Аед је реч грчког порекла која означава певача или песника код старих Грка.

Начин живота Аеда био је јако сличан животу наших гуслара. Аеди су сами састављали песме, које су као и наши народни певачи и гуслари, певали претежно по дворовима великаша. Били су путујући певачи, и песници, и често су их позивали да забављају госте на светковинама и гозбама.

Уз пратњу китаре и лире, аеди су певали песме о боговима, херојским подвизима, али опевавали и сопствене доживљаје. Тако су усменим путем преносили народно предање. Сем својих песама, певали су и песме које су чули од других.

ЛитератураУреди

  • Љубо Мићуновић, Речник књижевних термина, издавач Српска школска књига.