Uvijanje

(преусмерено са Torzija)

U elastomehanici, torzija je uvijanje objekta usled primene momenta sile. Torzija se izražava jedinicom N m. U sekcijama koje su normalne na osu momenta sile, rezultujući tangencijalni napon je normalan na radijus.

Torzija ugaonog segmenta šičke

Za vratila uniformnog poprečnog preseka torzija je:

gde je:

 • - maksimalni tangencijalni napon na spoljašnjoj površini
 • JT - torziona konstanta sekcije.[1]
 • r - rastojanje između rotacione ose i najdalje tačke sekcije (na spoljašnjoj površini).
 • - dužina objekta na koji se torzija primenjuje.
 • θ - ugao of uvijanja u radijanima.
 • G - modul smicanja. obično se izražava u GPa
 • Proizvod JT G je torziona krutost.

Definicija uvijanja

уреди

Uvijanje je naprezanje pri kome se u svakom poprečnom preseku štapa javlja samo moment koji obrće oko ose štapa – moment uvijanja ili moment torzije (Mt)

Obrtni moment i moment uvijanja

уреди

Kod štapa koji je izložen uvijanju ili torziji deluje samo moment uvijanja, dok ostale unutrašnje sile - aksijalna sila, transverzalna i moment savijanja ne postoje. Uzročnici naprezanja su spoljašnji obrtni momenti koji deluju na štap u ravnima upravnim na njegovu osu. Da bi se odredio unutrašnji moment uvijanja koristi se metoda preseka. Štap se preseca zamišljenom ravni R. Svaki od delova treba da bude u ravnoteži. To je moguće ako je unutrašnji moment u uočenom preseku jednak obrtnom momentu suprotnog smera. Momenti se razlikuju samo po smeru saglasno zakonu akcije i reakcije. Moment uvijanja, unutrašnji moment, smatra se pozitivnim ako obrće u smeru kazaljke na časovniku posmatran iz vrha normale na ravan momenta.

Reference

уреди
 1. ^ Carl T. F. Ross; Case, John; A. Chilver (10 september 1999). Strength of Materials and Structures (4. изд.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-340-71920-6.  Проверите вредност парамет(а)ра за датум: |date= (помоћ)

Literatura

уреди
 • Lev Davidovich Landau, Evgeny Mikhailovich Lifshitz, Course of Theoretical Physics: Theory of Elasticity Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-2633-0.
 • J.E. Marsden, T.J. Hughes, Mathematical Foundations of Elasticity, Dover. ISBN 978-0-486-67865-8.
 • P.C. Chou, N. J. Pagano, Elasticity: Tensor, Dyadic, and Engineering Approaches, Dover. ISBN 978-0-486-66958-8.
 • R.W. Ogden, "Non-linear Elastic Deformation", Dover. ISBN 978-0-486-69648-5.
 • Stephen Timoshenko and J.N. Goodier," Theory of elasticity", 3d ed., New York, McGraw-Hill, 1970.
 • A.I. Lurie, "Theory of Elasticity", Springer, 1999.
 • L.B. Freund, "Dynamic Fracture Mechanics", Cambridge University Press, 1990.
 • R. Hill, "The Mathematical Theory of Plasticity", Oxford University, 1950.
 • J. Lubliner, "Plasticity Theory", Macmillan Publishing Company, 1990.