Ваљаност (психометрија)

Уколико сте тражили другу одредницу, погледајте чланак Ваљаност.

У психометрији, ваљаност је једна од најважнијих метријских карактеристика мерног инструмента која показује да ли мери оно што треба да мери и у ком степену.

ЛитератураУреди