Јемство (кривично процесно право)

Јемство у кривичном процесном праву означава меру за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку. У праву Србије институт јемства регулисан је Закоником о кривичном поступку.

Еквивалент овог института у кривичном поступку Сједињених америчких држава јесте bail, и ова енглеска реч се често погрешно преводи као "кауција", иако Законик о кривичном поступку никада не користи овај термин.

Разлози изрицањаУреди

Висина износа јемстваУреди

Јемство увек гласи на новчани износ који се одређује с обзиром на следеће параметре:

  • Тежина кривичног дела
  • Личне и породичне прилике окривљеног
  • Имовно стање лица које даје јемство

Сам новчани износ може бити одређен у динарима или страној валути.

Предмет јемстваУреди

Предмет јемства одређује се према ономе што се као јемство полаже. Тако се разликује:

  • Лично јемство (cautio personalis) - која се састоји у личној обавези једног или више грађана да ће у случају бекства окривљеног платити утврђени износ јемства. Логично, окривљени не може бити везан овим јемством.

Ситуације када се јемство укидаУреди

Јемство може бити укинуто током трајања кривичног поступка или по његовом окончању.

Током трајања укида се:

  • Ако је јемство положено због опасности од бекства, а окривљени на уредан позив не дође и изостанак не оправда
  • Ако је одређено због очигледног избегавања доласка на главни претрес, укида се у истом случају
  • Ако се појави неки од других разлога за притвор

После укидања јемства долази до изрицања мере притвора а окривљеном се враћа положено јемство.

Други случај укидања је после правоснажног окончања кривичног поступка, било обуставом или пресудом. У случају да је окривљеном изречена казна затвора, притвор траје до почетка извршавања изречене казне.

Задржавање јемстваУреди

До задржавања јемства и пребацивања у судски буџет долази у два случаја:

  • Ако окривљени побегне
  • Ако окривљени поново не дође на главни претрес а изостанак не оправда

Одлучивање о јемствуУреди

Јемство се одређује и укида решењем које доноси суд у својим различитим функционалним облицима:

Свако од ових решења доноси се по прибављеном мишљењу јавног тужиоца ако се поступак води по његовом захтеву.

Види јошУреди

РеференцеУреди

  • Шкулић, М. (2006). Кривично процесно право. Београд. ISBN 978-86-7549-490-4.