusa bezistan (Rustem-pašin bezistan, Mali bezistan) sa dućanima u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 89. Graditeljska cjelina — Careva džamija ili Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, Mostar, FBiH;
 • 90. Graditeljska cjelina — Careva džamija, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 91. Graditeljska cjelina — Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, Opština Gradiška, RS;
 • 92. Graditeljska cjelina — Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima, Grad Banja Luka, RS;
 • 93. Graditeljska cjelina — Crkva Pokrova Presvete bogorodice i škola / parohijski dom u Rudicama, Opština Novi Grad, RS;
 • 94. Graditeljska cjelina — Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, Opština Novi Grad Sarajevo, FBiH;
 • 95. Graditeljska cjelina — Crkva rođenja Bogorodice u Ljubinju, RS;
 • 96. Graditeljska cjelina — Crkva Rođenja Presvete Bogorodice sa grobljem i pokretnim nasljeđem u Obudovcu kod Šamca Šamca, RS;
 • 97. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom sa stećcima u Aranđelovu, Opština Trebinje, RS;
 • 98. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, Opština Trebinje, RS;
 • 99. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Ćirila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 100. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Georgija u Sopotnici kod Novog Goražda, Opština Novo Goražde, RS;
 • 101. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Ilije sa župnim uredom u Zenici, FBiH;
 • 102. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Ilije u Marićki kod Prijedora, Opština Prijedor, RS;
 • 103. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Ive u Podmilačju, Opština Jajce, FBiH;
 • 104. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Marije (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine) sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, FBiH;
 • 105. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Nikole u Srđevićima kod Gacka, RS;
 • 106. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Nikole u Trijebnju, Opština Stolac, FBiH;
 • 107. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Prokopija u Visokom, Opština Visoko, FBiH;
 • 108. Graditeljska cjelina — Crkva sv. Vinka Paulskoga sa samostanom i školom u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 109. Graditeljska cjelina — Crkva svete Petke (Petkovica) i most u Mostaćima kod Trebinja, RS;
 • 110. Graditeljska cjelina — Crkva Svetog Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, Opština Stolac, FBiH;
 • 111. Graditeljska cjelina — Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima u Lugu kod Trebinja, RS;
 • 112. Graditeljska cjelina — Crkva Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom, zid porte i zgrada nekadašnje Prve Srpske škole u Travniku, FBiH;
 • 113. Graditeljska cjelina — Crkva Vaznesenja Hristovog i crkva Uspenja Bogorodičinog u Čajniču, RS;
 • 114. Graditeljska cjelina — Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamije u Tešnju, FBiH;
 • 115. Graditeljska cjelina — Čaršijska (Junuz-Čauš) džamija u Konjicu, FBiH;
 • 116. Graditeljska cjelina — Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) sa haremom, Opština Tomislavgrad, FBiH;
 • 117. Graditeljska cjelina — Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju, RS;
 • 118. Graditeljska cjelina — Čaršijska džamija sa Čaršijom u Stocu, FBiH;
 • 119. Graditeljska cjelina — Čekrekčijina džamija, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 120. Graditeljska cjelina — Drvena džamija u Solunu kod Olova; FBiH;
 • 121. Graditeljska cjelina — Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini, Opština Ljubuški, FBiH;
 • 122. Graditeljska cjelina — Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 123. Graditeljska cjelina — Džamija u Ćojluku, Opština Srebrenik, FBiH;
 • 124. Graditeljska cjelina — Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), Opština Berkovići, RS;
 • 125. Graditeljska cjelina — Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i sahat-kula u Travniku, Opština Travnik, FBiH;
 • 126. Graditeljska cjelina — Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), Opština Trebinje, RS;
 • 127. Graditeljska cjelina — Džamija u Kraljevoj Sutjesci, Opština Kakanj, FBiH;
 • 128. Graditeljska cjelina — Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, Opština Prozor, FBiH;
 • 129. Graditeljska cjelina — Džamija u Umoljanima, Opština Trnovo, FBiH;
 • 130. Graditeljska cjelina — Džamija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 131. Graditeljska cjelina — Đulhanumina kuća u Stocu, FBiH;
 • 132. Graditeljska cjelina — Električna centrala na Hisetima (Marijin-Dvoru) u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 133. Graditeljska cjelina — Ferhadija džamija u Sarajevu, FBiH;
 • 134. Graditeljska cjelina — Fethija džamija (crkva svetog Antonija do 1592. godine) sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću, FBiH;
 • 135. Graditeljska cjelina — Franjevački samostan Gorica, Opština Livno, FBiH;
 • 136. Graditeljska cjelina — Franjevački samostan i crkva sv. Ante u Sarajevu zajedno sa pokretnom imovinom, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 137. Graditeljska cjelina — Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, Opština Kakanj, FBiH;
 • 138. Graditeljska cjelina — Franjevački samostan i crkva u Širokom Brijegu, FBiH;
 • 139. Graditeljska cjelina — Franjevački samostan sa pokretnom imovinom u Kreševu, FBiH;
 • 140. Graditeljska cjelina — Franjevački samostan u Konjicu, FBiH;
 • 141. Graditeljska cjelina — Gazi Husref-begova džamija u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 142. Graditeljska cjelina — Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 143. Graditeljska cjelina — Gazi Husrev-begova medresa sa mjestom i ostacima Hanikaha u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 144. Graditeljska cjelina — Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, Brčko Distrikt;
 • 145. Graditeljska cjelina — Gradska džamija sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 146. Graditeljska cjelina — Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, Opština Stolac, FBiH;
 • 147. Graditeljska cjelina — grupa spomenika posvećenih Igmanskom maršu u Sarajevu, Opštine Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad i Vogošća, FBiH;
 • 148. Graditeljska cjelina — grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha ) u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 149. Graditeljska cjelina — Hadžiahmetovića kula u Mostaćima kod Trebinja, RS;
 • 150. Graditeljska cjelina — Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 151. Graditeljska cjelina — Hadžimuratovića Daire u Sarajevu (Velike Daire), Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 152. Graditeljska cjelina — Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu, Opština Donji Vakuf, FBiH;
 • 153. Graditeljska cjelina — Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 154. Graditeljska cjelina — Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić, djela arhitekte Josipa Vancaša, u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 155. Graditeljska cjelina — Husejnija džamija u Gradačcu, FBiH;
 • 156. Graditeljska cjelina — Islahijet u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 157. Graditeljska cjelina — Jajce kasarna u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 158. Graditeljska cjelina — Jeni (Hasan-agina) džamija u Travniku, FBiH;
 • 159. Graditeljska cjelina — Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa grobljem i česmom, Maglaj, FBiH;
 • 160. Graditeljska cjelina — Karađoz-begova džamija u Mostaru, FBiH;
 • 161. Graditeljska cjelina — Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije — Mala Gospa u Trebinju, RS;
 • 162. Graditeljska cjelina — Katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova u Brčkom, Brčko Distrikt BiH;
 • 163. Graditeljska cjelina — Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, Grad Mostar, FBiH;
 • 164. Graditeljska cjelina — Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici (Vila Mandić, vila Heinricha Reitera, vila Hermine Radisch i vila Forstratha Miklaua) u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 165. Graditeljska cjelina — Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, Opština Srebrenik, FBiH;
 • 166. Graditeljska cjelina — Konak u Sarajevu zajedno sa pokretnim naslijeđem, Opština Stari grad Sarajevo, FBiH;
 • 167. Graditeljska cjelina — Koski Mehmed-pašina džamija i medresa u Mostaru, FBiH;
 • 168. Graditeljska cjelina — Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju, Opština Kladanj, FBiH;
 • 169. Graditeljska cjelina — Lalića kula sa dvorima u Ljubuškom, Opština Ljubuški, FBiH;
 • 170. Graditeljska cjelina — Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici, FBiH;
 • 171. Graditeljska cjelina — Manastir Gomionica, Banja Luka, RS;
 • 172. Graditeljska cjelina — Manastir Ozren sa freskama u Bosanskom Petrovom Selu / Petrovu, RS;
 • 173. Graditeljska cjelina — Manastir Papraća u Papraći kod Šekovića zajedno sa pokretnim naslijeđem u Papraći kod Šekovića, RS;
 • 174. Graditeljska cjelina — Manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, Opština Bileća, RS;
 • 175. Graditeljska cjelina — Manastir Vozuća u Vozući, Opština Zavidovići, FBiH;
 • 176. Graditeljska cjelina — Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 177. Graditeljska cjelina — Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata) u Mostaru, FBiH;
 • 178. Graditeljska cjelina — Musalla sa grebljem u Kamengradu, Opština Sanski Most, FBiH;
 • 179. Graditeljska cjelina — Musluk (Atik Ali-pašina) džamija u Foči, Opština Foča, RS;
 • 180. Graditeljska cjelina — Nakšibendijska tekiija u Živčićima kod Fojnice, Opština Fojnica, FBiH;
 • 181. Graditeljska cjelina — Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, Opština Kotor-Varoš, RS;
 • 182. Graditeljska cjelina — Nesuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru, FBiH;
 • 183. Graditeljska cjelina — Nezir-agina džamija u Mostaru, FBiH;
 • 184. Graditeljska cjelina — Oficirski paviljoni u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 185. Graditeljska cjelina — Omerbegova kuća u Jajcu, FBiH;
 • 186. Graditeljska cjelina — Partizansko spomen-groblje u Mostaru, FBiH;
 • 187. Graditeljska cjelina — Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli, Opština Tuzla, FBiH;
 • 188. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, Opština Prijedor, RS;
 • 189. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, Opština Prnjavor, RS;
 • 190. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Blaško, Opština Laktaši, RS;
 • 191. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Dračevu, Opština Trebinje, RS;
 • 192. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Dražin Do, Opština Trebinje, RS;
 • 193. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selo Domaševo, Opština Trebinje, RS;
 • 194. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, Opština Ilidža, FBiH;
 • 195. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju zajedno sa pokretnim naslijeđem, Grad Mostar, FBiH;
 • 196. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, Opština Bileća, RS;
 • 197. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva Svetog Velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu u Tuzli, FBiH;
 • 198. Graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Drijenjani, Popovo polje, Opština Trebinje, RS;
 • 199. Graditeljska cjelina — Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu, Donji Vakuf, FBiH;
 • 200. Graditeljska cjelina — Radničko naselje Majdan, Opština Vareš, FBiH;
 • 201. Graditeljska cjelina — Repovačka dzamija u Konjicu, FBiH;
 • 202. Graditeljska cjelina — Rimokatolička crkva Sv. Josipa na Palama, RS;
 • 203. Graditeljska cjelina — Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru, FBiH;
 • 204. Graditeljska cjelina — Samostan Sv. Bonaventure u Visokom sa pokretnim naslijeđem, FBiH;
 • 205. Graditeljska cjelina — Saračeva kuća, zgrada Finansija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola) u Jajcu, FBiH;
 • 206. Graditeljska cjelina — Semiz Ali-paše turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije u Prači, Opština Pale, Prača, FBiH;
 • 207. Graditeljska cjelina — Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru, FBiH;
 • 208. Graditeljska cjelina — Spahovića kula sa dvorima u Bihovu kod Trebinja, RS;
 • 209. Graditeljska cjelina — Spomenik borcima NOR-a (Spomen-kosturnica u Velikom parku na Ilidži), Opština Ilidža, FBiH;
 • 210. Graditeljska cjelina — Spomenik na Makljenu, Opština Prozor-Rama, FBiH;
 • 211. Graditeljska cjelina — Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima — Banj-brdu) u Banjoj Luci, RS;
 • 212. Graditeljska cjelina — Spomen-kompleks Šušnjar, Sanski Most, FBiH;
 • 213. Graditeljska cjelina — Spomen-park Vraca u Sarajevu, Opština Novo Sarajevo, FBiH;
 • 214. Graditeljska cjelina — Srednjovjekovni grad Mičevac u Trebinju, RS;
 • 215. Graditeljska cjelina — Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru, FBiH;
 • 216. Graditeljska cjelina — Stambeni kompleks na Džidžikovcu u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 217. Graditeljska cjelina — Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 218. Graditeljska cjelina — Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu), grad Mostar; FBiH;
 • 219. Graditeljska cjelina — Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, Opština Kladanj, FBiH;
 • 220. Graditeljska cjelina — Stara drvena džamija u Bužimu, FBiH;
 • 221. Graditeljska cjelina — Stara džamija sa haremom u Orahovici, Opština Zenica, FBiH;
 • 222. Graditeljska cjelina — Stara džamija sa haremom u Špionici, Opština Srebrenik, FBiH;
 • 223. Graditeljska cjelina — Stara džamija Soko u Sokolu, Opština Gračanica, FBiH;
 • 224. Graditeljska cjelina — Stara džamija u selu Rujnica kod Zavidovića, FBiH;
 • 225. Graditeljska cjelina — Stara pravoslavna crkva (crkva rođenja Bogorodičina) u Mostaru, FBiH;
 • 226. Graditeljska cjelina — Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila) u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 227. Graditeljska cjelina — Stari grad Bijela Stijena u Stijeni, Opština Cazina, FBiH;
 • 228. Graditeljska cjelina — Stari grad Bočac u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 229. Graditeljska cjelina — Stari grad Bužim u Bužimu, FBiH;
 • 230. Graditeljska cjelina — Stari grad Cazin s džamijom, Opština Cazin, FBiH;
 • 231. Graditeljska cjelina — Stari grad Doboj u Doboju, RS;
 • 232. Graditeljska cjelina — Stari grad Dobor, Opština Modriča, RS;
 • 233. Graditeljska cjelina — Stari grad Glamoč, Opština Glamoč, FBiH;
 • 234. Graditeljska cjelina — Stari grad Jezerski u Jezerskom, Opština Bosanska Krupa, FBiH;
 • 235. Graditeljska cjelina — Stari grad Klobuk, Trebinje, RS;
 • 236. Graditeljska cjelina — Stari grad Ključ u Ključu, FBiH;
 • 237. Graditeljska cjelina — Stari grad Ljubuški u Ljubuškom, FBiH;
 • 238. Graditeljska cjelina — Stari grad Maglaj u Maglaju, FBiH;
 • 239. Graditeljska cjelina — Stari grad Ostrožac, Opština Cazin, FBiH;
 • 240. Graditeljska cjelina — Stari grad Samobor, Novo Goražde, RS;
 • 241. Graditeljska cjelina — Stari grad Soko u Sokolu, Opština Gračanica, FBiH;
 • 242. Graditeljska cjelina — Stari grad Tešanj u Tešnju, FBiH;
 • 243. Graditeljska cjelina — Stari grad u Travniku, FBiH;
 • 244. Graditeljska cjelina — Stari grad Vranduk u Vranduku, Opština Zenica, FBiH;
 • 245. Graditeljska cjelina — Stari grad Vratnik u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 246. Graditeljska cjelina — Stari grad Zvornik, RS;
 • 247. Graditeljska cjelina — Stari most sa kulama u Mostaru, FBiH;
 • 248. Graditeljska cjelina — Sultan-Ahmedova džamija i Medresa u Zenici, Opština Zenica, FBiH;
 • 249. Graditeljska cjelina — Šarena (Časna, Atik, Gradska, Behram-begova) džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese u Tuzli, Opština Tuzla, FBiH;
 • 250. Graditeljska cjelina — Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku, FBiH;
 • 251. Graditeljska cjelina — Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom, FBiH;
 • 252. Graditeljska cjelina — Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, FBiH;
 • 253. Graditeljska cjelina — Tekijska (Muhamed-Mehmed-Čauševa) džamija u Konjicu, FBiH;
 • 254. Graditeljska cjelina — Turbe Šejh-Gaibije i harem Tekijske džamije u Gradiški, RS;
 • 255. Graditeljska cjelina — Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom u Travniku, FBiH;
 • 256. Graditeljska cjelina — Turkovića-kula u Stocu, Opština Stolac, FBiH;
 • 257. Graditeljska cjelina — Tvrđava u Jajcu, FBiH;
 • 258. Graditeljska cjelina — Utvrda Vrnograč u Vrnograču, Opština Velika Kladuša, FBiH;
 • 259. Graditeljska cjelina — Utvrđeni grad Podzvizd, Opština Velika Kladuša, FBiH;
 • 260. Graditeljska cjelina — Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića) u Stocu, FBiH;
 • 261. Graditeljska cjelina — Vijećnica i Hotel Kaiser (sada Zavičajni muzej Gradiške) u Gradiški, Opština Gradiška, RS;
 • 262. Graditeljska cjelina — Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu, Opština Konjic, FBiH;
 • 263. Graditeljska cjelina — Zavra džamija u Livnu, FBiH;
 • 264. Graditeljska cjelina — Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a) u Bihaću, FBiH;
 • 265. Graditeljska cjelina — Župna crkva sv. Ante Padovanskog sa grobnicom bihaćkog plemstva (grobnica hrvatskih velikaša) u Bihaću, FBiH;
 • 266. Graditeljska cjelina — Župna crkva u Varešu, FBiH;
 • 267. Graditeljska cjelina — Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom, Opština Orašje, FBiH;
 • 268. Graditeljska cjelina crkve Sv Nikole u Foči sa objektom bivše škole i pokretnom imovinom, RS;
 • 269. Graditeljska cjelina crkve Uspenija Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i nadgrobnim spomenicima u Gabeli, Opština Čapljina, FBiH;
 • 270. Graditeljska cjelina Manastir sa crkvom u Zavali, Opština Ravno, FBiH;
 • 271. Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira (“Papirne“) u Zenici, FBiH;
 • 272. Graditeljska cjelina Novo Selo (Franz Josefsfeld), grad Bijeljina, RS;
 • 273. Graditeljska cjelina poznata kao kuća Alije Đerzeleza u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 274. Graditeljska cjelina školskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 275. Graditeljska stambena cjelina — Begovina u Stocu, Opština Stolac, FBiH;
 • 276. Graditeljska stambena cjelina — Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu kod Čapljine, FBiH;
 • 277. Graditeljske cjelina — Crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u Donjem Vukovskom kod Kupresa, Opština Kupres, FBiH;

Grobljanske cjelineУреди

 • 278. Groblјanska cjelina — Kul-mahalsko mezarje u Banjoj Luci, RS;
 • 279. Grobljanska cjelina — Alifakovac u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 280. Grobljanska cjelina — Cincarsko groblje u Bijeloj — Kalajdžijama, Brčko Distrikt BiH;
 • 281. Grobljanska cjelina — Firduzov mezaristan u Livnu, FBiH;
 • 282. Grobljanska cjelina — Groblje na Presjeci kod Ustikoline, Opština Foča, FBiH;
 • 283. Grobljanska cjelina — Harem “Jablanice“ u Novom Gradu, RS;
 • 284. Grobljanska cjelina — Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije u Gradačcu, FBiH;
 • 285. Grobljanska cjelina — Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije u Gradačcu, FBiH;
 • 286. Grobljanska cjelina — Harem i dva (šehidska) nišana u Slapovićima, Opština Srebrenica, RS;
 • 287. Grobljanska cjelina — Harem Musala u Gradiški, RS;
 • 288. Grobljanska cjelina — Jevrejsko groblje u Jajcu, Opština Jajce, FBiH;
 • 289. Grobljanska cjelina — Jevrejsko groblje u Mostaru, FBiH;
 • 290. Grobljanska cjelina — Jevrejsko groblje u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 291. Grobljanska cjelina — Kajtazovića nišani, Donja Lučka, Cazin, FBiH;
 • 292. Grobljanska cjelina — Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu u Sarajevu, Opština Ilidža, FBiH;
 • 293. Grobljanska cjelina — Poljsko groblje u Novom Martincu, Opština Srbac, RS;
 • 294. Grobljanska cjelina — Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu, FBiH;
 • 295. Grobljanska cjelina — Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi, RS;
 • 296. Grobljanska cjelina — Staro groblje na Kovačima, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH;
 • 297. Grobljanska cjelina — Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, FBiH;
 • 298. Grobljanska cjelina — Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, FBiH;
 • 299. Grobljanska cjelina — Turbe Malkoča i Skenderpašića u Kopčiću, Opština Bugojno, FBiH;
 • 300. Grobljanska cjelina — Turbeta Sijerčića sa grobljem, Novo Goražde, RS;
 • 301. Grupa građevina — 7 kuća u Selu Vranci — selu srednjovjekovnih rudara i kovača, Opština Kreševo, FBiH;
 • 302. Grupa grobljanskih cjelina — Praistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, Opština Jablanica, FBiH;
 • 303. Grupa objekata Gazi Husrev-begovog vakufa sa pokretnom imovinom u Sarajevu, FBiH;
 • 304. Grupa spomenika — šest praistorijskih grobnih gomila (tumulusa) u Gomiljanima, opštiina Trebinje, RS;
 • 305. Hadžišabanovića vila na Palama, RS;
 • 306. Harem Gradske džamije u Kozarskoj Dubici, RS;
 • 307. Harem Gradske džamije u Prnjavoru, RS;

Istorijske građevineУреди

 • 308. Istorijska cjelina — Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju, Opština Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 309. Istorijska građevina — Banka na Obali (bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke), Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 310. Istorijska građevina — Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 311. Istorijska građevina — Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) u Bileći, RS;
 • 312. Istorijska građevina — Cekovića kuća na Palama, RS;
 • 313. Istorijska građevina — Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom u Olovu, Opština Olovo, FBiH;
 • 314. Istorijska građevina — Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu, Opština Novo Sarajevo, FBiH;
 • 315. Istorijska građevina — Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Zenici, FBiH;
 • 316. Istorijska građevina — Crkva samostana Trapista “Marija Zvijezda“ (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom u Banjoj Luci, RS;
 • 317. Istorijska građevina — Crkva sv. Ante Padovanskog u Busovači, FBiH;
 • 318. Istorijska građevina — Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 319. Istorijska građevina — Crkva sv. Mihovila u Ovčarevu kod Travnika, FBiH;
 • 320. Istorijska građevina — Crkva sv. Save u Bileći, RS;
 • 321. Istorijska građevina — Crkva svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, RS;
 • 322. Istorijska građevina — Čamdžića kuća u Puračiću, Opština Lukavac, FBiH;
 • 323. Istorijska građevina — Čelebića (Džaferovića ili Šurkovića) džamija u Donjoj Bijenjoj, Opština Nevesinje, RS;
 • 324. Istorijska građevina — Despića kuća u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 325. Istorijska građevina — Dizdareva ili Ženska džamija u Jajcu, FBiH;
 • 326. Istorijska građevina — Dom društva Gajret u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 327. Istorijska građevina — Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, Opština Gračanica, FBiH;
 • 328. Istorijska građevina — Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;
 • 329. Istorijska građevina — Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, Bileća, RS;
 • 330. Istorijska građevina — Džamija u Slapovićima, kod Srebrenice, Opština Srebrenica, RS;
 • 331. Istorijska građevina — Eminagića konak u Tešnju, FBiH;
 • 332. Istorijska građevina — Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, Opština Gradiška, RS;
 • 333. Istorijska građevina — Gospođicina kuća u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 334. Istorijska građevina — Gradska galerija u Novom Gradu, RS;
 • 335. Istorijska građevina — Gradska vijećnica u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 336. Istorijska građevina — Hajduk kula na Kručevića Brdu, Opština Čitluk, FBiH;
 • 337. Istorijska građevina — Hotel Zagreb u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 338. Istorijska građevina — Hram Svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, Opština Lukavac, FBiH;
 • 339. Istorijska građevina — Kapetanova kula u Bihaću, FBiH;
 • 340. Istorijska građevina — Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić) u Banjoj Luci, RS;
 • 341. Istorijska građevina — Karađoz-begov hamam u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;
 • 342. Istorijska građevina — Karađoz-begov most u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;
 • 343. Istorijska građevina — Katedrala (Katedrala crkva Srca Isusova) u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 344. Istorijska građevina — Katolička crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu, Opština Neum, FBiH;
 • 345. Istorijska građevina — Katolička crkva sv. Petra i Pavla u Tešnju, Opština Tešanj, FBiH;
 • 346. Istorijska građevina — Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, FBiH;
 • 347. Istorijska građevina — Kino Centar, Grad Tuzla, FBiH;
 • 348. Istorijska građevina — Konak — Vijećnica u Gračanici, FBiH;
 • 349. Istorijska građevina — Kršlakova-Kapetanovića kuća u Jajcu, FBiH;
 • 350. Istorijska građevina — Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10 u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 351. Istorijska građevina — Kuća Ibre Alagića u Cazinu, FBiH;
 • 352. Istorijska građevina — Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, Kakanj, FBiH;
 • 353. Istorijska građevina — Kuća Kočića u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 354. Istorijska građevina — Kuća Mare Popović u Gračanici, FBiH;
 • 355. Istorijska građevina — Kuća Mulalić u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju, RS;
 • 356. Istorijska građevina — Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac) u Cazinu, FBiH;
 • 357. Istorijska građevina — Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, Opština Konjic, FBiH;
 • 358. Istorijska građevina — Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, Opština Srebrenica, RS;
 • 359. Istorijska građevina — Kuća Zehre Bahtijarević u Banjoj Luci, RS;
 • 360. Istorijska građevina — Latinska ćuprija u Sarajevu, Opština Stari grad Sarajevo, FBiH;
 • 361. Istorijska građevina — Medresa (Derviš Hanume medresa) u Gradiški, RS;
 • 362. Istorijska građevina — Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, FBiH;
 • 363. Istorijska građevina — Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 364. Istorijska građevina — mjesto i ostaci Sulejmanpašića kule u Odžaku, Opština Bugojno, FBiH;
 • 365. Istorijska građevina — Most na Dumanu u Livnu, FBiH;
 • 366. Istorijska građevina — Most u Klepcima, Opština Čapljina, FBiH;
 • 367. Istorijska građevina — Muzička akademija (Zavod Svetog Augustina) u Sarajevu, FBiH;
 • 368. Istorijska građevina — Muzička škola u Travniku, FBiH;
 • 369. Istorijska građevina — Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" Napretkov Zakladni dom), u Titovoj 56. u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 370. Istorijska građevina — Narodno pozorište u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 371. Istorijska građevina — ostaci Starog kamenog mosta (vakuf Haseći Ali-age Kolakovića) u Konjicu, FBiH;
 • 372. Istorijska građevina — Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20 u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 373. Istorijska građevina — Palata Musafija u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 374. Istorijska građevina — Pirijina (Smailagića) kula u Livnu, FBiH;
 • 375. Istorijska građevina — Porodična kuća Đumišića u Banjoj Luci, RS;
 • 376. Istorijska građevina — Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, Konjic, FBiH;
 • 377. Istorijska građevina — Pravoslavna Mitropolija u Sarajevu zajedno sa pokretnim nasljeđem, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 378. Istorijska građevina — Prva pošta u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 379. Istorijska građevina — Redžep-pašina kula u Žepi, Opština Rogatica, RS;
 • 380. Istorijska građevina — Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, Opština Čapljina, FBiH;
 • 381. Istorijska građevina — Rustempašića kula u Odžaku kod Bugojna, FBiH;
 • 382. Istorijska građevina — Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 383. Istorijska građevina — Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, FBiH;
 • 384. Istorijska građevina — Sahat-kula u Gračanici, FBiH;
 • 385. Istorijska građevina — Sahat-kula u Mostaru, FBiH;
 • 386. Istorijska građevina — Salomova palata u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 387. Istorijska građevina — Sinagoga u Mostaru, FBiH;
 • 388. Istorijska građevina — Sinan-begova ili Okića džamija u Jajcu, FBiH;
 • 389. Istorijska građevina — Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva “Matica”) u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 390. Istorijska građevina — Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu zajedno sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 391. Istorijska građevina — Stambeni objekat u ulici Višnjik 16 u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 392. Istorijska građevina — Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u Ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5 u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 393. Istorijska građevina — Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Maršala Tita broj 27 u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 394. Istorijska građevina — Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 395. Istorijska građevina — Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina (Mekteb) u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 396. Istorijska građevina — Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, Opština Konjic, FBiH;
 • 397. Istorijska građevina — Stara džamija u Lubardi, Opština Bužim, FBiH;
 • 398. Istorijska građevina — Stara džamija u selu Šenkovići, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 399. Istorijska građevina — Stara željeznička stanica na Ilidži u Sarajevu, Opština Ilidža, FBiH;
 • 400. Istorijska građevina — Stara željeznička stanica u Banjoj Luci (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), Grad Banja Luka, RS;
 • 401. Istorijska građevina — Stara željeznička stanica, Opština Lukavac, FBiH;
 • 402. Istorijska građevina — Stari grad Rmanj u Martin-Brodu, ostaci kule i zidova, Opština Bihać, FBiH;
 • 403. Istorijska građevina — Stari jevrejski hram (Il Kal Grandi — Veliki hram, ili Il Kal Vježu — Stari hram ili Stara sinagoga) u Sarajevu, FBiH;
 • 404. Istorijska građevina — Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, Opština Konjic, FBiH;
 • 405. Istorijska građevina — Turbe — Mauzolej u Bihaću, FBiH;
 • 406. Istorijska građevina — Uzeirbegovićev konak u Maglaju, FBiH;
 • 407. Istorijska građevina — Vatrogasna kasarna u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 408. Istorijska građevina — Vijećnica u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 409. Istorijska građevina — Vijećnica u Novom Gradu, RS;
 • 410. Istorijska građevina — Vila “Stefanija“ u ulici Mjedenica broj 5 u Sarajevu, FBiH;
 • 411. Istorijska građevina — Vila Emericha Pascola u Banjoj Luci, RS;
 • 412. Istorijska građevina — Vila Solvay, Opština Lukavac, FBiH;
 • 413. Istorijska građevina — Zgrada Ante Štambuka u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 414. Istorijska građevina — Zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 415. Istorijska građevina — Zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 416. Istorijska građevina — Zgrada kina Apolo u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 417. Istorijska građevina — Zgrada Marijinog dvora i unutrašnje dvorište, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 418. Istorijska građevina — Zgrada muzeja revolucije (zgrada Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine) u Sarajevu, Opština Novo Sarajevo, FBiH;
 • 419. Istorijska građevina — Zgrada Narodne (Centralne) banke u Sarajevu, Opština Centar sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 420. Istorijska građevina — Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara Milosrdnica u Travniku, Opština Travnik, FBiH;
 • 421. Istorijska građevina — Zgrada Oficirskog doma u Travniku, FBiH;
 • 422. Istorijska građevina — Zgrada opštine (Beledija ili Mala Vijećnica) u Odžaku, FBiH;
 • 423. Istorijska građevina — Zgrada Penzionog fonda (zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume) u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 424. Istorijska građevina — Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Zgrada zemaljske vlade I) sa pokretnim nasljeđem u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 425. Istorijska građevina — Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19 u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 426. Istorijska građevina — Zgrada Slavije u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 427. Istorijska građevina — Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva “Prosvjeta“ u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 428. Istorijska građevina — Zgrada stare željezničke stanice, Opština Sanski Most, FBiH;
 • 429. Istorijska građevina — Zgrada zemaljske vlade II (Zgrada željeznica), Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 430. Istorijska građevina — Zgrada Zemaljskog vakufa (Rijaseta IZ u BiH i Vakufske direkcije) i Hadin Ali-pašinog vakufa u Sarajevu, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 431. Istorijska građevina — Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 432. Istorijska građevina — Ženska gimnazija u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 433. Istorijska građevina — Župna crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima, Opština Livno, FBiH;
 • 434. Istorijska građevina Palata banskog dvora u Banjoj Luci, RS;
 • 435. Istorijska građevina poznata kao Zildžića kuća u Sarajevu, Opština Ilidža, FBiH;

Istorijski spomeniciУреди

 • 436. Istorijski (antički sakralni) spomenik — Mitrej u Jajcu, FBiH;
 • 437. Istorijski spomenik — Arslanagića most u Trebinju, RS;
 • 438. Istorijski spomenik — Careva ćuprija u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 439. Istorijski spomenik — Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, Opština Trebinje, RS;
 • 440. Istorijski spomenik — Crkva sv. Vasilija Velikog u Konjicu sa pokretnim naslijeđem (pet ikona), Opština Konjic, FBiH;
 • 441. Istorijski spomenik — Crkva svete Trojice u Tavnoj (Crkva manastira Tavna), Opština Bijeljina, RS;
 • 442. Istorijski spomenik — Crkva svetog Ilije Proroka u Maglaju, FBiH;
 • 443. Istorijski spomenik — Crkva svetog Velikomučenika Georgija u Velikoj Kladuši, FBiH;
 • 444. Istorijski spomenik — Grob sa stećkom u selu Bistro, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 445. Istorijski spomenik — Han Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 446. Istorijski spomenik — Hastahana (prva javna bolnica) u Tuzli, Opština Tuzla, FBiH;
 • 447. Istorijski spomenik — Hram Svetog proroka Ilije u Gradačcu, FBiH;
 • 448. Istorijski spomenik — Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, FBiH;
 • 449. Istorijski spomenik — Katakombe u Jajcu, FBiH;
 • 450. Istorijski spomenik — Kozića kuća u Jaseniku, Opština Konjic, FBiH;
 • 451. Istorijski spomenik — Kozja ćuprija u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 452. Istorijski spomenik — Kuća porodice Gašić u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 453. Istorijski spomenik — Magribija džamija u Sarajevu, Opština Centar, FBiH;
 • 454. Istorijski spomenik — Mlinica u Budošima, grad Trebinje, RS;
 • 455. Istorijski spomenik — Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS;
 • 456. Istorijski spomenik — Most na rijeci Žepi, Opština Rogatica, RS;
 • 457. Istorijski spomenik — Most na Viševskom potoku u Dolovima, Opština Rudo, RS;
 • 458. Istorijski spomenik — Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama, RS;
 • 459. Istorijski spomenik — Sahat-kula Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
 • 460. Istorijski spomenik — Sahat-kula na Musali u Travniku, FBiH;
 • 461. Istorijski spomenik — Sahat-kula u Donjem Vakufu, FBiH;
 • 462. Istorijski spomenik — Sahat-kula, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 463. Istorijski spomenik — Sokolski dom u Banjoj Luci, RS;
 • 464. Istorijski spomenik — Stara ili Hafizadića česma u Jajcu, FBiH;
 • 465. Istorijski spomenik — Stećci u Banovići Selu kod Banovića, FBiH;
 • 466. Istorijski spomenik — Šeranića kuća u Banjoj Luci, RS;
 • 467. Istorijski spomenik — Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu, FBiH;
 • 468. Istorijski spomenik — Zgrada Krajinaputeva u Bihaću, FBiH;
 • 469. Istorijski spomenik — Zgrada Muftijinog konaka u Tešnju, FBiH;
 • 470. Istorijski spomenik — Zgrada nekadašnje Sinagoge u Zenici, FBiH;
 • 471. Istorijski spomenik — Zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu, FBiH;
 • 472. Istorijski spomenik — Zgrada želјezničke stanice u Jezeru, Opština Jezero, RS;
 • 473. Istorijski spomenik — Zgrada željezničke sekcije u Prijedoru, RS;
 • 474. Istorijski spomenik — Željezni most princa Karla, Opština Foča, RS;
 • 475. Istorijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju kod Jajca, FBiH;
 • 476. Istorijski spomenik — Aškenaski hram u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 477. Istorijski spomenik — Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice u Varešu sa pokretnom imovinom, FBiH;
 • 478. Istorijski spomenik — Gradska tržnica (Markale ili Markthalle), Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 479. Istorijski spomenik — Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem u Gradačcu, Opština Gradačac, FBiH;
 • 480. Istorijski spomenik — most poznat kao Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klinčići, Opština Olovo, FBiH;
 • 481. Istorijski spomenik — most poznat kao Rimski most u selu Vranci, Opština Kreševo, FBiH;
 • 482. Istorijski spomenik — Most u Kožetini, Opština Foča, FBiH;
 • 483. Istorijski spomenik — Most u Starom Majdanu (poznat kao Rimski most), Opština Sanski Most, FBiH;
 • 484. Istorijski spomenik — Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici, FBiH;
 • 485. Istorijski spomenik — Narodno pozorište Republike Srpske, Grad Banja Luka, RS;
 • 486. Istorijski spomenik — Oficirska kasina (Dom Armije, Dom vojske Federacije) u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 487. Istorijski spomenik — Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, FBiH;
 • 488. Istorijski spomenik — Partizanski — Titov voz na Oštrelju, Opština Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 489. Istorijski spomenik — Sahat-kula u Gornjem Vakufu-Uskoplju, Opština Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
 • 490. Istorijski spomenik — Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;
 • 491. Istorijski spomenik — Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 492. Istorijski spomenik — Zgrada poznata kao “Turski sud“ (Kula hadži Muhamed-bega) u Ribnici, Opština Kakanj, FBiH;
 • 493. Istorijski spomenik — Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss) u Jajcu, FBiH;
 • 494. Istorijski spomenik “Mramorje” — grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, Opština Ilijaš, FBiH;

Istorijska područjaУреди

 • 495. Istorijsko gradsko područje — Blagaj, Mostar, FBiH;
 • 496. Istorijsko gradsko područje — Sarajevska čaršija, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 497. Istorijsko gradsko područje Jajca, FBiH;
 • 498. Istorijsko gradsko područje Kreševo u Kreševu, FBiH;
 • 499. Istorijsko gradsko područje Mostar, FBiH;
 • 500. Istorijsko gradsko područje Počitelj, Opština Čapljina, FBiH;
 • 501. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, Trnovo, FBiH;
 • 502. Istorijsko područje — Bedemi i tabije starog grada Jajca, FBiH;
 • 503. Istorijsko područje — Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu, Grad Banja Luka, RS;
 • 504. Istorijsko područje — Crkva sv. Ilije sa praistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima, Trebinje, RS;
 • 505. Istorijsko područje — Crkva sv. Neđeljke (sv. Nedelje), nekropola sa stećcima i ostaci praistorijskog naselja Taleža kod Trebinja, RS;
 • 506. Istorijsko područje — Crkva sv. Varvare sa grobljem i nekropola sa stećcima u selu Strujići, Opština Trebinje, RS;
 • 507. Istorijsko područje — Čaršija u Foči, RS;
 • 508. Istorijsko područje — Donji grad u Srebrenici, RS;
 • 509. Istorijsko područje — Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, Opština Konjic, FBiH;
 • 510. Istorijsko područje — Glavica u Bilješevu, Opština Kakanj, FBiH;
 • 511. Istorijsko područje — Gradac, Opština Hadžići, FBiH;
 • 512. Istorijsko područje — Groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, Opština Čitluk, FBiH;
 • 513. Istorijsko područje — Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici, RS;
 • 514. Istorijsko područje — Harem džamije Trnovi, Polje, Opština Velika Kladuša, FBiH;
 • 515. Istorijsko područje — Harem džamije u Gornjim Potočarima, Opština Srebrenica, RS;
 • 516. Istorijsko područje — Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu u Banjoj Luci, RS;
 • 517. Istorijsko područje — Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji u Banjoj Luci, RS;
 • 518. Istorijsko područje — Harem Hadži Omerove (Dolačke) džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 519. Istorijsko područje — Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije u Gornjem Šeheru u Banjoj Luci, RS;
 • 520. Istorijsko područje — Harem Kobaške ili Hudar-efendije džamije u Kobašu, Opština Srbac, RS;
 • 521. Istorijsko područje — Harem Pećinske (Seferbegove) džamije u Banjoj Luci, RS;
 • 522. Istorijsko područje — Harem Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi, Trebinje, RS;
 • 523. Istorijsko područje — Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije sa mezarjem u Banjoj Luci, RS;
 • 524. Istorijsko područje — Harem u Grahovu, Opština Velika Kladuša, FBiH;
 • 525. Istorijsko područje — Harem u Šabićima, Opština Velika Kladuša, FBiH;
 • 526. Istorijsko područje — Hutovski grad (Hadžibegov grad), Opština Neum, FBiH;
 • 527. Istorijsko područje — Jevrejsko groblje u Bihaću, FBiH;
 • 528. Istorijsko područje — Kovačnice (majdani) u selu Očevlje, Opština Vareš, FBiH;
 • 529. Istorijsko područje — memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici, FBiH;
 • 530. Istorijsko područje — memorijalni kompleks Crna kuća — spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, Opština Vitez, FBiH;
 • 531. Istorijsko područje — Mjesto i ostaci Arnaudija džamije, Opština Rogatica, RS;
 • 532. Istorijsko područje — Modro Polje, Opština Foča-Ustikolina, FBiH;
 • 533. Istorijsko područje — Nekropola kod sela Orašac, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 534. Istorijsko područje — Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, Opština Konjic, FBiH;
 • 535. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima “Mramor“ u Musićima Opština Olovo, FBiH;
 • 536. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, Opština Olovo, FBiH;
 • 537. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Bijača, Opština Ljubuški, FBiH;
 • 538. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Bistro, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 539. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, Opština Rogatica, RS;
 • 540. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Čengića Bare, Opština Kalinovik, RS;
 • 541. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH;
 • 542. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Donje Bare, Opština Posušje, FBiH;
 • 543. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, Opština Jablanica, FBiH;
 • 544. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Grčka glavica i ostaci crkve u selu Biskup, Opština Konjic, FBiH;
 • 545. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, Opština Kalinovik, RS;
 • 546. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička spomenika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, Opština Foča, RS;
 • 547. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, Opština Konjic, FBiH;
 • 548. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, Opština Stolac, FBiH;
 • 549. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, Opština Foča, RS;
 • 550. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, Opština Foča, RS;
 • 551. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga, Argud, Opština Konjic, FBiH;
 • 552. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 553. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, Opština Kasindo, Istočno Sarajevo, RS;
 • 554. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, Opština Konjic, FBiH;
 • 555. Istorijsko područje — nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, Opština Ljubinje, RS;
 • 556. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Jesenice — Argud, Opština Konjic, FBiH;
 • 557. Istorijsko područje — nekropola sa stećcima Kalufi, Opština Nevesinje, RS;
 • 558. Istorijsko područje — nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani, Opština Trnovo, FBiH;
 • 559. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Kunja — Argud, Opština Konjic, FBiH;
 • 560. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Jasenjani), Grad Mostar, FBiH;
 • 561. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Maculje, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 562. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, Opština Pale, RS;
 • 563. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Mramorje u Grborezima, Opština Livno, FBiH;
 • 564. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, Opština Ljubuški, FBiH;
 • 565. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), Opština Ljubinje, RS;
 • 566. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, Konjic, FBiH;
 • 567. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu “Dub“, selo Bulatovići, Opština Konjic, FBiH;
 • 568. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu “Greblje“, selo Tuhobići, Opština Konjic, FBiH;
 • 569. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, Opština Foča, RS;
 • 570. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, Kreševo, FBiH;
 • 571. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, Opština Breza, FBiH;
 • 572. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, Opština Sokolac, RS;
 • 573. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, Opština Istočna Ilidža, RS;
 • 574. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, Opština Istočni Stari Grad, RS;
 • 575. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, Opština Breza, FBiH;
 • 576. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, Opština Živinice, FBiH;
 • 577. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, Opština Trnovo, FBiH;
 • 578. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima, Konjic, FBiH;
 • 579. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblјe, Koritnik, Opština Breza, FBiH;
 • 580. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvenjak u Komarima, Opština Kreševo, FBiH;
 • 581. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, Opština Kreševo, FBiH;
 • 582. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, Konjic, FBiH;
 • 583. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji, Opština Berkovići, RS;
 • 584. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, Opština Konjic, FBiH;
 • 585. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u selu Moguš, Opština Olovo, FBiH;
 • 586. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, Opština Čajniče, RS;
 • 587. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, Opština Srebrenica, RS;
 • 588. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, Opština Olovo, FBiH;
 • 589. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, Opština Čajniče, RS;
 • 590. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, Opština Konjic, FBiH;
 • 591. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, Opština Čajniče, RS;
 • 592. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, Opština Čajniče, RS;
 • 593. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, Opština Trnovo, FBiH;
 • 594. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Opara, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 595. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, Opština Konjic, FBiH;
 • 596. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Ponor, Opština Jablanica, FBiH;
 • 597. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, Opština Berkovići, RS;
 • 598. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, Opština Nevesinje, RS;
 • 599. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Risovac, Opština Jablanica, FBiH;
 • 600. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Salikovac, Opština Olovo, FBiH;
 • 601. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Srednje, Opština Ilijaš, FBiH;
 • 602. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Stupni Do, Opština Vareš, FBiH;
 • 603. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Šarampovlje (Vitina) u Kruševu, Grad Mostar, FBiH;
 • 604. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Trnovo 1, Trnovo, Opština Šekovići, RS;
 • 605. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Bečanima, Opština Šekovići, RS;
 • 606. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, Opština Ilijaš, FBiH;
 • 607. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, Opština Konjic, FBiH;
 • 608. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Hrančićima, Opština Goražde, FBiH;
 • 609. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Kopošiću, Opština Ilijaš, FBiH;
 • 610. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Lađanici, Opština Konjic, FBiH;
 • 611. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero, Opština Srebrenica, RS;
 • 612. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Olovcima, Opština Kladanj, FBiH;
 • 613. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u selu Kosače kod Goražda, FBiH;
 • 614. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, Opština Tuzla, FBiH;
 • 615. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u Vincu, Opština Jajce, FBiH;
 • 616. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje (u Gornjem Šljivnu) i Pravoslavno groblje na Stražbenici, selo Šljivno na Dobrinji, grad Banja Luka, RS;
 • 617. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima Ubosko II, Opština Ljubinje, RS;
 • 618. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom Sebešić, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 619. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima, Česmina glava u Odžacima Opština Konjic, FBiH;
 • 620. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima, Gradić u Odžacima, Opština Konjic, FBiH;
 • 621. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima, krstačama i nišanom na lokalitetu Kaurlaš u Zagrlju, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 622. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, Opština Konjic, FBiH;
 • 623. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima, selo Ribari, Opština Konjic, FBiH;
 • 624. Istorijsko područje — Nekropola sa stećcima, selo Zukići Opština Konjic, FBiH;
 • 625. Istorijsko područje — Nekropola stećaka I i II Boljuni, Opština Stolac, FBiH;
 • 626. Istorijsko područje — Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH;
 • 627. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, Opština Ilijaš, FBiH;
 • 628. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima i nišanima u Gurdićima, Opština Olovo, FBiH;
 • 629. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, Opština Vareš, FBiH;
 • 630. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima lokalitet Ograda (Vlah), Opština Konjic, FBiH;
 • 631. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, Opština Tomislavgrad, FBiH;
 • 632. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka, Opština Han Pijesak, RS;
 • 633. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, Opština Kalesija, FBiH;
 • 634. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima u Hočevlјu, Opština Breza, FBiH;
 • 635. Istorijsko područje — Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, Opština Konjic, FBiH;
 • 636. Istorijsko područje — Obri, Opština Konjic, FBiH;
 • 637. Istorijsko područje — ostaci predromaničke crkve i srednjovjekovno groblje Crkvina kod sela Vrutci, Opština Ilidža, FBiH;
 • 638. Istorijsko područje — Ostrovica — Ostrovački grad, Opština Bihać, FBiH;
 • 639. Istorijsko područje — praistorijska gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska vrata (Donja i Gornja nekropola), Opština Kupres, FBiH;
 • 640. Istorijsko područje — praistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, Opština Bihać, FBiH;
 • 641. Istorijsko područje — praistorijski tumulus i nekropola sa stećcima, Veliki i Mali Han u Lištanima, Opština Livno, FBiH;
 • 642. Istorijsko područje — praistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, Berkovići, RS;
 • 643. Istorijsko područje — praistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, Opština Konjic, FBiH;
 • 644. Istorijsko područje — praistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice-Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, Opština Bileća, RS;
 • 645. Istorijsko područje — praistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, Opština Višegrad, RS;
 • 646. Istorijsko područje — praistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, Opština Sokolac, RS;
 • 647. Istorijsko područje — Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, Opština Trebinje, RS;
 • 648. Istorijsko područje — Pravoslavna crkva Vračevica (Crkva sv. Vrača) sa praistorijskom gomilom (tumulusom) u Gomiljanima, Trebinje, RS;
 • 649. Istorijsko područje — Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, Opština Čajniče, RS;
 • 650. Istorijsko područje — Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, Opština Kiseljak, FBiH;
 • 651. Istorijsko područje — Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, Opština Vareš, FBiH;
 • 652. Istorijsko područje — Stari grad Blagaj u Blagaju kraj Mostara, Mostar, FBiH;
 • 653. Istorijsko područje — Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom u Gradačcu, FBiH;
 • 654. Istorijsko područje — Stari grad Kamengrad, Opština Sanski Most, FBiH;
 • 655. Istorijsko područje — Stari grad Kamičak, Ključ, FBiH;
 • 656. Istorijsko područje — Stari grad Ključ i Ključka džamija (Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica) sa haremom u Ključu kod Gacka, RS;
 • 657. Istorijsko područje — Stari grad Komotin, Opština Jajce, FBiH;
 • 658. Istorijsko područje — Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, Opština Berkovići, RS;
 • 659. Istorijsko područje — Stari grad Kreševo, FBiH;
 • 660. Istorijsko područje — Stari grad Prusac, Opština Donji Vakuf, FBiH;
 • 661. Istorijsko područje — Stari grad Srebrenik u Srebreniku, FBiH;
 • 662. Istorijsko područje — Stari grad Stolac, FBiH;
 • 663. Istorijsko područje — Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, Opština Velika Kladuša, FBiH;
 • 664. Istorijsko područje — Stari grad u Livnu (Bistrički grad), FBiH;
 • 665. Istorijsko područje — Stari grad Vesela straža, Opština Bugojno, FBiH;
 • 666. Istorijsko područje — Stari grad Vinac, Opština Jajce, FBiH;
 • 667. Istorijsko područje — Stari grad Visoki, Opština Visoko, FBiH;
 • 668. Istorijsko područje — Stari križevi u Drežnici kod Mostara, FBiH;
 • 669. Istorijsko područje — Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, Čajniče, RS;
 • 670. Istorijsko područje — Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 671. Istorijsko područje — Tvrđava Kastel u Banjoj Luci, RS;
 • 672. Istorijsko područje — Tvrđava u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 673. Istorijsko područje — Zebina šuma, Opština Foča-Ustikolina, FBiH;
 • 674. Istorijsko područje — Zmajevac, Opština Čelinac, RS;
 • 675. Istorijsko područje “Mramorovi“ — nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, Čajniče, RS;
 • 676. Istorijsko područje Zaplanik, Opština Ravno, FBiH;
 • 677. Industrijska graditeljska cjelina električne centrale na Hridu (Dudinom Hridu) u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 678. Industrijska graditeljska cjelina hidroelektrane (Mala HE “Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku u Bihaću FBiH;
 • 679. Industrijsko naslijeđe — Proizvodnja soli u Tuzli, Grad Tuzla, FBiH;

Kulturni krajoliciУреди

 • 680. Kulturni krajolik — Plivska jezera sa kompleksom mlinica na Plivi kod Jajca, FBiH;
 • 681. Kulturni krajolik — Selo Lukomir (Gornji Lukomir) Opština Konjic, FBiH;
 • 682. Kulturni krajolik sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici kod Mostara, FBiH;
 • 683. Kulturni pejzaž — Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, praistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, Opština Konjic FBiH;
 • 684. Kulturni pejzaž — Dabarska pećina, Opština Sanski Most, FBiH;
 • 685. Kulturni pejzaž — Dolovi-Poljice, Opština Konjic, FBiH;
 • 686. Kulturni pejzaž — Hrustovačka pećina, Opština Sanski Most, FBiH;
 • 687. Kulturni pejzaž — Memorijalni kompleks Muzej “25. maj“ u Drvaru, FBiH;
 • 688. Kulturni pejzaž — Nekropola žrtvama fašizma, Opština Novi Travnik, FBiH;
 • 689. Kulturni pejzaž — Spomen-park žrtava fašističkog terora Garavice, Opština Bihać, FBiH;
 • 690. Kulturni pejzaž i područje — Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Šćitu, Prozor, FBiH;
 • 691. Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku, Opština Travnik, FBiH;

Kulturna mjestaУреди

 • 692. Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije sa haremom i nišanima u Prijedoru, Opština Prijedor, RS;
 • 693. Mjesto istorijske građevine — Musafirhana u Jajcu, FBiH;
 • 694. Mjesto Husein-begove džamije sa haremom u Brodu, RS;
 • 695. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Aladža (Hasan Nazirova) džamija u Foči, RS;
 • 696. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Arnaudija džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 697. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS;
 • 698. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt;
 • 699. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Careva džamija (džamija Sultan Bajazid Velije) u Nevesinju, RS;
 • 700. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) u Foči, RS;
 • 701. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Čaršijska džamija u Prijedoru, RS;
 • 702. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Čurčinica džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 703. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija) u Odžaku kod Nevesinja, RS;
 • 704. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Džamija na Hiseti (Mehdibegova džamija) u Banjoj Luci, RS;
 • 705. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), kod Čajniča, Opština Čajniče, RS;
 • 706. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija) u Mostaru, FBiH;
 • 707. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
 • 708. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Gradske džamije u Derventi, RS;
 • 709. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 710. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Hadži Osmanija ili Talina džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 711. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Hamidija džamija (Džamija u Rijeci, Riječka džamija, Rička džamija) u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 712. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Kizlaragina džamija u Mrkonjić-Gradu, RS;
 • 713. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Kolakovića kuća u Blagaju, Mostar, FBiH;
 • 714. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Mir-Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija) u Čajniču, RS;
 • 715. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Potočka (Hadži Perviz) džamija u Banjoj Luci, RS;
 • 716. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Resulbegovića kuća u Trebinju, RS;
 • 717. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Savska (Atik) džamija u Brčkom, Brčko Distrikt;
 • 718. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Sejmenska džamija u Zenici, FBiH;
 • 719. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Sinan-begova džamija (džamija Sinan-bega Boljanića) u Čajniču, RS;
 • 720. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martin-Brodu, Opština Bihać, FBiH;
 • 721. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline — Trzanska (Alibegova, džamija na Trznju) džamija sa haremom u Žepču, FBiH;
 • 722. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dolnjačke džamije u Derventi, RS;
 • 723. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dugalića džamije (džamija hadži Velijjudina Bakrača ili Velagina džamija) sa istorijskom građevinom sahat-kule u Nevesinju, RS;
 • 724. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka, RS;
 • 725. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline manastira Žitomislići, Mostar, FBiH;
 • 726. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Hamam na Ćupriji u Stocu, FBiH;
 • 727. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Burića kuća u Jajcu, FBiH;
 • 728. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Crkva presvete Bogorodice u Jajcu, FBiH;
 • 729. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 730. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Firuz-begov hamam, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 731. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Kameni most na Kosoru, Grad Mostar, FBiH;
 • 732. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Nevesinju, RS;
 • 733. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Kršlakova stara kuća u Jajcu, FBiH;
 • 734. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Most na rijeci Zeleni jadar u Slapovićima, Opština Srebrenica, RS;
 • 735. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Saborna crkva — Crkva svete trojice u Mostaru, FBiH;
 • 736. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, RS;
 • 737. Mjesto i ostaci istorijske građevine — Šantića vila u Borcima kod Konjica, FBiH;
 • 738. Mjesto i ostaci istorijske građevine Konaka u Bihaću, FBiH;
 • 739. Mjesto i ostaci istorijskog spomenika — Avdića džamija u Plani, Opština Bileća, RS;
 • 740. Mjesto i ostaci istorijskog spomenika — Džamija u Pridvorici kod Gacka, RS;
 • 741. Mjesto i ostaci istorijskog spomenika — Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, Opština Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
 • 742. Mjesto i ostaci istorijskog spomenika — Stara drvena džamija u Miljevićima, Opština Olovo, FBiH;
 • 743. Mjesto i ostaci istorijskog spomenika — Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija) u Foči, RS;
 • 744. Mural Zuke Džumhura, Opština Konjic, FBiH;
 • 745. Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom, Mrkonjić-Grad, RS;
 • 746. Objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone — Glavne željezničke radionice Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, FBiH;
 • 747. Ostaci graditeljske cjeline — džamija sa haremom u Đakovićima, Opština Čajniče, RS
 • 748. Park narodnih heroja sa kosturnicom, Opština Bileća, RS;
 • 749. Pirodno graditeljska cjelina — Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, Opština Cazin, FBiH;
 • 750. Područje i ostaci graditeljske cjeline — Crkva Preobraženja Hristovog sa zgradom škole i grobljem, u Klepcima, Opština Čapljina, FBiH;
 • 751. Područje i ostaci graditeljske cjeline — Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, FBiH;
 • 752. Područje i ostaci graditeljske cjeline — Ćuprijska (Hadži Alije Hadžisalihovića) džamija u Stocu, FBiH;
 • 753. Područje i ostaci graditeljske cjeline — Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru, FBiH;
 • 754. Područje i ostaci graditeljske cjeline — Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, Banja Luka, RS;
 • 755. Područje i ostaci graditeljske cjeline — Halil-pašino turbe i mezarje u Banja Luci, RS;
 • 756. Područje i ostaci graditeljske cjeline — Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi / Dušanovu, Opština Milići, RS;
 • 757. Područje i ostaci graditeljske cjeline Gazanferija džamija sa graditeljskom cjelinom turbeta i harema u Banjoj Luci, RS;
 • 758. Područje i ostaci istorijske građevine — Podgradska džamija u Stocu (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića) Opština Stolac, FBiH;
 • 759. Područje i ostaci istorijske građevine — Sahat-kula u Banjoj Luci, RS;
 • 760. Područje i ostaci istorijskog spomenika — Crkva sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, Opština Trebinje, RS;

Pokretna dobraУреди

 • 761. Pokretno dobro — “Ploča desne bočne strane japodske kamene urne“ iz Golubića, Opština Bihać, FBiH;
 • 762. Pokretno dobro — Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, Banja Luka, RS;
 • 763. Pokretno dobro — Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, RS;
 • 764. Pokretno dobro — Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, FBiH;
 • 765. Pokretno dobro — Fondovi i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo, FBiH;
 • 766. Pokretno dobro — Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzlanskog kantona u Tuzli, FBiH;
 • 767. Pokretno dobro — Kameni reljef sa figurom muškarca, Opština Bihać, FBiH;
 • 768. Pokretno dobro — Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, Opština Bihać, FBiH;
 • 769. Pokretno dobro — Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
 • 770. Pokretno dobro — Legat Stojana Čelića u Kulturno-obrazovnom centru u Novom Gradu, RS;
 • 771. Pokretno dobro — Musaf Fadil-paše Šerifovića smješten u zgradi Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, FBiH“;
 • 772. Pokretno dobro — Muzej “Mlade Bosne“ (“Muzej Sarajevo 1878–1918“), Opština Stari Grad, FBiH;
 • 773. Pokretno dobro — Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici, FBiH;
 • 774. Pokretno dobro — Muzejska zbirka, vlasništvo franjevačkog samostana u Plehanu, Opština Derventa, RS;
 • 775. Pokretno dobro — Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, FBiH;
 • 776. Pokretno dobro — Sarajevska hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, FBiH;
 • 777. Pokretno dobro — Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika iz Založja, Opština Bihać, FBiH;
 • 778. Pokretno dobro — Umjetnička zbirka Damirke i Envera Mulabdića u Bihaću, FBiH;
 • 779. Pokretno dobro — Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci, RS;
 • 780. Pokretno dobro — Zavičajna zbirka Boška Karanovića, smještena u Centru za kulturu, obrazovanje i informisanje u Bosanskoj Krupi, FBiH;
 • 781. Pokretno dobro — Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej “Mulićev-Rekord“ u Konjicu, FBiH;
 • 782. Pokretno dobro — Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića u Konjicu, FBiH;
 • 783. Pokretno dobro — Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu, FBiH;
 • 784. Pokretno dobro — Zbirka od 32 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, Opština Kakanj, FBiH;
 • 785. Pokretno dobro — Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;
 • 786. Pokretno dobro — Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u Tuzli, FBiH;
 • 787. Pokretno dobro — Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;
 • 788. Pokretno dobro — Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića, Bosanski Petrovac, FBiH;
 • 789. Pokretno dobro — Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, FBiH;

Prirodne cjelineУреди

 • 790. Prirodno i istorijsko područje — Nekropola sa stećcima i nišanima Grčko groblje / Svatovsko groblje (Greblje) u selu Donji Močioci, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 791. Prirodno i istorijsko područje — Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, Opština Olovo, FBiH;
 • 792. Prirodno i istorijsko područje — Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani, Opština Trnovo, FBiH;
 • 793. Prirodno i istorijsko područje u selu Gorani, Opština Konjic, FBiH;
 • 794. Prirodno-graditeljska cjelina — Crkva Šklopotnica (Crkva sv. Nikole) u Rijeci, Čelebići kod Foče, RS;
 • 795. Prirodno-graditeljska cjelina — Drvena džamija u selu Priluk, Opština Živinice, FBiH;
 • 796. Prirodno-graditeljska cjelina — Isa-begova zavija u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 797. Prirodno-graditeljska cjelina — Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, Opština Stolac, FBiH;
 • 798. Prirodno-graditeljska cjelina — Manastir Lomnica, Opština Šekovići, RS;
 • 799. Prirodno-graditeljska cjelina — Most u Plandištu (“Rimski” most, most preko rijeke Bosne u Plandištu), Opština Ilidža, FBiH;
 • 800. Prirodno-graditeljska cjelina — Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, Opština Tuzla, FBiH;
 • 801. Prirodno-graditeljska cjelina — Tekija u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH;
 • 802. Prirodno-graditeljska cjelina crkve svetoga Duha i Franjevačkog samostana u Fojnici, FBiH;
 • 803. Prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić u Blagaju kod Mostara, FBiH;

Spomenički objektiУреди

 • 804. Spomenička cjelina i istorijsko područje — praistorijska gradina, kasnoantička utvrda — refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, Opština Kiseljak, FBiH;
 • 805. Spomenik Petru Kočiću u Banjoj Luci, RS;

Stambene i graditeljske cjelineУреди

 • 806. Stambena cjelina — Saburina kuća u Sarajevu, FBiH;
 • 807. Stambena graditeljska cjelina — Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, Opština Bileća, RS;
 • 808. Stambena graditeljska cjelina — Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega) u Zvorniku, RS;
 • 809. Stambena graditeljska cjelina — Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 810. Stambena graditeljska cjelina — Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, FBiH;
 • 811. Stambena graditeljska cjelina — Kompleks Svrzine kuće, Opština Stari Grad Sarajevo, FBiH;
 • 812. Stambena graditeljska cjelina — Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu, FBiH;
 • 813. Stambena graditeljska cjelina — Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, FBiH.
 • 814. Stambena graditeljska cjelina — Rodna kuća Vladislava Skarića (Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH) u Sarajevu, Opština Stari Grad, FBiH;
 • 815. Stambena graditeljska cjelina — Vakuf Zejne Elezović (stambeni kompleks Zejne Elezović, Vakufski dvor) u Stocu, Opština Stolac, FBiH;
 • 816. Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića u Stocu, FBiH;
 • 817. Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad u Stocu, FBiH;
 • 818. Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović u Mostaru, FBiH;
 • 819. Graditeljska cjelina — ulica Čekaluša na području između Mejtaša i Džidžikovca u Sarajevu, Opština Centar, Sarajevo, FBiH,
 • 820. Graditeljska cjelina Stare župne crkve i Stare župne kuće Župe sv. Franje Asiškog u Zoviku, Brčko Distrikt.

Vidi jošУреди

ReferenceУреди

 1. ^ „NACIONALNI SPOMENICI BOSNE I HERCEGOVINE”. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Arhivirano iz originala na datum 21. 5. 2017. Pristupljeno 23. 9. 2016. 
 2. ^ „ZAKON O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA KAO NACIONALNI SPOMENIK BOSNE l HERCEGOVINE”. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Приступљено 23. 9. 2016. 

Spoljašnje vezeУреди