Sportska oprema je neophodna za odvijane sportskih aktivnosti. Ona se deli na:

  • ličnu sportsku opremu i
  • sportsku opremu sportskih objekata.

U ličnu sportsku opremu spadaju sportski odevni predmeti (odeća i obuća)kao i neki rekviziti u individualnim sportovima kao što su na primer: floret u mačevalačkom sportu ili obruč u ritmičkoj gimnastici.

U sportsku opremu sportskih objekata koje delimo na otvorene sportske objekte i zatvorene sportske objekte spadaju na primer: konstrukcije za košarku, odbojku, vrata za rukomet itd.

Postoji i oprema za opremanje sportskih objekata koja je neophodna za odvijanje sportskih događaja kao što su:

  • pomični pregradni zidovi,
  • mobilni sportski podovi za pojedine sportove,
  • elektronski sportski semafori itd.