Policija Republike Srpske je izvršna i operativna institucija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Sedište je u Banja Luci. Misija policije je zaštita Ustava Republike Srpske, sigurnost, zaštita građana i njihovih prava.[2]

Policija Republike Srpske
Grb Policije Republike Srpske
Grb Policije Republike Srpske
Uobičajeno imePolicija
Pregled agencije
Datum osnivanja4. april 1992.
Struktura nadležnosti
Operativna nadležnostBA-SRP
Nadležno teloMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Opšte delovanje
Operativna struktura
SedišteBulevar Desanke Maksimović 4, Banja Luka,
 Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Odgovorni izabrani službenik
Izvršni direktor agencije
Sadržaji
StaniceJedan centar za obuku, jedna zgrada sedišta, 82 policijske stanice
Veb sajt
http://www.mup.vladars.net/
Policija Republike Srpske

Dužnosti i zakonski propisi policijskih službenika уреди

Policijski službenici su uniformisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i njegove izvršne agencije koji moraju da deluju objektivno u skladu sa Ustavom i poštujući Ustav Republike Srpske i zakone i druge propise Republike Srpske. Svaki policajac je obučen u uniformu istog izgleda na osnovu položaja ili jedinice u kojoj se policajac nalazi. Ako to predlaže misija, policajci mogu biti u civilnoj ili drugoj službenoj odeći u misijama. Etnički sastav policajaca mora biti jednak sastavu stanovništva Republike Srpske prema najnovijem popisu stanovništva sa jednakim procentom i pravima muških i ženskih policajaca.[3] Takođe, postoji mreža žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS VPON) koje pružaju bolje uslove za žene oficire.[3] Pored uniforme, svaki policajac ima legitimaciju i značku koja se mora pokazati kada je to potrebno. Zakon o policijskim službenicima daje propise policijskim službenicima.[4]

Istorija уреди

 
Spomenik palim 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Posle pada komunističke Jugoslavije, većina institucija, uključujući Sekretarijat unutrašnjih poslova i Specijalnu jedinicu, rasformirane su. Policija je osnovana 4. aprila 1992. Tog dana započinje istorija policije Republike Srpske kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova osnovalo Specijalnu brigadu policije. Pored Vojske Republike Srpske, policajci su se takođe borili u odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Tokom prvih borbi i početka rata, deo policije bio je na Vracama u Sarajevu, gde je trebalo da bude uspostavljeno Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine sa svim infrastrukturnim objektima u Centru za edukaciju policajaca.

Organizaciona struktura уреди

Direktor policije уреди

Šef policije je direktor. Sadašnji direktor policije je Siniša Kostrešević (od 2020). Bivši direktori policije bili su Radomir Njeguš (do 2004), Dragomir Andan (2004—2006), Uroš Pena (2006—2010), Gojko Vasić (2010—2016) i Darko Ćulum (2016—2020). Direktor policije je lice organizacije i organizacione jedinice u sedištu Ministarstva. Za svoju obavezu odgovoran je ministru unutrašnjih poslova i Vladi Republike Srpske. Dužnost direktora je da kontroliše, sprovodi, nadgleda i planira sve policijske aktivnosti, objedinjuje rad policije, donosi odluke o policiji i izveštava ministra unutrašnjih poslova i Vladu. Direktor ima svog zamenika direktora policije.[5]

Uprava policije уреди

Uprava policije je organizaciona jedinica Policije Republike Srpske odgovorna za koordinaciju rada, praćenje i usmeravanje u policijskim upravama, policijskim stanicama, jedinici žandarmerije i policijskim stanicama bezbednosti saobraćaja. Takođe pomaže izvršenju policijskih misija, prati javni red i mir i stanje bezbednosti saobraćaja, prati i analizira saobraćajne kazne, organizuje nastavu i učestvuje u vanrednim dežurstvima, kontroliše i kontroliše rad policijskih službenika, učestvuje u izradi nastavnog plana, sarađuje sa drugim institucijama i tako dalje na. Trenutni šef uprave policije je Dalibor Ivanić[6]

{{{Uprava}}}
Policija opšte nameneŽandarmerijaPolicija saobraćajne bezbednosti

Policijske uprave уреди

Policija je geografski organizovana na deset policijskih uprava: Banja Luka, Prijedor, Mrkonjić Grad, Gradiška, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje. Svakom policijskom upravom rukovodi načelnik policijske uprave. Ostale policijske uprave zasnivaju se na vrsti poslova. Osim geografski utvrđenih policijskih uprava, tu su i Uprava kriminalističke policije, Uprava za borbu protiv organizovanog i teškog kriminala, Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Uprava policijske podrške i Uprava za zaštitu lica i predmeta. Pre formiranja policijskih uprava 2017. godine kao geografske organizacije, postojalo je šest „centara javne bezbjednosti” (mn. „Centri javne bezbjednosti”, sg. „Centar javne bezbjednosti”), a centri su bili u Prijedoru, Banjaluci, Doboju, Bijeljini , Istočnom Sarajevu i Trebinju.

Policijska uprava Banja Luka уреди

Policijska uprava Banja Luka (skraćeno PU BL) nalazi se na teritoriji banjalučke podregije i obuhvata opštine Banja Luka, Laktaši, Čelinac, Kotor Varoš, opštine Kneževo i Prnjavor. Na njenoj teritoriji ima 12 policijskih stanica (od kojih je šest u Banja Luci). U Banja Luci je bilo sedište Centra javne bezbednosti Banja Luke. Načelnik policijske uprave je Miloš Brkić.

Policijske stanice u Policijskoj upravi Banja Luka su:

 • Policijska stanica Centar
 • Policijska stanica Lazarevo
 • Policijska stanica Obilićevo
 • Policijska stanica Lauš
 • Policijska stanica Potkozarje
 • Policijska stanica za intervencije Banja Luka
 • Stanica policijske bezbednosti saobraćaja Banja Luka
 • Policijska stanica Laktaši
 • Policijska stanica Prnjavor
 • Policijska stanica Kneževo
 • Policijska stanica Čelinac
 • Policijska stanica Kotor Varoš .[7]

Policijska stanica za intervencije уреди

Policijska stanica za intervencije Policijske uprave Banja Luka je jedina policijska stanica tog tipa u Bosni i Hercegovini. Stanica je formirana 2008. godine i u njoj radi 38 policajaca. Stanica je nagrađena sa Zlatnim znakom policije za uspehe u radu i najbolje organizacionom jedinicom Ministarstva. Dužnosti policajaca u ovoj policijskoj stanici su patroliranje u mobilnim patrolama i u jednoj smeni patrola ima po 3-4 policajca u jednom vozilu. Pored patrola, glavne dužnosti su zaštita javnog reda i mira na javnim sastancima ili kada u prestupu postoje elementi nasilja. Takođe, njihove dužnosti su pomoć opštim policijskim snagama u obavljanju komplikovanih misija, pomoć u zaštiti osoba i predmeta, blokada i pretraga terena kako bi se pronašli kriminalci ili predmeti za kojima se traga kao i suzbijanje trgovine narkoticima. Policijski službenici ove policijske stanice poznati su po Dačiji daster, patrolnim vozilima koja koriste.[8]

Policijska uprava Prijedor уреди

Policijska uprava Prijedor (skraćeno PU PD) nalazi se na teritoriji prijedorske mezoregije i obuhvata Prijedor, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Novi Grad, opštine Krupa na Uni i Oštru Luku. Na ovoj teritoriji ima 10 policijskih stanica (od kojih su tri u sedištu policijske uprave). Do 2017. uprava je nosila naziv Centar javne bezbjednosti Prijedor. Načelnik policijske stanice je Sretoja Vujanović.

Policijske stanice u Policijskoj upravi Prijedor su:

 • Policijska stanica Prijedor 1
 • Policijska stanica Prijedor 2
 • Policijska stanica Kozarac
 • Policijska stanica Omarska
 • Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prijedor
 • Policijska stanica Kozarska Dubica
 • Policijska stanica Kostajnica
 • Policijska stanica Novi Grad
 • Policijska stanica Krupa na Uni
 • Policijska stanica Oštra Luka .[9]

Policijska uprava Mrkonjić Grad уреди

Policijska uprava Mrkonjić Grad (skraćeno PU MG,) nalazi se na teritoriji podregije Mrkonjić Grad. Sedište je u Mrkonjić Gradu i obuhvata teritoriju sedam opština: Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Petrovac, Istočni Drvar i Kupres. Postoji pet policijskih stanica, a među njima dve su u administrativnom sedištu. Ova policijska uprava je formirana 2017. godine. Pre svoje nezavisnosti bila je deo Centra javne bezbjednosti Banja Luka.[10] Načelnik policijske stanice je Milan Milekić.

Policijske stanice u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad su:

 • Policijska stanica Mrkonjić Grad
 • Policijska stanica saobraćajne bezbednosti Mrkonjić Grad
 • Policijska stanica Jezero
 • Policijska stanica Šipovo
 • Policijska stanica Ribnik.[11]

Policijska uprava Gradiška уреди

Policijska uprava Gradiška (skraćeno PU GR) nalazi se na severu nekadašnjeg Centra javne bezbednosti Banja Luka i formirana je 2017. godine. Obuhvata teritoriju Gradiške podregije. Na teritoriji ove policijske uprave nalaze se samo Grad Gradiška i opština Srbac. Načelnik policijske uprave je Bojan Škorić. Postoje 4 policijske stanice, od kojih su dve u Gradiški, a policijske stanice u ovoj upravi su:

 • Policijska stanica Gradiška
 • Policijska stanica Nova Topola
 • Policijska stanica za bezbednost saobraćaja Gradiška
 • Policijska stanica Srbac.[12]

Policijska uprava Doboj уреди

Policijska uprava Doboj (skraćeno PU DO,) ima istu teritoriju kao i Centar javne bezbednosti Doboj. Na njenom području nalazi se regija Doboj, osim opštine Šamac (Grad Doboj i opštine Stanari, Teslić, Petrovo, Derventa, Modriča, Vukosavlje i Brod), a postoji 9 policijskih stanica (od toga tri u Doboju). Načelnik policijske uprave je Slobodan Radinković. Policijske stanice policijske uprave su:

 • Policijska stanica Doboj 1
 • Policijska stanica Doboj 2
 • Stanica policijske bezbednosti saobraćaja Doboj
 • Policijska stanica Teslić
 • Policijska stanica Derventa
 • Policijska stanica Modriča
 • Policijska stanica Petrovo
 • Policijska stanica Brod
 • Policijska stanicaStanari.[13]

Policijska uprava Bijeljina уреди

Policijska uprava Bijeljina (sskraćeno PU BNN) nalazi se u gradu Bijeljina i obuhvata područje još 5 opština (Ugljevik, Lopare, Šamac, Donji Žabar i Pelagićevo). Ova policijska uprava ima 8 policijskih stanica, od kojih su tri u Bijeljini. Načelnik policijske uprave je Žarko Ćosić. Policijske stanice u ovoj policijskoj upravi su:

 • Policijska stanica Bijeljina 1
 • Policijska stanica Bijeljina 2
 • Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Bijeljina
 • Policijska stanica Janja
 • Policijska stanica Lopare
 • Policijska stanica Ugljevik
 • Policijska stanica Šamac
 • Policijska stanica Pelagićevo.[14]

Policijska uprava Zvornik уреди

Policijska uprava Zvornik (skraćeno PU ZV) nalazi se na teritoriji zvorničke podregije. Sedište je u gradu Zvornik i obuhvata opštine: Osmaci, Šekovići, Vlasenica, Milići, Srebrenica i Bratunac. Načelnik policijske uprave je Aleksandar Vasiljević. Postoji 9 policijskih stanica od kojih su dve u Zvorniku i to policijske stanice:

 • Policijska stanica Zvornik
 • Policijska stanica Kozluk
 • Policijska stanica za bezbednost saobraćaja Zvornik
 • Policijska stanica Osmaci
 • Policijska stanica Srebrenica
 • Policijska stanica Bratunac
 • Policijska stanica Milići
 • Policijska stanica Vlasenica
 • Policijska stanica Šekovići.[15]

Policijska uprava Istočno Sarajevo уреди

Policijska uprava Istočno Sarajevo skraćenoPU IS) nalazi se na području grada Istočno Sarajevo i obuhvata opštine Rogatica i Han Pijesak. Postoji 9 policijskih stanica. Načelnik policijske uprave je Branimir Šehovac. Policijske stanice u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo su:

Policijska uprava Foča уреди

Policijska uprava Foča (skraćenoPU FO) formirana je 2017. godine na teritoriji podregije Foča (opštine Foča i Čajniče sa opštinama Novo Goražde, Višegrad, Rudo i Kalinovik). Ova policijska uprava ima 7 policijskih stanica (dve u Foči). Načelnik Policijske uprave Foča je Velimir Kostović, a policijske stanice koje sadrže ovu policijsku upravu su:

 • Policijska stanica Foča
 • Policijska stanica za bezbednost saobraćaja Foča
 • Policijska stanica Čajniče
 • Policijska stanica Kalinovik
 • Policijska stanica Rudo
 • Policijska stanica Novo Goražde
 • Policijska stanica Višegrad[18]

Policijska uprava Trebinje уреди

Policijska uprava Trebinje (skraćeno PU TB) nalazi se na jugu Republike Srpske i ova uprava ima 7 policijskih stanice od kojih su dve u Trebinju gde je sedište policijske uprave. Teritorija ove policijske uprave obuhvata Grad Trebinje i opštine Ljubinje, Berkovići, Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko i Bileća. Teritorija je nepromenjena od vremena kada je ovo PU bila centar javne bezbednosti. Načelnik policijske uprave je Siniša Laketa. Policijske stanice Policijske uprave Trebinje su:

 • Policijska stanica Trebinje
 • Saobraćajna policijska stanica Trebinje
 • Policijska stanica Nevesinje
 • Policijska stanica Berkovići
 • Policijska stanica Ljubinje
 • Policijska stanica Gacko
 • Policijska stanica Ljubinje .[19]

Uprava kriminalističke policije уреди

Uprava kriminalističke policije je uprava čija je dužnost obrada najsloženijih krivičnih dela, kontrola, nadzor i usmeravanje aktivnosti svih organizacionih delova i pomoćnih jedinica kriminalističke policije, otkrivanje krivična dela, borba protiv proizvodnje i prometa opojnih droga, predlaganje i određivanje rokova obaveza policijskih uprava, praćenje, proučavanje i analiza stanja i kretanje krivičnih dela i upotreba kriminalističko-tehničkih metoda, kriminalističko-obaveštajne analize i posebne operativne dužnosti, pronalaženje i hapšenje počinilaca krivičnih dela, pružanje dokaza o zločinima, objavljivanje naloga za hapšenje i podzakonskih akata, saradnja sa drugim državnim organima i postupanje prema relevantnim informacijama bezbednosno-obaveštajne službe. Uprava ima svoje dve jedinice: Jedinica za opšti kriminalitet, i Jedinica za privredni kriminal, Načelnik Uprave kriminalističke policije je Darko Kovrlija.[20]

Uprava za organizovani i teški kriminal уреди

Uprava za organizovani i teški kriminalitet je uprava koja se bavi: sprečavanjem, otkrivanjem i istragom krivičnih dela definisanih Zakonom o suzbijanju korupcije, Zakonom o organizovanom i teškom kriminalu, prikupljanjem obaveštajnih podataka i dokazima o zločinima, analiziranjem stanja bezbednosti, organizovanjem i upravljanjem akcijama protiv suzbijanja korupcoke i otkrivanjem najkompleksnijih i najtežih krivičnih dela i njihovih prestupnika, sarađuje sa drugim državnim organima i pružanje pomoći drugim policijskim upravama. Ova policijska uprava ima četiri jedinice: Jedinica za organizovani kriminalitet i droge, Jedinica za specijalne poslove, Jedinica za operativnu analitiku , i Jedinica za operativnu podršku. Šef uprave je Milosav Savković.[21]

Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma уреди

Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma procesuira krivična dela iz oblasti terorizma i ekstremizma, ratnih zločina i krivična dela prema Međunarodnom humanitarnom pravu. Za potrebe analitičkih istraga koristi sve korisne baze podataka Ministarstva, kao i sve javne informacije, prati realizaciju, proučava i analizira situaciju i kretanje zločina i korišćenje kriminalističko-obaveštajnih analiza, kriminalističko-tehničkih metoda i posebnih operativnih poslova, priprema podzakonske dokumente koji regulišu delovanje protiv terorizma i ekstremizma i sarađuje sa drugim državnim organima. Uprava ima dve jedinice: Jedinicau za borbu protiv terorizma i ekstremizma i Jedinicu za prevenciju i analitiku.[22]

Uprava za policijsku podršku уреди

Uprava za policijsku podršku je policijska uprava koja unapređuje pravno delovanje i rad organizacionih delova Ministarstva, radi na određenim operativno-instruktivnim zadacima, edukuje preventivno policijski službenici, nadgleda zakone i propise povezane sa policijskim poslovima, pomaže ostalim delovima policijske organizacije i koordinira se sa njima, nadgleda legalno delovanje policijskih struktura, koordinira, nadgleda i prikuplja informacije protiv zločina, posebno protiv visokotehnološkog kriminala, vrši prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka i pomaže drugim policijskim upravama. Načelnik uprave je Željko Spasojević. Administracija ima tri jedinice: Jedinicu za koordinaciju, Jedinicu za operativnu podršku i Jedinicu za forenziku — Kriminalističko-tehnički centar.[23]

Uprava za obezbeđenje ličnosti i objekata уреди

Zadaci Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata su: nadgledanje, usmeravanje i koordinacija jedinica u njenoj strukturi, policijske uprave, policijskih stanice i jedinica za podršku u poslovima zaštite, organizovanja i obavljanja poslova posebne bezbednosti lica i predmeta koji su definisani odlukom Vlade ili uredbom ministra, zaštita stranih lica i delegacija tokom njenog prisustva u Republici Srpskoj, nadgledanje bezbednosne situacije predmeta i lica, uspostavljanje sistema prikupljanja podataka za operativnu i preventivnu zaštitu, kontrolu i izradu planova zaštite, saradnja sa drugim institucijama i strukturama policije, ministarstva i republike, preduzimanje određenih mera antiterorističke zaštite, uspostavljanje direktne veze između kabineti i protokoli koje štite članovi uprave i vode računa o policiji profesionalno usavršavanje i obrazovanje oficira i materijalno-tehnička oprema. Uprava za obezbeđenje ličnosti i objekata do 2013. godine. postojala je pod imenom Jedinica za zaštitu lica i predmeta . Nakon povećanja broja zaposlenih i potreba za ovom vrstom poslova, uprava je osnovana kao administrativni deo Ministarstva i policije. Administracija je formirana sa 11 unutrašnjih organizacionih delova. Uprava je povezana sa Počasnom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova, jer su većina njegovih članova zaposleni u ovoj administraciji. Uprava ima dve jedinice: Jedinicu za zaštitu i Jedinicu za operativnu podršku.

 • Strukture zaštitne jedinice su:
  • Odred za zaštitu lica prve kategorije
  • Policijska stanica za zaštitu osoba i predmeta 1
  • Policijska stanica za zaštitu osoba i predmeta 2
  • Policijska stanica za zaštitu lica i predmeta 3
  • Policijska stanica za zaštitu osoba i predmeta 4
  • Policijska stanica za zaštitu lica.
Jedinica za operativnu podršku ima sledeću strukturu:
 • Odred za operativno-tehničku zaštitu
 • Operativna dužnost
 • Jedinica za podršku.

Šef administracije je magistar Borislav Šarić.[24][25]

Jedinice уреди

Sve jedinice policije su pod kontrolom i komandom ministra unutrašnjih poslova i direktora policije. Jedinice policije su:

Nove jedinice уреди

Nove jedinice formirane u policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova su Počasna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Takođe, u planu ke formiranje Konjičke jedinice.[26]

Uniforme i činovi уреди

Policijske uniforme i činovi deo su vizuelne identifikacije policajaca. Propise o uniformama (delovi uniforme, izgled, boje, materijal i tako dalje) daje ministar na predlog direktora.[4]

Uniforma i redovi danas уреди

 
Uniforma policijskih službenika Republike Srpske iz 2018.
Zakrpe na rukavima na policijskoj uniformi.

Tokom istorije policijske uniforme su se nekoliko puta menjale. Poslednja promena činova i uniforma bila je 2018. Najznačajnija promena bila je zamena patrolnih kačketa sa plavim policijskim šapkama.[27][28] Novi policijski činovi prema članu 89 Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske[29] su:

 • mlađi policajac, policajac, viši policajac, samostalni policajac, glavni policajac,
 • mlađi inspektor, inspektor , viši inspektor, samostalni inspektor,
 • glavni inspektor, generalni inspektor policije, glavni generalni inspektor policije.[30]

Direktor policije je uvek glavni generalni inspektor policije i po završetku dužnosti direktora vraća se u prethodni čin. Čin generalnog inspektora policije ima službenik koji je načelnik bilo koje policijske uprave (Uprava policije, Uprava kriminalističke policije, komandant Specijalne antiterorističke jedinice ili načelnik drugih policijskih uprava, prethodni centri javne bezbednosti).[4]

Činovi policije Republike Srpske
Čin Mlađi policajac Policajac Viši policajac Samostalni policajac Glavni policajac
Oznake          
Čin Mlađi inspektor Inspektor Viši inspektor Samostalni inspektor
Oznake        
Čin Glavni inspektor Generalni inspektor policije Glavni generalni inspektor policije
Oznake      


Bivši činovi i uniforme уреди

2014—2018. уреди

 
Policijska uniforma koja se koristila u periodu 2014—2018.

Većina sadašnjih delova uniforme povezana je sa prethodnom serijom policijskih uniformi Republike Srpske. Nekadašnjei kačketi zamenjene su plavim poljskim kapam. Svi metalni delovi prethodne uniforme zamenjeni su tekstilnim delovima, kao što je primer sa amblemom na kapi. Ovo su bile prve uniforme na kojima je amlem policije na desnoj ruci a na pločici je pisalo ime i prezime policajca. Uniforme između 2014. i 2018. godine bile su malo udobnije i prikladnije za modernu policiju. Ove uniforme bile su u upotrebi od jula 2014. do marta 2018. godine kada su zamenjene novom.[31]Pre izmena iz 2018. godine postojali su činovi formirani 2004. godine i bili su isti u policijskim institucijama u Bosni i Hercegovini. Zbog promene republičkog grba promenjen je samo oblik visokih inspektorskih činova. Nekadašnji činovi prema Uredbi o činovima policijskih službenika Republike Srpske su:

 • policajac, viši policajac, narednik, viši narednik,
 • mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor, samostalni inspektor,
 • glavni inspektor, generalni inspektor policije, glavni generalni inspektor policije.[32]
Činovi policije Republike Srpske u periodu 2014—2018
Čin Policajac Viši policajac Narednik Viši narednik
Oznake        
Čin Mlađi inspektor Inspektor
Viši inspektor
Samostalni inspektor
Oznake        
Čin Glavni inspektor Generalni inspektor policije Glavni generalni inspektor policije
Oznake      

2004—2014. уреди

 
Policijske uniforme: prva između 2003/4 i 2007/8, druga između 2007/8 i 2011/12 i treća između 2011/12 i 2014.

Nazivi činova u ovom periodu su ostali isti kao u periodu između 2014. i 2018.[33] Jedine značajnije promene su nastale nakonp promena simbola Republike Srpske kada je nekadašnji grb Republike Srpske sa dvoglavim orlom zamenio amblemom Republike Srpske. Finansijska kriza u periodu 2007—2008. godine sprečila je Ministarstvo unutrašnjih poslova da menja stare uniforme policajaca. U to vreme policija je imala 4.400 policajaca koji su nosili uniforme sa starim obeležjima.[34] Došlo je do izmena na policijskim kapama[27] gde su dodati metalni simboli, zakrpe su bile samo na jednoj ruci, nije postojala pločica za identifikaciju i u jednom periodu policijska značka bila je na levoj strani.[31]

Činovi policije Republike Srpske u periodu 2004—2008
Čin Policajac Viši policajac Narednik Viši narednik
Oznake        
Čin Mlađi inspektor Inspektor Viši inspektor Samostalni inspektor
Oznake        
Čin Glavni inspektor Generalni inspektor policije Glavni generalni inspektor policije
Oznake      

1998—2003. уреди

Nakon završetka oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini, odlučeno je da se modernizuje izgled vojske i policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 1998. godine započelo sa unapređenjem Okvirnog sporazuma za restrukturiranje, reformu i demokratizaciju policije Republike Srpske . Pored promena zakona, propisa, organizacija došlo je i do promene u izgledu uniformi i policijskih činova. Takođe, svoje redove imali su i studenti obrazovnih institucija ministarstva. Svi činovi u ovom periodu imali su funkcijska imena, a neke činove moglo je nositi više funkcionera.[35]

U ovom periodu činovi su bili:

 • učenik prve godine SŠUP, učenik druge godine SŠUP, učenik treće godine SŠUP, učenik četvrte godine SŠUP;
 • student prve godine VŠUP, student druge godine VŠUP, učenik treće godine VŠUP;
 • policajac pripravnik, pripravnik sa višom školskom spremom, pripravnik sa visokom školskom spremom, policajac, vođa sektora, vođa sektora prve kategorije, komandir staničnog odjeljenja policije,
 • pomoćnik komandira policijske stanice, zamjenik komandira policijske stanice, komandir policijske stanice, operativni dežurni DOC-a MUP-a,
 • inspektor policije centra javne bezbjednosti, šef odsjeka u odjeljenju policije u centru javne bezbjednosti, načelnik odjeljenja policije centra javne bezbjednosti, načelnik sektora policije centra javne bezbjednosti,
 • načelnik DOC-a MUP-a, načelnik odjeljenja uprave policije, zamjenik načelnika Službe specijalne policije, načelnik Službe specijalne policije,
 • načelnik centra javne bezbjednosti , načelnik uprave, zamjenik ministra unutrašnjih poslova, ministar unutrašnjih poslova.
Činovi policije Republike Srpske u periodu 1998–2003
Čin Policajac pripravnik Pripravnik sa višom školskom spremom Pripravnik sa visokom školskom spremom Policajac Vođa sektora Vođa sektora prve kategorije Komandir staničnog odjeljenja policije
Oznake              
Čin Pomoćnik komandira policijske stanice Zamjenik komandira policijske stanice Komandir policijske stanice Operativni dežurni DOC-a MUP-a
Oznake        
Čin Inspektor policije centra javne bezbjednosti Šef odsjeka u odjeljenju policije u centru javne bezbjednosti Načelnik odjeljenja policije centra javne bezbjednosti Načelnik sektora policije centra javne bezbjednosti
Oznake        
Čin Načelnik DOC-a MUP-a Načelnik odjeljenja uprave policije Zamjenik načelnika Službe specijalne policije Načelnik Službe specijalne policije
Oznake        
Čin Načelnik centra javne bezbjednosti Načelnik uprave Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ministar unutrašnjih poslova
Oznake        


Studentski činovi policije Republike Srpske 1998—2003.
Činovi srednje škole Učenik I godine SŠUP Učenik II godine SŠUP Učenik II godine SŠUP Učenik IV godine SŠUP
Oznake        
Činovi više škole Student I godine VŠUP Student II godine VŠUP Student III godine VŠUP
Oznake      

1992—1998. уреди

 
Posleratna fotografija policajaca u blizini Zvornika. Centralne ličnosti su policajci, a njihovi redovi su potporučnik i pukovnik.

Na početku rata, policija Republike Srpske imala je uglavnom istu uniformu kao i jugoslovenska milicija. Specijalni policijski odred imao je maskirne uniforme sa plavim motivima, a ponekad čak i uniforme sa vojnim kamuflažnim motivima.[36][37] Činovi u ovom periodu bili su slični vojnim činovima:

 • podoficiri: mlađi narednik, mlađi narednik prve klase, narednik, narednik prve klase, stariji narednik, stariji narednik prve klase,
 • oficiri: potporučnik (2. poručnik), poručnik, kapetan, kapetan prve klase, major, potpukovnik, pukovnik,
 • generali: general-major, general-potpukovnik, general-pukovnik.
Činovi policije Republike Srpske u periodu 1992—1998.
Čin Mlađi narednik Mlađi narednik prve klase Narednik Narednik prve klase Stariji narednik 'Stariji narednik prve klase
Oznake            
Čin Potporučnik
Poručnik Kapetan Kapetan prve klase
Oznake        
Čin Major Potpukovnik Pukovnik
Oznake      
Čin General-major General-potpukovnik General-pukovnik
Oznake      

Obrazovanje уреди

 
Zgrada u kojoj su smeštene Policijska akademija i Fakultet bezbednosnih nauka u Banja Luci.

Policijski službenici u Republici Srpskoj školuju se u nekoliko institucija i jedinica. Obično svi policajci tokom obrazovanja prolaze kroz Upravu za policijsku obuku. Institucije na kojima se službenici obrazuju su Policijska akademija i Fakultet bezbednosnih nauka.

Srednja škola unutrašnjih poslova уреди

Srednja škola unutrašnjih poslova osnovana je 9. septembra 1992. godine kao organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova za obrazovanje i stručno usavršavanje novih policijskih snaga u Republici Srpskoj. Obrazovanje je trajalo četiri godine. Srednja škola je bila deo Centra za edukaciju osoblja unutrašnjih poslova. Pored standardnog obrazovanja, postojao je i šestomesečni kurs za civile koji su želeli da postanu policajci.[38]

Policijska akademija уреди

Policijska akademija osnovana je 2. jula 1999. godine Odlukom Vlade Republike Srpske i to je bio korak u realizaciji Okvira rekonstrukcije Policije Republike Srpske i Madridske deklaracije. Nastava je započela 19. jula 1999. Zadaci Policijske akademije su stručno obrazovanje i obuka, usavršavanje veština i znanja za potrebe Ministarstva. Danas se obrazovanje zasniva na Jedinici za policijsku obuku. Jedinica ima svog šefa. Akademija pripada Upravi za policijsku obuku i organizaciona je jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Policijska akademija ima stručno telo i naziva se Profesorsko veće, a njenu strukturu čine profesori, inspektori, načelnici odreda, stručni saradnici i saradnici Akademije. Njihova dužnost je da predlažu planove nastave, analiziraju i verifikuju uspeh kadeta, analiziraju rad profesora, preduzimaju korake za napredak i razvijaju obrazovanje policajaca, donose odluke o kaznama i disciplini kadeta i obavljaju druge dužnosti definisane Statutom akademije. Studenti akademije nazivaju se pitomcima. Kadeti policije kroz svoje obrazovanje stiču znanje o policijskim veštinama, nastavnim predmetima i imaju modulno obrazovanje. Pored formalnog obrazovanja, kadeti su vrlo aktivni i učestvuju u proslavama Dana Republike, Dana policije, Policijade kao i u akcijama davanja krvi. Policijsku obuku pohađaju kadeti sa najmanje IV stepenom obrazovanja, zaposleni u MUP-u bez ikakvog policijskog obrazovanja i njihov konačni rezultat je stvaranje osoblja u rangu mlađeg policajca ili ga pohađaju službenici koji obnavljaju svoja znanja i veštine..[38][39][40][41]

Pored Jedinice za policijsku obuku postoji i Jedinica za stručno usavršavanje. Zadaci ove jedinice su posebna obuka i stručno usavršavanje policijskih službenika i ostalih zaposlenih u Ministarstvu, planiranje i organizovanje usavršavanja, planiranje i organizovanje sticanja znanja policajaca itd. Jedinica posluje u skladu sa Uredbom za posebno unapređenje policijskih službenika. Posebna usavršavanja se organizuju za zaposlene sa najmanje VI ili VII stepenom obrazovanja bez ikakvog policijskog obrazovanja, što ima za cilj obuka osoblja u rangu mlađeg inspektora. Takođe, oni koji su stekli obrazovanje u Srednjoj školi unutrašnjih poslova ili Visokoj školi unutrašnjih poslovamogu unaprediti svoj čin. Jedinica ima dva odreda:

 • Odeljenje za specijalizovanu obuku čiji je zadatak planiranje i organizovanje posebne obuke, preduzimanje procesa sticanja znanja i veština pomoću posebnih obuka i tako dalje, i
 • Odeljenje za stručno usavršavanje sa zadacima da sprovodi i koordinira sa ostalim učesnicima obuke sve oblike stručnog usavršavanja za potrebe Ministarstva kao integralnim delom sistema kontinuiranog usavršavanja zaposlenih, organizuje, sprovodi i koordinira obuku koja se sprovodi za potrebe drugih republičkih organa, pravnih i fizičkih lica, predlaže mere za unapređenje stručnog usavršavanja, daje inicijative i predloge za izradu nastavnih planova i programa stručnog usavršavanja, vrši nadzor i kontrolu sprovođenja nastavnog plana i programa redovne obuke od organizacionih jedinica Ministarstva, pruža stručnu pomoć u sprovođenju obuke na terenu, vrši proveru i ocenjivanje stručne osposobljenosti policijskih službenika u skladu sa godišnjim planom provere, vrši provere stručne osposobljenosti pripadnika agencija za obezbjeđenje i organizuje, sprovodi i koordinira praktičnu nastavu i stručnu praksu kadeta osnovne policijske obuke Policijske akademije.[41][42][43][44]

Fakultet bezbednosnih nauka уреди

Fakultet bezbednosnih nauka je osnovan Odlukom Vlade 1. jula 1995. godine kao Visoka škola unutrašnjih poslova koja je počela sa radom 21. novembra 1995. godine. Nastava je trajala pet semestara, a završni naziv nakon obrazovanja bio je pravnik unutrašnjih poslova. Zajedno sa osnivanjem više škole osnovana je još jedna institucija. Ta institucija je bila Školski centar Ministarstva unutrašnjih poslova kao organizaciona jedinica Ministarstva, a činila ju je srednja i visoka škola unutrašnjih poslova. Zbog unapređenja znanja i veština 23. jula 2002 godine, odlukom Vlade viša škole transformisana je u Visoku školu unutrašnjih poslova i novi nastavni proces je počeo 1. oktobra 2002. godine. Po završetku škole, student bi stekao zvanje diplomiranog pravnika unutrašnjih poslova. Visoka škola unutrašnjih poslova transformisana je u Fakultet bezbednosnih nauka i postala 18. organizacioni deo Univerziteta u Banjoj Luci 2017. godine. Prema Uredbi Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske nastavni proces se organizuje na studijskom programu Sigurnost i kriminologija (240 ECTS) nakon kojeg se stiče zvanje diplomiranog pravnika bezbednosti i kriminologije.[38][45][46]

Zakletva уреди

Svaki policajac pre početka policijske dužnosti mora polagati zakletvu. Način polaganja zakletve određen je u Uredbom o davanju zakletve policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Policijska zakletva mora se položiti pred ministrom i direktorom policije. Tekst zakletve je:

Ja (ime i prezime) zaklinjem se da ću dužnost policijskog službenika vršiti savjesno i odgovorno,

da ću se pridržavati Ustava i zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da ću štititi ustavno uređenje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, prava, slobode i bezbjednost, da ću poslove i zadatke policijskog službenika izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost i moj život.

— Tekst zakletve na srpskom jeziku[47]

Mirovne misije уреди

Poslovi u vezi sa mirovnim operacijama povezani su sa Interpolicijskim odredom. Pripadnici policijskih službi Republike Srpske učestvuju u mirovnim misijama UN-a od 2000. godine. Za policajce u Srpskoj, koji su zainteresovani za mirovne misije, postoji nekoliko uslova, a to su: 8 godina efikasnog rada u policijskoj službi za muške službenike i 5 godina za žensko, aktivno znanje engleskog jezika, dobro fizičko i psihičko zdravlje, uspešan rad i posedovanje vozačke dozvole sa položenom B kategorijom. U procesu izbora su uključeni Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Da bi pristupili obuci, policajci moraju da zadovolje kriterijume dobrog znanja engleskog jezika i rada na računaru. Nakon evidentiranja ovih znanja, kandidati imaju dva testa: obuku pred misiju i SAAT test. Policijski službenici Republike Srpske učestvuju ili još uvek učestvuju u raznim međunarodnim mirovnim misijama:

U 2018. godini bilo je 11 policajaca širom sveta u mirovnim misijama, a među njima su bile 2 žene. Do 2018. godine u mirovnim misijama učestvovalo je 65 policajaca, a od toga 23 u Južnom Sudanu, 20 u Liberiji, 11 na Kipru, 10 u Istočnom Timoru i jedna u Sudanu, a takođe je u njihovim formacijama bilo 8 žena. Njihove dužnosti u misijama su najčešće pomoć lokalnoj policiji, obuke, konsultacije, izgradnja policijskih objekata, rad policije u zajednici i tako dalje bez naoružavanja. Takođe jedan policajac bio je na jugu Italije u Brindisiju, gde je pomagao snagama UN-a u vezi sa migrantima, a jedan u Gvineji Bisau.[49][50]

Vanprofesionalne aktivnosti уреди

Futsal уреди

Pored uobičajenih poslova, većina policajaca je uključena u druge aktivnosti koje isključuju njihovo prisustvo kao naoružanih policajaca. Policijski službenici imaju svoj futsal klub pod nazivom „Futsal klub Policajac”, koji je osnovan 2018. godine. Klub je bio deo Druge futsal lige Republike Srpske — zapadno od Fudbalskog saveza Republike Srpske i u sezoni 2018/19.[51] je rangiran kao prvi. Policajci su učestvovali na Svetskom policijskom turniru u malom fudbalu 2011. godine u Eibergenu u Holandiji, gde su se takmičili u kategoriji muški futsal 35+ i osvojili drugo mesto.[52]

Policijada уреди

Policijski službenici su aktivni u sportu tokom „Policijade” — sportske manifestacije zaposlenih u MUP-u Republike Srpske. To je tradicionalni skup policijskog sporta u Republici Srpskoj i organizuje se uvek u aprilu. Prva Policiada organizovana je 1998. godine, a razlog je bio slava Ministarstva. U 2019. godini na Policiadi je učestvovalo 736 takmičara u 23 tima zasnovanih na službama, upravama ili institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u kojima učesnici rade i takmičili su se u trčanju na trci, malom fudbalu, streljaštvu, 3x3 košarci, odbojci, džudou, plivanju i šah.

Galerija уреди

Vidi još уреди

Reference уреди

 1. ^ „Siniša Kostrešević novi direktor Policije RS”. Srpska Cafe. 
 2. ^ „Police and Internal Affairs Law of Republika Srpska”. Paragraf. 
 3. ^ а б „O nama”. WPON. 
 4. ^ а б в „Zakon o policijskim službenicima Republike Srpske” (PDF). oit.org. 
 5. ^ „Direktor policije”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 6. ^ „Uprava policije”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 7. ^ „Policijska uprava Banja Luka”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 8. ^ „MUP Republike Srpske – Noć sa policijom – prilog RTRS, oktobar 2016.g”. YouTube, channel Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. 4. 11. 2016. 
 9. ^ „Policijska uprava Prijedor”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 10. ^ „Mrkonjić Grad dobiće policijsku upravu”. Nezavisne novine. 
 11. ^ „Policijska uprava Mrkonjić Grad”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 12. ^ „Policijska uprava Gradiška”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 13. ^ „Policijska uprava Doboj”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 14. ^ „Policijska uprava Bijeljina”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 15. ^ „Policijska uprava Zvornik”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 16. ^ „Formirano stanično odjeljenje policije Trebević”. N1 Bosnia and Herzegovina. 16. 7. 2019. 
 17. ^ „Policijska uprava Istočno Sarajevo”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 18. ^ „Policijska uprava Foča”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 19. ^ „Policijska uprava Trebinje”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 20. ^ „Uprava kriminalističke policije”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 21. ^ „Uprava za organizovani i teški kriminalitet”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 22. ^ „Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 23. ^ „Uprava za policijsku podršku”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 24. ^ „Uprava za obezbjeđenje ličnosti i objekata”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 25. ^ „Časopis „Bezbjednost, policija, građani”, 2/18, XIV” (PDF). Official site of the Police Training Administration. 
 26. ^ „Police hangars worth 300.000”. RTV BN. 
 27. ^ а б „Policajcima vraćena šapka”. Blic. 
 28. ^ „Policajcima vraćena šapka”. Blic. 
 29. ^ „Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima”. paragraf.ba. 
 30. ^ „Policijski činovi u MUP RS”. Ministry of Interior. 
 31. ^ а б „Policijski službenici od danas u novim uniformama”. Ministarstvo utrašnjih poslova Republike Srpske. 18. 7. 2014. 
 32. ^ „Uredba o činovima policijskih službenika Republike Srpske”. podaci.net. 18. 7. 2012. 
 33. ^ „Zakon o policijskim službenicima BiH”. paragraf.ba. 
 34. ^ „Istekao rok trajanja službene uniforme policajaca”. Blic. 20. 3. 2010. 
 35. ^ „Mjesto i uloga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u reagovanju na migrantsku krizu” (PDF). Faculty of Security Sciences. 
 36. ^ „Srpska Republic”. Camopedia. 
 37. ^ „Specijalna Brigada MUP-a Republike Srpske (1992—2004)”. My City Military. 
 38. ^ а б в „Uprava za policijsku obuku – istorijat”. Official site of the Administration for police training. 7. 3. 2018. Архивирано из оригинала 01. 11. 2020. г. Приступљено 08. 11. 2020. 
 39. ^ „Rukovođenje u jedinici za obuku”. Official site of the Administration for police training. Архивирано из оригинала 03. 11. 2020. г. Приступљено 08. 11. 2020. 
 40. ^ „Koračati u redovima policije čast i privilegija”. Glas Srpske. 8. 4. 2019. 
 41. ^ а б „Policijska obuka u Jedinici za policijsku obuku”. Official site of the Administration for police training. Архивирано из оригинала 07. 11. 2020. г. Приступљено 08. 11. 2020. 
 42. ^ „Jedinica za stručnu obuku”. Official site of the Administration for police training. 10. 12. 2015. Архивирано из оригинала 06. 11. 2020. г. Приступљено 08. 11. 2020. 
 43. ^ „Specijalistička obuka u Odjeljenju za stručno usavršavanje”. Official site of the Administration for police training. Архивирано из оригинала 06. 11. 2020. г. Приступљено 08. 11. 2020. 
 44. ^ „Djelatnost Odjeljenja za stručnu obuku”. Official site of the Administration for police training. Архивирано из оригинала 23. 10. 2020. г. Приступљено 08. 11. 2020. 
 45. ^ „Ukratko o fakultetu”. Official site of the Faculty of Security Sciences. 
 46. ^ „Fakultet bezbjednosnih nauka”. Official site of the University of Banja Luka. Архивирано из оригинала 27. 12. 2019. г. Приступљено 08. 11. 2020. 
 47. ^ „Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske”. WebPropisi BiH. 
 48. ^ „UN mirovne misije”. Službena stranica Ministarstva utrašnjih poslova Republike Srpske. 
 49. ^ „Jedanaest pripadnika MUP-a RS u mirovnim misijima UN-a”. Nezavisne novine. 23. 1. 2018. 
 50. ^ „Policajci iz Srpske štite red i zakon u Africi”. Blic. 24. 1. 2018. 
 51. ^ „Druga liga RS – Zapad”. SportDC. 
 52. ^ „Policija RS druga na svijetu u malom fudbalu”. Frontal. 17. 10. 2011. 

Literatura уреди

Spoljašnje veze уреди