Spektralna boja je boja koja je pobuđena u ljudskom oku od strane jedne talasne dužine koja se nalazi u vidljivom spektru ili relativno uskom opsegu talasnih dužina, poznatih kao monohromatska svetlost. Svaka individualna talasna dužina svetlosti je interpretirana kao spektralna boja u kontinualnom spektru. Boje sa bliskim talasnim dužinama su neprepoznatljive za ljudsko oko.

SpektarУреди

Spektar je obicno podeljen na delove, koji su donekle proizvoljni, a spektrum je kontinualan. Tradicionalana podela boja se deli na: crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu i ljubisčastu.

Podela koju je koristio Isak Njutn, u svom krugu boja je: crvenu, narandžastu, žutu, zelenu, plavu, indigo i ljubičastu. u modernoj podeli vidljivog spektra indigo kao boja je izostavljena.

Da bi čovek razlikovao spektralne boje neophodno je da ima trihromatski vid. Trihromatski vid daje mogucnost percepcije nijanse i zasićenosti u hromi. U modelima boja koji mogu da predstavljaju spektralne boje, spektralna boja ima maksimalnu zasicenost.

U prostoru bojaУреди

U prostoru boja koji uključuje sve, ili većinu spektralnih boja, oni čine deo granice svih stvarnih boja. Ako se racuna osvetljenost, onda spektralne boje formiraju površ,u suprotnom njihova lokacija je kriva u dvodimenzionalnom prostoru hromaticnosti.

U teoriji, najspektralnije boje su u suštini primarne (crvena, zelena, plava), dok su sve ostale izmešane boje (boje nastale mešanjem osnovnih) u suštini ne-spektralne. Usled različitih hromaticnih karakteristika različitih spektralnih segmenata i takođe zbog fizičkih granica svetlosnih izvora, sama distanca između RGB kruga boja i spektralnih boja pokazuje komplikovanu zavisnost od nijansi. Usled lokacija crvene i zelene boje koje se nalaze blizu ravnog segmenta spektra, RGB prostor boja je poprilično dobar u aproksimaciji spektralne: narandžaste, žute i svetlo-zelene boje, ali je veoma loše po pitanju prikaza spektralnih boja koje se nalaze između zelene i plave, kao i ekstremne spektralne boje. RGB standard ima još jedan problem koji se tiče crvene boje koja teži ka narandžastoj, zbog čistine crvene boje u zamenu za prihvatljivo osvetljenje, i zbog toga je crvena boja postala nedostižna u ovom spektru. Neki od primera u tabeli ispod su samo približne vrednosti spektralnih i njima sličnim boja .

CMYK (cijan, madženta, žuta,key-crna) je obicno siromašniji od RGB u smislu dostizanja spektralnih boja,sa uočljivim izuzetkom žute boje, koja je veoma blizu spektralnim bojama zbog gore pomenute ravnoće u spektralnoj lokaciji koja se nalazi u crveno-zelenom segmentu.

 
Metrički precizan dijagram, prikazuje da je driva skoro ravna između crvene i zelene booje, sa veoma jakom zakrivljenošću izmedju zelene i plave.

Treba napomenuti da su spektralne boje univerzalno uključene u naučne modele boja kao sto je CIE1931, dok, naspram njima, industriske boje kao sto su RGB, CMYK i Pantone, uglavnom ne uključuju nikakve spektralne boje.sa izuzetkom Rec. 2020, koji ukljičuje tri spektralne boje kao glavne (i zbog toga samo sadrži te tri spektralne boje), i prostorne boje kao što je ProPhoto RGB color space koji koristi imaginarne boje kao primarne.

Tabela spektralnih i boja blizu spektralnihУреди

Većina boja koje su nabrojane ne dostižu maksimalnu šarenost ili ih je teško razlikovati, ali ih je moguće zasititi do tačke gde je moguće zaključiti koja je boja u pitanju. Granice talasnih dužina i frekvencija su aproksimirane.

 
Crveni, zeleni i plavi laserski zraci

Talasne dužine i frekvencije u sivim poljima označavaju dominantnu talasnu dužinu , ali ne i sam domet spektra koji se tiče određene boje , koji se siri na obe strane i čija je srednja vrednost detektovana od strane receptora i daje priblizan izgled spektra.

Naziv boje Talasna duzina

nm

Frekvencija

THz

Nijansa Komentar
Crvena 740-625 405-479 / tradicionalani, široki poajm o boji, koji uklljučuje neke obližnje nespektralne nijanse. Granica kratkog talasa može se proširiti na 620 ili čak oko 610 nanometara
Ekstremna spektralan crvena

crvena (CIE, RGB)

740 405 ? Tačan spektralni položajima vise uticaja na osvetljenost nego na hromatičnost u ovom opsegu, hromatičnost je skoro jednaka za ove dve varijante
crvena (primarna rgb) ≈ 700 ≈ 428 ?
Helijum-neonski laser 633 473 / /
Neke karmin boje
497-NIR / Blizu spektralnog oblika, ali ostale nijanse karmina su ljubičaste boje
Crvena(sRGB osnovna) 614-609 488–492 primetno nespektralna
Narandžasta 620-585

625-590

483–512  

479–508

0°–30° kratkotalasni deo(žućkasti) odgovara boji ambera ,dugotalasni deo(crvenkasta) sadrzi crvenu RGB iznad
Žuta 585–560  

590–565

512–540  

508–530

/ tradicionalni naziv
sodijum-vapor lampa ≈ 589 ≈ 519 ? /
Žuta (NCS) ? ? 50° Zlato ima skoro identičnu hromatičnost sa 51°
Nijansirana žuta ≈ 577 ≈ 519 ? /
Procesna (kanarinac) žuta ? ? 56° /
Žuta (s RGB sekundarna) ≈ 570 ? 60° /
Chartreuse žuta ? ? 68° /
Limeta ≈ 564 ? ≈ 75° može se klasifikovati kao žuta ili zelena
Zelena 565–500 530–??? tradicionalni naziv
? ? 90° /
Svetlo zelena ≈ 556 ? 96° /
≈ 552 ? 105° /
Zelena (s RGB primarn) ≈ 549 ≈ 547 120° primetno ne spektralna
Zelena(sirok opseg RGB) ≈ 525 ≈ 571 ? priblizno spektralna
Prolecno zelena ? ? 150° Može da leži prilično daleko od spektra
zelena (NCS) ? ? 160°
Munsell zelena ≈ 503 ≈ 597 ≈ 163° /
Cijan 500+–480

520–500

593–624  

576–600

Ponekad je uključuje (ili se preklapa) sa plavim, terminološka razlika između njih je nedosledna
Tirkiz ? ? ≈ 175° vecina primera ove boje je prilično udaljena od spektra
Cijan (s RGB sekundarna) 488 180° Leži prilično daleko od spektra
procesna cijan ? ? 193°
Plava 490-450

500-435

610-666  

600-689

tradicionalni naziv , koji se preklapa sa cijan
Plava (NCS) ? ? 197° Leži prilično daleko od spektra
azurno plava ≈ 488 ≈ 614 ≈ 210° Može da leži prilično daleko od spektra
≈ 482 ≈ 622 225° /
plava (RGB primarna) 466–436 ? 240° moze se klasifikovati kao indigoili ljubicasta
Indigo ≈ 446 ≈ 672 ≈243° Definicija je kontroverzna, ta talasna dužina najmanje sporno pripada „indigo“
Ljubičasta 450–400

435–380

666–750

689–788  

277° Daleko je spektralna ljubičasta je vrlo mutna i retko je viđena. Izraz se takođe odnosi i na purpurne ljubičaste

Dodatni spektriУреди

ReferenceУреди

  1. očuvanje boja” -courses.washington.edu.
  2. Thomas J. Bruno, Paris D. N. Svoronos. CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts. CRC Press, 2005.http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/specol.html#c1
  3. Bisulca, Christina (2008). UV-Vis-NIR reflectance spectroscopy of red lakes in paintings (PDF). 9th International Conference on NDT of Art. ndt.net. Retrieved 2013-06-19.
  4. "Archived copy"Archived from the original and commons:File:CIE1931xy blank.svg
  5. Theeradetch, Detchprohm (2010). „Cyan and green light emitting diode on non-polar m -plane GaN bulk substrate”. Physica Status Solidi C. 7: 2190—2192. doi:10.1002/pssc.200983611.