Видић је јужнословенско презиме. Познате особе са овим именом су: