Белекс 15 (BELEX15) је најважнији индекс Београдске берзе и описује кретања најликвиднијих деоница у Србији. Белекс на дан 8.10.2011:

Име Сектор Симбол Учешће


у BELEX15
(у %)

Расподељеност акција
АИК банка а.д., Ниш Банкарство АИКБ 20,00
Комерцијална банка а.д., Београд Банкарство КМБН 10,91
Енергопројект холдинг а.д., Београд Грађевинарство ЕНХЛ 5,73
Сојапротеин а.д., Бечеј Прехрана СЈПТ 6,36
НИС а.д., Нови Сад Нафта НИИС 20,00
Агробанка а.д., Београд Банкарство АГБН 5,70
Универзал банка а.д., Београд Банкарство УНБН 3,82
Јубмес банка а.д., Београд Банкарство ЈМБН 4,81
Јединство Севојно а.д., Севојно Метални производи ЈЕСВ 2,16
Имлек а.д., Београд Прехрана ИМЛК 8,46
Металац а.д., Горњи Милановац Посуђе МТЛЦ 3,27
Алфа плам а.д., Врање Пећи и шпорети АЛФА 1,38
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица Сточна храна ВЗАС 0,70
Тигар а.д., Пирот Гуме ТИГР 1,38
Аерордом Никола Тесла а.д., Београд Аеродром АЕРО 5,32