Spahija je naziv pripadnika elitnih konjaničkih jedinica Osmanskog carstva. Položaj spahije je bio sličan položaju srednjovekovnog evropskog viteza. Spahije su imali imanja, koja su im davali osmanski sultani. Spahija je polagao pravo na sve prihode sa tog imanja (tzv. plodouživanje) dok je zauzvrat imao obavezu da služi u osmanskoj vojsci.

Reč spahija (u množini spahije) vodi poreklo od reči sipahi, spahi, sepahi, ili spah turskog jezika koja je u turski jezik preuzeta iz persijskog jezika, odnosno od reči sepâhi (pers. سپاهی) na persijskom jeziku koje znače vojnik.

Spoljašnje vezeУреди