Варад-Син је био владар државе Ларса у древној Месопотамији. Према краћој хронологији владао је од 1770. до 1758. године п. н. е.

Табла храма Нинисина из времена Варад-Сина

Владавина уреди

Цили Адад је на престо дошао након преврата насталог након смрти владара Синикиша. Елам, Вавилон и Исин склапају савез против Ларсе. Тада се губи траг Цили-Ададу, а на престо долази син еламског владара Кудурмабуга, Варад-Син, који је још увек био малолетан. Умро је од болести. Наследио га је брат Рим-Син који ће постати један од најмоћнијих владара свога времена.

Владари Ларсе уреди

Извори уреди

  • Историја старог века 1 - др Момир Јовић (98—100)
  • Курт, Амели (2012). Стари исток. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. ISBN 978-8617180872.