Анали (лат. annāles, од annus – „година“) су историјски извори наративног карактера који описују догађаје хронолошки, годину за годином. Карактеристични су за стари и средњи век.

Страница Тацитових анала


Анали описују догађаје који су, према њиховим ауторима, углавном свештеницима, сматрани значајним да се забележе (ратови, битке, епидемије, природне појаве, смртни случајеви итд.). Излагање у аналима је сувопарно, неповезано; догађаји се везују хронолошким редом без икакве систематичности. Чест је случај да се анали преписују чиме је увећана погућност преношења грешака и заблуда. Касније се назив анали почео употребљавати за историјска дела појединих писаца. У новије време, под називом анали подразумевају се поједини историјски часописи са строго научним садржајем.

Види још

уреди

Извори

уреди
  • Увод у историју са основама помоћних историјских наука - Проф. др Миомир Дашић, Титоград 1988. година (pp. 62)