Библиотека Сигнал

Библиотека „Сигнал“ је едиција књига у оквиру међународног неовангардног покрета сигнализма, у којој се објављују поезија, проза, есеји, мејл арт и други стваралачки облици.

Библиотеку је основао Мирољуб Тодоровић 1970. године. Аутор знака едиције је М. Т. Вид.[1] Исте године основан је и часопис Сигнал са поднасловом „интернационална ревија за сигналистичка истраживања“[2]

У Библиотеци „Сигнал“ објављене су књиге Мирољуба Тодоровића, Живана Живковића, Божидара Шујице, Миодрага Мркића, Богислава Марковића, Слободана Шкеровића, Звонка Сарића и Адријана Сарајлије.

Библиотека има неколико подбиблиотека и ауторских кола, у издању разних издавача.

Библиографија едиције

уреди
 1. Мирољуб Тодоровић, Сигнал, поезија, „Сигналистичко издање“, Београд, 1970.
 2. Мирољуб Тодоровић, Kyberno, поезија, „Сигналистичко издање“, Београд, 1970.
 3. Мирољуб Тодоровић, Степениште = Staircase = L'escalier = Scalinata, поезија, „Сигналистичко издање“, Београд, 1971.
 4. Мирољуб Тодоровић, Фортран, „Сигнал“, Београд, 1972.
 5. Miroljub Todorović, Signalism, есеји. „Сигналистичко издање“, Београд, 1973.
 6. Miroljub Todorović, Approaches, I. A. C., Friedrichsfehn, Немачка, 1973.
 7. Мирољуб Тодоровић, Thirty signalist poems = Trideset signalističkih pesama, поезија, „Сигналистичко издање“, Београд, 1973.
 8. Miroljub Todorović, Signal art, мејл арт, Сигналистички документациони центар, Београд, 1980.
 9. Мирољуб Тодоровић, Cobol, „Сигналистичко издање“, Београд, 1992.
 10. Мирољуб Тодоровић, Игра и имагинација, есеји, Библиотека „А6“, „Сигнал“, Београд, 1993.
 11. Живан Живковић, Од речи до знака, есеји, Библиотека „Алфа“, „Сигнал“ и „Беорама“, Београд, 1996.
 12. Мирољуб Тодоровић, Жеђ граматологије, есеји, Библиотека „Глоса“, „Сигнал“, Београд, 1996.
 13. Божидар Шујица, Lisières, cicatrices, поезија, La bibliothèque „Le point“, „Сигнал“, Београд, 1996.
 14. Мирољуб Тодоровић, Звездана мистрија, поезија, Библиотека „Око“, „Сигнал“ и „Беорама“, Београд, 1998.
 15. Miroljub Todorović, Signalism Yugoslav creative movement, на енглеском, немачком, шпанском, италијанском, француском и руском језику, есеји, „Сигнал“, Београд, 1998.
 16. Миодраг Мркић, У тами знака 2, есејистика, Библиотека „Пентаграм“, „Сигнал“ и „Беорама“, Београд 1998.
 17. Живан Живковић, Небески звоник, поезија, Библиотека „Извор“, „Сигнал“, Београд 1998.
 18. Богислав Марковић, Снови, пепео, роман, Библиотека „Делта“, „Сигнал“, Београд 1998.
 19. Звонко Сарић, Шињел до сванућа, поезија, Библиотека „Око“, „Сигнал“, Београд 2001.
 20. Сигналистичка утопија, зборник, „Сигнал“, Београд, 2001.
 21. Звонко Сарић, Хватач душе, роман, „Сигнум“, Београд, 2003.
 22. Слободан Шкеровић, Индиго, поезија, издање аутора, Београд, 2005.
 23. Адријан Сарајлија, Огледало за вампира, роман, издање аутора, Београд, 2012.
 24. Слободан Шкеровић, Јерихон, Јерихон и поеме Крома и Смрт паперја, поезија, „Everest Media“, Београд, 2013.
 25. Слободан Шкеровић, Земљофобија, роман, „Everest Media“, Београд, 2013.
 26. Слободан Шкеровић, Невидљиви Марс, роман, „Everest Media“, Београд, 2013.
 27. Слободан Шкеровић, Вулканска филозофија, есеји, „Everest Media“, Београд, 2013.
 28. Слободан Шкеровић, Дроздови у Паклу, поезија, „Everest Media“, Београд, 2013.
 29. Мирољуб Тодоровић, Nemo propheta in patria, полемике, „Everest Media“, Београд, 2014.
 30. Слободан Шкеровић, Јета: Буди се, Будни, Јерихонска мануфактура, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“. . Београд. 2015. ISBN 978-86-7756-048-5. 
 31. Слободан Шкеровић, Пројекат Брандон: роман-поема, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“. . Београд. 2015. ISBN 978-86-7756-052-2. 
 32. Слободан Шкеровић, Књига о Моритому: Моритомова егзегеза, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“. . Београд. 2015. ISBN 978-86-7756-051-5. 
 33. Слободан Шкеровић, Кофер: блог роман, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“. . Београд. 2015. ISBN 978-86-7756-050-8. 
 34. Слободан Шкеровић, Бизарни космоплов: научнофантастична хаику поема, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“. . Београд. 2015. ISBN 978-86-7756-049-2. 
 35. Мирољуб Тодоровић, Пандорина кутија, поезија, „Everest Media“, Београд, 2015.

Извори

уреди
 1. ^ Интернационална ревија Сигнал, бр. 25-26-27, Београд, 2003, стр. 110.
 2. ^ Живковић Живан, „Часопис Сигнал“, у књизи Сигнализам – генеза, поетика и уметничка пракса, Параћин, 1994, стр 25-30.

Спољашње везе

уреди