Бунуша је некадашње насеље у саставу Општине Вучје из кога су настала данашња самостална насељена места: