Ареал (од лат. area — „област”) део је територије или акваторије у коме одређена популација/врста врши животне процесе. Облик и величина ареала су резултат како интеракције еколошких фактора са популацијом/врстом, тако и њеном филогенетском историјом.

Ареал троцветног јавора (зелено)
на мапи Кине.

Границе ареала су у ствари границе распрострањености. Ареал појединих биљних врста је последица више фактора:

  • историјског развоја врсте
  • специфичних особина њеног распростирања
  • њене екологије
  • генетике.

По облику ареал може бити:

  • компактан
  • дисјунктан
  • тракаст

Ареале проучава биолошка дисциплина хорологија.

Литература

уреди
  • R. Good, The geography of flowering plants, London - New York 1953