Standardna entalpijska promena sagorevanja

Standardna entalpija sagorevanja je entalpija promene kad jedan mol supstance potpuno reaguje sa kiseonikom pod standardnim termodinamičkim uslovima[1] (mada se eksperimentalne vrednosti obično mere pod različitim uslovima i naknadno koriguju). Po definiciji, reakcije sagorevanja su uvek egzotermne i tako su entalpije sagorevanja uvek negativne, dok vrednosti za individualnih sagorevanja mogu da variraju.

Standardna entalpija sagorevanja se obično označava sa ili . Kada se željena entalpija ne odnosi na sagorevanje, ona se može označiti sa . Entalpije sagorevanja se tipično mere koristeći kalorimetar, i imaju jedinice energije (tipično kJ); striktno govoreći, entalpija promene po molu sagorene supstance je standardna molarna entalpija sagorevanja (koja tipično ima jedinice kJ mol−1).

Literatura

уреди
  1. ^ Peter Atkins; Julio de Paula (2001). Physical Chemistry (7th изд.). W. H. Freeman. ISBN 0716735393. 

Spoljašnje veze

уреди