Судски вештак

(преусмерено са Sudski vještak)

Судски вештак је стручно лице које испуњава формалне и суштинске услове да се може бавити овом врстом посла. Вештак је сарадник суда и судије при чему својим стручним налазом и мишљењем из неке области за коју је стручан (машинство, медицина, економија, финансије, грађевинска и остале разне области) у великој мери помаже суду да се утврди истина, односно да утврди одређену конкретност чињеница након чега се отвара или закључује расправа.

Од квалитета и свеобухватности налаза и мишљења судског вештака зависи ток и искод судског или вансудског поступка. У процесу утврђивања материјалне истине суд се све више ослања на налазе и мишљења стручњака из области на коју се судски спрови односе.