Безуова теорема

У алгебарској геометрији, Безуова теорема тврди да је број могућих пресечних тачака две раванске алгебарске криве једнак производу њихових степена.

Неки специјални случајеви ове теореме су били познати још у седамнаестом веку, а њен исказ је објавио Етјен Безу 1776. године у свом делу Општа теорија алгебарских једнакости (франц. Théorie générale des équations algébriques).

Спољашње везеУреди