Univerziteti, fakulteti i visoke škole u Republici Srbiji

Univerziteti, fakulteti i visoke škole u Republici Srbiji su naučno-obrazovne ustanove u državnom i privatnom vlasništvu, na kojime se školuju i usavršavaju studenti svih proafila i buduće vojne starešine iz Srbije, Republike Srpske i drugih zemalja.[1][2]

Državni univerzitetiУреди

Naziv Logo/Slika Lična karta
Univerzitet u Beogradu   Najstarija je i najveća institucija visokog obrazovanja u Srbiji. Nastavno osoblje broji preko 7.000 članova, a na univerzitetu studira 89.827 studenata na oko 320 programa osnovnih studija i 1.700 postdiplomaca.

Od osnivanja, Univerzitet je obrazovao više od 346.000 diplomiranih stručnjaka različitih profila, oko 22.700 magistara, oko 28.000 specijalista i preko 13.200 doktora nauka[traži se izvor].

Sačinjen je od 31 fakulteta i 8 naučnih istraživačkih instituta i poseduje sistem univerzitetskih biblioteka i računskih centara.

Univerzitet umetnosti u Beogradu   Osnovan je 1957. godine kao Umetnička akademija, koja predstavlja zajednicu ostalih umetničkih akademija.

Tokom 1973. godine dobila je današnji naziv i organizaciju - Univerzitet umetnosti.

Univerzitet u Novom Sadu   Ova obrazovna, naučna i umetnička ustanova čiji je osnivač Republika Srbija osnovan je 28. juna 1960, sa više od 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih na 14 fakulteta i dva instituta smeštenih u četiri istorijska univerzitetska grada: Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Somboru.

Spada u red takozvanih kompletnih ili sveobuhvatnih univerziteta, koji su karakteristični po tome što pokrivaju skoro sve oblasti nauke i visokog obrazovanja

Univerzitet u Nišu   Osnovan je 15. juna 1965. godine od fakulteta koji su tada bili u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Univerzitet u Nišu u svom sastavu ima 13 fakulteta sa 1.480 nastavnika i saradnika i 630 vannastavnih radnika, a na njemu studira 27.570 studenata.

Od osnivanja do danas diplomu ovog univerziteta steklo je 43.259 studenata, od kojih 1.295 stranaca, magistarske teze odbranilo 2025 kandidata, a 1.128 steklo titulu doktora nauka.

Univerzitet u Kragujevcu   Osnovan je 21. maja 1976. godine u Kragujevcu. Njegovi koreni sežu do prve polovine 19. veka, kada je 1838. godine u ovom gradu osnovan „LICEJ“, kao prva najviša obrazovna institucija u Srbiji.

U svom sastavu ima 12 fakulteta u 6 gradova za koje je Kragujevac makroreginalni centar.

Univerzitet u Novom Pazaru   Osnovan je 2002. godine u Novom Pazaru kao zadužbina, Vlade Republike Srbije i više od 200 raznih dobrotvora.

Tadašnji premijer Zoran Đinđić je bio jedan od glavnih inicijatora za osnivanje ovog univerziteta, a iste godine priznalo ga je i Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Univerzitet koji sadrži 6 departmana sa 15 smerova, prvi je univerzitet koji je u Srbiji počeo sa radom po Bolonjskoj deklaraciji, i jedini je univerzitet na Balkanu koji nije ni državni ni privatni već zadužbina (poput manastira, muzeja, zdanja i sl.).

Univerzitet odbrane u Beogradu   Najmlađi je univerzitet čiji je osnivač Republika Srbija. Osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije od 24. februara 2011. godine.

U svom sastavu ima dva fakulteta, a studije se izvode kroz akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja društveno–humanističkih, tehničko–tehnoloških i medicinskih nauka

Univerzitet u Prištini sa trenutnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici   Osnovan je 18. novembra 1969. godine u Prištini.

Zbog ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji, sedište Univerziteta premešteno je najpre u Kruševac, a zatim, 2001. godine, u Kosovsku Mitrovicu, gde se i danas nalazi.

Nastavno osoblje broji preko 746 članova i oko 350 zaposlenih u vannastavi. Univerzitet na početku akademske 2007/2008. godine ima 9.320 studenata, a ovogodišnja upisna kvota je bila 2.726 studenata. Trenutnu strukturu studenata čini: 45% studenata sa područja Kosova i Metohije, 30% iz ostalih delova Srbije, 25% iz Crne Gore, kao i manji broj studenata iz Republike Srpske (BiH) i Makedonije.

Samostalne visoke školeУреди

Naziv Logo/Slika Lična karta
Visoke škole strukovnih studija
Kriminalističko policijska akademija u Beogradu Kriminalističko policijska akademija u Beogradu je samostalna visokoškolska ustanova za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja, kao i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko-policijske i bezbednosne poslove. Kriminalističko-policijska akademija nastala je integracijom Više škole unutrašnjih poslova i Policijske akademije i njihov je pravni sledbenik.

Univerzitet u BeograduУреди

 
Ректорат Универзитета у Београду
 
Građevnski fakultet u Beogradu
 1. Arhitektonski fakultet
 2. Biološki fakultet
 3. Ekonomski fakultet
 4. Elektrotehnički fakultet
 5. Fakultet bezbednosti
 6. Fakultet organizacionih nauka
 7. Fakultet političkih nauka
 8. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 9. Fakultet veterinarske medicine
 10. Fakultet za fizičku hemiju
 11. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 12. Farmaceutski fakultet
 13. Filološki fakultet
 14. Filozofski fakultet
 15. Fizički fakultet
 16. Geografski fakultet
 17. Građevinski fakultet
 18. Hemijski fakultet
 19. Mašinski fakultet
 20. Matematički fakultet
 21. Medicinski fakultet
 22. Poljoprivredni fakultet
 23. Pravni fakultet
 24. Pravoslavni bogoslovski fakultet
 25. Rudarsko-geološki fakultet
 26. Saobraćajni fakultet
 27. Stomatološki fakultet
 28. Šumarski fakultet
 29. Tehnički fakultet u Boru,[а]
 30. Tehnološko-metalurški fakultet
 31. Učiteljski fakultet

Univerzitet umetnosti u BeograduУреди

 1. Fakultet dramskih umetnosti
 2. Fakultet likovnih umetnosti
 3. Fakultet muzičke umetnosti
 4. Fakultet primenjenih umetnosti
 5. Fakultet savremenih umetnosti
 6. Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti

Univerzitet u Novom SaduУреди

 
Rektorat Univerziteta u Kragujevcu
 1. Akademija umetnosti
 2. Ekonomski fakultet
 3. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 4. Fakultet tehničkih nauka
 5. Filozofski fakultet
 6. Građevinski fakultet
 7. Medicinski fakultet
 8. Pedagoški fakultet
 9. Poljoprivredni fakultet
 10. Pravni fakultet
 11. Prirodno-matematički fakultet
 12. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
 13. Tehnološki fakultet
 14. Pedagoški fakultet u Somboru

Univerzitet u NišuУреди

 
Rektorat Univerziteta u Nišu
 1. Ekonomski fakultet
 2. Elektronski fakultet
 3. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 4. Fakultet umetnosti
 5. Fakultet zaštite na radu
 6. Filozofski fakultet
 7. Građevinsko-arhitektonski fakultet
 8. Mašinski fakultet
 9. Medicinski fakultet
 10. Pravni fakultet
 11. Prirodno-matematički fakultet
 12. Tehnološki fakultet
 13. Učiteljski fakultet

Univerzitet u KragujevcuУреди

 
Rektorat Univerziteta u Kragujevcu
 1. Agronomski fakultet
 2. Ekonomski fakultet
 3. Filološko-umetnički fakultet
 4. Mašinski fakultet u Kragujevcu
 5. Mašinki fakultet u Kraljevu
 6. Medicinski fakultet
 7. Pedagoški fakultet
 8. Pravni fakultet
 9. Prirodno-matematički fakultet
 10. Fakultet tehničkih nauka u Čačku
 11. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
 12. Učiteljski fakultet

Univerzitet u Novom PazaruУреди

 
Zgrada Univerziteta u Novom Pazaru
 1. Departman za biohemijske i medicinske nauke
 2. Departman za filozofsko-filološke nauke
 3. Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke
 4. Departman za pravno-ekonomske nauke
 5. Departman za tehničko-tehnološke nauke
 6. Departman za umetnost

Univerzitet u Prištini sa trenutnim sedištem u Kosovskoj MitroviciУреди

 
Rektorat Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 1. Ekonomski fakultet
 2. Fakultet tehničkih nauka
 3. Fakultet umetnosti
 4. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
 5. Filozofski fakultet
 6. Medicinski fakultet
 7. Poljoprivredni fakultet
 8. Pravni fakultet
 9. Prirodno-matematički fakultet
 10. Učiteljski fakultet
 11. International Business College Mitrovica

Visoke škole strukovnih studijaУреди

Aleksinac
 1. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Aranđelovac
 1. Visoka tehnološka škola strukovnih studija
Beograd
 1. Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika
 2. Visoka škola – Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju
 3. Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
 4. Visoka turistička škola strukovnih studija
 5. Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
 6. Visoka tehnička škola strukovnih studija
 7. Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
 8. Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
 9. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija
 10. Visoka građevinsko–geodetska škola strukovnih studija
 11. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
 12. Visoka železnička škola strukovnih studija
 13. Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum
 14. Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment.[3]
Blace
 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija
Čačak
 1. Visoka škola tehničkih strukovnih studija
Ćuprija

Visoka medicinsko škola strukovnih studija

Gnjilane
 1. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Kikinda
 1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Kragujevac
 1. Visoka tehnička škola strukovnih studija
Kruševac
 1. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
 2. Visoka hemijsko tehnološka škola strukovnih studija
Leposavić
 1. Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću
 2. Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Leposaviću
Leskovac
 1. Visoka tehnološko umetnička strukovna škola
 2. Visoka poslovna škola strukovnih studija
Niš
 1. Visoka tehnička škola strukovnih studija
Pirot
 1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Požarevac
 1. Visoka tehnička škola strukovnih studija
Prokuplje
 1. Visoka poljoprivredno – prehrambena škola strukovnih studija
Šabac
 1. Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija
 2. Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija
 3. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
Sremska Mitrovica
 1. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum
Subotica
 1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera
 2. Visoka tehnička škola strukovnih studija
Trstenik
 1. Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija
Užice
 1. Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija
Valjevo
 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija
Vranje
 1. Visoka škola primenjenih strukovnih studija
Vršac
 1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Pavlov”
Zrenjanin
 1. Visoka tehnička škola strukovnih studija

Visoke škole akademskih studijaУреди

 1. Visoka škola modernog biznisa u Beogradu
 2. Visoka škola za menadzment i ekonomiju u Kragujevcu
 3. Visoka škola Epoha u Beogradu

Privatni univerzitetiУреди

 1. Alfa univerzitet
 2. Evropski univerzitet
 3. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
 4. Panevropski univerzitet Apeiron
 5. Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici
 6. Univerzitet Metropolitan
 7. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
 8. Univerzitet Singidunum - Centar u Nišu i Centar u Novom Sadu
 9. Univerzitet Union u Beogradu
 10. Univerzitet „Union – Nikola Tesla“
 11. Univerzitet Džon Nezbit

Privatni fakulteti i visoke školeУреди

Bačka Topola
 1. Fakultet za biofarming
Beograd
 1. MEF – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije
 2. Fakultet savremenih umetnosti
 3. Visoka škola modernog biznisa – Osnovne akademske i master studije
 4. Fakultet za projektni i inovacioni menadzment
 5. Akademija lepih umetnosti
 6. Akademija umetnosti
 7. Beogradska bankarska akademija
 8. Fakultet digitalnih umetnosti
 9. Fakultet informacionih tehnologija – Metropolitan univerzitet
 10. Fakultet informacionih tehnologija – Alfa univerzitet
 11. Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost
 12. Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
 13. Fakultet za ekonomiju i političke nauke
 14. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
 15. Fakultet za evropski biznis i marketing
 16. Fakultet za graditeljski menadžment
 17. Fakultet za informatiku i računarstvo
 18. Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
 19. Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu
 20. Fakultet za kompjuterske nauke
 21. Fakultet za kulturu i medije
 22. Fakultet za medije i komunikacije – FMK
 23. Tehnički fakultet
 24. Fakultet za menadžment FM
 25. Fakultet za menadžment u sportu
 26. Fakultet za menadžment nekretnina
 27. Fakultet za međunarodnu ekonomiju
 28. Fakultet za poslovne studije
 29. Fakultet za poslovne studije i pravo
 30. Fakultet za preduzetnički biznis
 31. Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura
 32. Fakultet za strateški i operativni menadžment
 33. Fakultet za sport
 34. Fakultet za strane jezike
 35. Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
 36. Fakultet za trgovinu i bankarstvo
 37. Fakultet za umetnost i dizajn
 38. NOVA akademija umetnosti
 39. Poslovni fakultet
 40. Pravni fakultet
 41. Računarski fakultet
 42. SAE Institut
Mladenovac
 1. Fakultet za poslovno industrijski menadžment
Niš
 1. Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”
 2. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Novi Pazar
 1. Departman za filološke nauke
 2. Departman za pedagoško-psihološke nauke
 3. Departman za ekonomske nauke
 4. Departman za pravne nauke
 5. Departman za računarske nauke
 6. Departman za umetnost
Novi Sad
 1. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – Fimek
 2. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
 3. Farmaceutski fakultet
 4. Fakultet za evropske pravno-političke studije – FEPPS
 5. Fakultet za pravne i poslovne studije – dr Lazar Vrkatić
 6. Fakultet za sport i turizam – TIMS
Pančevo
 1. Stomatološki fakultet
Požarevac
 1. Fakultet za poslovne studije
Sremska Kamenica
 1. Fakultet zaštite životne sredine
 2. Fakultet za uslužni biznis – FABUS
 3. Fakultet za digitalnu produkciju
 4. Fakultet za primenjenu bezbednost
 5. Fakultet poslovne ekonomije
 6. Akademija klasičnog slikarstva
 7. Fakultet informacionih tehnologija
Sremski Karlovci
 1. Fakultet za menadžment
Svilajnac
 1. Fakultet ekološke poljoprivrede
Valjevo
 1. Poslovni fakultet
 2. Fakultet za poslovnu ekonomiju
Vršac
 1. Fakultet za poslovne studije
Zaječar
 1. Fakultet za menadžment

NapomeneУреди

 1. ^ Jedini je fakultet Beogradskog Univerziteta čije sedište je izmešteno van Beograda.

IzvoriУреди

 1. ^ „Fakulteti u Srbiji”. www. fakulteti.edukacija.rs. Приступљено 1. 12. 2019. 
 2. ^ Министарство Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА Приступљено:1. 12. 2019.
 3. ^ Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika Državne visoke škole – Beograd

Spoljašnje vezeУреди