Ватерполо савез Србије

Ватерполо савез Србије (ВСС) је невладина, нестраначка, неполитичка и непрофитна спортска организација, која има својство правног лица. Основан као удружење искључиво ради остваривања и обављања спортских активности, заједничких циљева и интереса у области ватерполо спорта на територији Републике Србије. Ватерполо савез Србије је надлежни национални грански спортски савез удружених спортских органицација, клубова у ватерполо спорту, у Србији који се удружују ради унапређивања питања од заједничког интереса и репрезентовања. [3]

Ватерполо савез Србије
КСС
Спорт Ватерполо
Основан 1921.
Седиште Сметанина 2
11000 Београд
Председник Виктор Јеленић[1]
Генерални
секретар
Немања Маријан[2]

Органи ВСС уреди

ВСС управљају његови чланови преко својих представника у органима ВСС. Сви пуноправни чланови имају право да одлучују, буду бирани у органе ВСС и учествују у њиховом раду и доношењу одлука. Органи у ВСС су:

Скупштина уреди

Скупштина је највиши орган Савеза. Сачињава је по један представник редовних чланова ВСС и представник придружених чланова изабран на Збору придружених чланова. Председник Скупштине: Саша Влаисављевић

Управни одбор уреди

Управни одбор је извршни орган ВСС и може имати од 8 до 15 чланова. Преседник ВСС је по функцији и председник УО. По предлогу председника, Скупштина бира и разрешава 7 чланова Одбора, док 7 чланова сам Председник може именовати Одлуком, без оразложења. Мандат чланова Управног одбора траје четири године, а може престати пре истека тог периода у случајевима који се утврђују Пословником о раду овог Одбора. Тренутни састав: Председник УО и ВСС : Виктор Јеленић Чланови УП ВСС:

 • Душан Орлић
 • Раде Бербаков
 • Жељко Дрчелић
 • Данило Медић
 • Душан Милосављевић
 • Иван Бањац
 • Зоран Јанковић
 • Мирослав Мусолин

Председник уреди

Председник ВСС је лице које представља и заступа Савез у земљи и иностранству. Именује је и разрешава га дужности Скупштина на основу предлога најмање трећине редовних чланова, с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата. Мандат председника траје четири године и може бити реизабран на ту исту функцију. За свој рад, председник Савеза одговара Скупђтини и дужан је да подноси свој програм рада овом органу управе. Председник ВСС: Виктор Јеленић

Надзорни одбор уреди

Надзорни одбор је орган који врши контролу законитости рада и финансијског пословања ВСС и редовног годишњег финанскијског извештаја, као и годишњег завршног рачуна. Има три члана и бира председника из свог састава, с тим да чланови Скупштине и управе не могу бити чланови овог одбора. Као и председник, и Надзорни одбор извештај о раду подноси Скупштини. Тренутни састав:

 • Драган Поповић
 • Миле Самарџић
 • Филип Димитров

Дисциплинска комисија уреди

Дисциплинска комисија је независна комисија ВСС која одлчује о прекшајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима. Одлуке се доносе искључиво у саставу од три члана од којих је један увек председник, а рад и одлучивање се врши искључиво на основу Правилника и других општих актата ВСС.

Комисија за жалбе уреди

Комисија за жалбе је стална комисија ВСС која одлучује по жалбама на све одлуке органа Савеза, изузев Скупштине и одлука за које је надлежна искључиво Скупштина ВСС. Комисија се састоји од председника, потпредседника и три члана које бира Управни одбор на мандат од четири године. Председик и потпредседник ове комисије по звању морају бити дипломирани правници, док се за чланове може изабрати лице које је истакнути стручњак у спорту.

Стручни рад уреди

Стручни рад у ВСС обављају спортски стручњаци који испуњавању законске услове и прописе саме организације. Управни одбор образује четири комисије и одбора и то:

 • Стручни савет ВСС
 • Такмичарксу комисију ВСС
 • Регистрационе комисије ВСС
 • Одбор за студијска питања ВСС

Управни одбор може да организује, по потреби и друге комисије и тела чији се састав, број чланова као и делокруг и начин рада регулишу одговарајућим Правилником. [4][5]

Чланство у другим удружењима и савезима уреди

Заједно са Пливачким савезом, Савезом за скокове у воду и Савезом за синхроно пливање, Ватерполо савез Србије је члан ФИНА, ЛЕН-а, те члан Медитеранске федерације (КОМЕН) и Балканске федерације. ВСС као национална организација ватерполо спорта је део Спортског савеза и Олимпијског комитета Србије. Такође, ВСС сарађује и са Министарством омладине и спорта и другим државним органима надлежним за спорт попут Антидопинг агенције, Завода за спорт и другим организацијама и асоцијацијама у области спорта у Републици Србији.

У октобру 2021. године Ватерполо савез Србије обележио је 100 година постојања током којих су освојене 94 медаље. [6] У част тог јубилеја, представљена је монографија "Првих 100" чији су аутори Дејан Стевовић и Ђорђе Перишић, снимљен је серијал од 16 епизода под називом "Златне приче".[7]


Референце уреди

 1. ^ Виктор Јеленић нови председник Ватерполо савеза Србије, Блиц, 24. април 2018.
 2. ^ Маријан нови генерални секретар ВСС-а Архивирано на сајту Wayback Machine (22. април 2017), Спортске, 19. септембар 2013.
 3. ^ „ВСС: Статут Ватерполо савеза Србије - 20.5.2019” (PDF). https://www.waterpoloserbia.org/. 20. 5. 2019.  Спољашња веза у |website= (помоћ)
 4. ^ „Vaterpolo Srbija - Serbia Water Polo: Organizacija VSS”. www.waterpoloserbia.org. Приступљено 2022-04-15. 
 5. ^ „ВСС:Статут Ватерполо савеза Србије 20.5.2019.” (PDF). https://www.waterpoloserbia.org/. 20. 5. 2019.  Спољашња веза у |website= (помоћ)
 6. ^ „Обележено јубиларних 100 година ватерпола у Србији”. СПОРТСКИ ЖУРНАЛ. Приступљено 2022-04-15. 
 7. ^ „Srpski vaterpolo obeležava 100 godina postojanja”. Vaterpolo vesti (на језику: српски). 2021-10-02. Приступљено 2022-04-15. 

Спољашње везе уреди