Адитивност или сабирно дејство гена представља облик интеракције гена смештених на различитим хромозомима.