Бојлер (енгл. boiler) је котао у ком се загрева вода или нека друга течност под притиском, након чега топла течност циркулише изван бојлера и користи се у разне сврхе; бојлер је грејач и резервоар топле воде у купатилу или код штедњака.[1]

Бојлери су израђени од челика, бакра или гвожђа .

Подела бојлера према врсти горива за загрејавање течности

уреди

Подела бојлера с обзиром на принцип функционисања

уреди
  • преливни
  • потисни
  • проточни[2]

Подела бојлера према положају грејног тела и течности

уреди
  • бојлери који у средини цеви имају систем за загрејавање, а вода која се загрева је изван цеви
  • бојлери који у средини цеви имају воду коју треба загрејати, а извор топлоте је изван ње[3]
  • примитивни бојлери без цеви код којих ватра загрева једну страну посуде с водом.

Основне компоненте бојлера

уреди

Кључни елементи бојлера који учествују у раду су: сагоревач, комора за сагоревање, регулатор топлоте и контрола рада.

Сагоревач игра важну улогу у покретању процеса сагоревања у котлу. Она прима сигнале и информације од темепратурног сензора и регулише процес производње топлоте из система.   Ложиште је компонента бојлера где се одвија процес сагоревања. Ложишта је направљено од издржљивих материјала са намером да буде отпорно на високе температуре које се достижу у врло кратком временском периоду. Произведена топлота се затим преноси у компоненту одговорну за регулисање интензитета топлоте.   Топлотни регулатор функционише на принципу неколико димних цеви које филтрирају течност унутар коморе за сагоревање. У наставку процеса, вода се пумпа кроз цеви и грејни елемент, који затим емитује произведену топлотну енергију.

Контрола рада ' помаже у производњи топле воде или паре на ефикасан и безбедан начин. Ова компонента контролише и прати температуру кључале воде или паре под притиском.[4]

Референце

уреди
  1. ^ Вујаклија М, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд,1954.
  2. ^ Група аутора, Практичар 1, Школска књига Загреб, Загреб,1971.
  3. ^ Principles of Feed Manufacturing: Efficient Boiler Operation, Kansas State University
  4. ^ Information About Boilers, 'www.greenmatch.co.uk', retrieved 18 March 2015

Спољашње везе

уреди