Анархокомунизам

(преусмерено са Анархо-комунизам)

Слободарски комунизам (или анархокомунизам), који се понекад назива и бездржавни комунизам је уређење лишено свих облика репресије и власти човека над човеком које се одржава кроз заједнице (комуне). У оваквом уређењу постоји друштво равноправних слободних индивидуа и колектива који функционишу по принципу „сваком према потребама, свако према могућностима“, базираном на концепту самоуправљања. То самоуправљање, за разлику од (државно) социјалистичког режима, није стављено у контекст државне и партијске контроле. Слободарски комунисти се залажу против „дикатуре пролетаријата“ која је присутна у социјализму и сматрају да она не води ка циљу — комунизму већ ка стварању нове „црвене буржоазије“.

Поправне мереУреди

У слободарском комунизму не постоје друге поправне мере осим преветивне медицине и педагогије. Ако неки појединац, жртва патолошких појава, наруши склад који мора владати међу члановима друштва, онда ће се тој његовој неуравнотежености посветити брига, а истовремено ће код њега бити стимулиран осећај етике и друштвене одговорности.