Ведизам (санскрт: веда - знање; ведизам - религија веда) је стара религија која је постојала 2000 год. п. н. е.. Исповедали су је преци аријског народа.

Карта северне Индије крајем ведског периода. Локација ведске релијије је означена зеленом бојом.

Свете књигеУреди

Веде - свете индијске молитвене књиге; деле се на 4 групе: 1. Ригведа; 2. Јаџурведа; 3. Самаведа; 4. Ахтарведа (ахтар=врач).

Главна божанстваУреди

Главна божанства Ведизма су: Варуна (небо), и њених шесторо браће - Митра, Бхага (бог), Агни (Игнис), Индра (пије до пијанства напитак Сома, који се излива на жртву).

ОбредиУреди

Код Ведизма није било храмова и врачева, жртву је приносио отац на олтар, постављен на узвишеном месту. Као жртву приносили хлеб, кравље масло и Сому, у свечаним приликама - коња.

ЗначајУреди

Ведизам је важан за разумевање религије Грка, Римљана, Келта, Словена, браманизма, будизма. Ведизам је политеистичка религија, мада се у многим химнама осећа тежња ка монотеизму. Узвишене мисли и примитивно сујеверје, похвала природи и дубоко убеђење да је живот једно страдање, као и молбе за избављење - главне су одлике Ведизма.