БИСИС је библиотечки информациони систем који је имплементиран у 49 библиотека у Србији (јавне, специјалне, високошколске).

Историја уреди

У оквиру ГиНТ-а (удружење Група за информационе технологије – Нови Сад) на челу са професором Душаном Сурлом реализован је библиотечки софтверски систем назван БИСИС који је почео да се развија 1993. године.[1] Министарство за науку и технологију Републике Србије је у току 1991. године започело активности на развоју Система научних и технолошких информација Србије (СНТИС). У оквиру СНТИС-а финансиран је, у периоду од 1993. до 1996. године, пројекат Систем за формирање и претраживање информација. Као резултат истраживања на два подпројекта “Пројектовање и реализација Јединственог система за индексирање и претраживање докумената (реализатор Институт Михајло Пупин, Београд) и „Пројектовање и изградња Библиотечког подсистема СНТИС (реализатор Природно-математички факултет, Нови Сад) добијен је софтверски систем за библиотечко пословање БИСИС вер.1. Прва верзија система почела је да се користи у библиотекама 1996. године.[2] Развој система БИСИС настављен је и после 1996. године на Универзитету у Новом Саду. Уследиле су верзије 2.0 и 3.0.[3] Од 2005. године развија се пројекат Библиотечка мрежа Војводине подржан од ресорних покрајинских секретаријата Владе АП Војводине. Према захтевима факултетских, градских и специјализованих библиотека урађена је следећа верзија система, БИСИС вер. 4.0. Ова верзија омогућава да се систем прилагоди специфичним потребама сваке библиотеке и самим тим да се задовоље сви захтеви електронског пословања библиотеке. Такође, значајно је унапређен кориснички интерфејс како за обраду тако и за позајмицу библиотечке грађе. Додат је и већи број извештаја о библиографским записима и о коришћењу библиотечке грађе. Библиотека Департмана за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду прва је прешла на нову верзију 2007. године.[4]

Функције уреди

Систем БИСИС подржава локални рад библиотеке и рад у библиотечкој мрежи кроз следеће основне функције:

 • Обрада библиографске грађе по UNIMARC стандарду
 • Подешавање радног окружења библиотекара
 • Извештавање и документовање
 • Циркулација библиографске грађе
 • Преузимање записа у локалу
 • Узајамна каталогизација у библиотечкој мрежи
 • Подешавање UNIMARC формата
 • Корисничко претраживање (OPAC)
 • Администрација система

Софтверске и хардверске карактеристике уреди

 • Интернет-интранет, вишеслојна софтверска архитектура
 • Имплементација у Java окружењу
 • Рад с различитим оперативним системима
 • Рад с различитим базама података
 • Подршка за UNICODE стандард
 • Подршка за рад мреже библиотека
 • Решење засновано на отвореном коду
 • Рад на стандардним персоналним рачунарима[5]

Референце уреди

 1. ^ Творац БИСИС-а : Душан Сурла : 60 година од рођења и 25 година рада на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Нови Сад : Група за информационе технологије, 2002. / Гордана Рудић. У Панчевачко читалиште : лист Градске библиотеке Панчево ISSN 1451-3048.- Год. 1, бр. 1 (нов. 2002). стр. 50-51
 2. ^ Упутство за коришћење библиотечког софтверског система БИСИС вер. 3 / аутори Душан Сурла, Зора Коњовић, Биљана Пуповац, Бранко Милосављевић, Милан Видаковић, Татјана Зубић, Татјана Тошић. - Нови Сад : Група за информационе технологије, 2004 (Нови Сад : АБМ економик). - XI, 175 стр. : илустр. ; 23 cm.
 3. ^ Дистрибуирани библиотечки информациони систем БИСИС / [аутори Душан Сурла, Зора Коњовић, Биљана Пуповац, Милан Видаковић, Татјана Зубић, Милош Рацковић, Бранко Милосављевић, Татјана Тошић, Милан Керац, Иван Нејгебауер] ; уредници Душан Сурла, Зора Коњовић. - Нови Сад : Група за информационе технологије, 2004 (Нови Сад : АБМ економик). - 262 стр. : илустр. ; 24 cm.
 4. ^ Укључивање у светску библиотечку мрежу : четврта верзија система БИСИС / Драгана Сабовљев. У Панчевачко читалиште : лист Градске библиотеке Панчево ISSN 1451-3048.- Год. 7, бр. 12 (мај 2008). стр. 28-29
 5. ^ Петнаест година развоја и усавршавања : софтверски библиотечки систем Бисис / Ивана Илић Киш. У Панчевачко читалиште : лист Градске библиотеке Панчево ISSN 1451-3048.- Год. 6, бр. 11 (нов. 2007). стр. 34.

Спољашње везе уреди