Supstituisani fenetilamin

Supstituisani fenetilamini su organski hemijski molekuli koji su derivati fenetilamina. Fenetilamini se sastoje od fenilnog prstena, etilnog (-CH2-CH2-) bočnog lanca, i amino (NH2) grupe. Kod supstituisanih fenetilamina, fenilni prsten, bočni lanac i/ili amino grupa su modifikovani putem zamene jednog od atoma vodonika.

Struktura substituisanih fenetilamina. Fenetilamin se dobija kad je R2=R3=R4=R5=RN=Rα=Rβ = H

Neki psihoaktivni lekovi, uključujući stimulanse, psihodelike, opioide, i entaktogene, prvenstveno deluju putem modulacije monoaminskih neurotransmiternih sistema. Drugi, kao što su dopamin i epinefrin su neurotransmiteri. Supstituisani fenetilamini obuhvataju supstituisane amfetamine, supstituisane metilendioksifenetilamine i veliku grupu alkaloida izvedenih iz fenetilamina. Oni obuhvataju tetrahidroizohinoline, benzilizohinoline, protoberberine, aporfine, morfinane, protopine i narkotine.[1]p. 74

Vidi jošУреди

ReferenceУреди

  1. ^ Hoffer A. The Hallucinogens. New York: Academic Press, 1967.