Термин афекат некада има исто значење као и термин емоција. Изрази „афективни“ и „емоционални живот“ имају иста значења. Но, појам афекта често има једно специфичније значење- под афектом се често подразумева емоционални доживљај које се нагло јавља, има велики интензитет и буран ток и који садржи изразите телесне и психичке промене. Примери афекта су панични страх, необуздани бес, бескрајна радост итд. У афективном стању често долази до „сужења свести“, при чему су интелектуални процеси у великој мери ометени, нема самоконтроле, разумног понашања ни поштовања основних моралних и правних норми. Зато се „сужење свести“ и стање снажног афекта узима као олакшавајућа околност у судским процесима који се односе на тешке злочине. Сматра се да је „пражњење афекта“ повољно за душевно здравље и равнотежу. Наравно, при томе се мора водити рачуна да се не повреди нека друга особа. Ако се афекат „не иживи“, „не испразни“, постоји могућност да изазове тзв. психосоматске поремећаје.


Извори уреди

Спољашње везе уреди