Аријевци се може односити на:

  • Аријци, термин који су индоирански народни користили за самоименовање
  • Аријевска раса, историјски расни комцепт који је индоевропске народе представљао као расну скупину