Београдске новине

Београдске новине су покренуте 4. септембра 1952., као наставак листа 20. октобра, „са жељом да на својим ступцима помогну коначно обликовање Београда као великог и главног града наше социјалистичке домовине“. Лист је излазио недељно, ћирилицом, до краја 1965.. Издавало га је Новинско-издавачко предузеће Народног фронта (ССРНЈ) Беграда „Београдске новине“

ЛитератураУреди