Википедија:Дозволе за објављивање/YTONG

From: 	******************
To: 	<*********@xella.com>
Cc: 	<permissions-sr@wikimedia.org>
Subject: 	Википедија
Created: 	09/06/2012 12:40:06

Поштовани,

као уредници Википедије на српском језику ( <http://sr.wikipedia.org/>
http://sr.wikipedia.org) ангажовали смо се у изради ове слободне
енциклопедије. У ову, свима доступну, енциклопедију желели бисмо да уврстимо
и материјал са вашег сајта.

Ваш материјал би био објављен под условима Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported лиценце (
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sr>
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sr). Укратко, по тим
условима, свако би могао слободно да преузме, измени, користи и објави текст
и слике уз услов навођења извора/аутора и да дело, које укључује материјал
са вашег сајта, објави под истим или сличним условима.

Такође вас позивамо да слободно користите текстове из нашег фонда чланака,
који стално расте и допуњава се.

Уколико нам дозволите укључивање вашег материјала, како је горе објашњено,
ваш сајт ће на нашим страницама бити наведен као извор. То вашем сајту може
да повећа рејтинг јер је Википедија један од најпосећенијих Интернет сајтова
(и један од оних са најдинамичнијим растом), док су њени чланци често међу
првим погоцима на претраживачима.

Важна напомена: молимо вас да ваш одговор пошаљете на адресу
permissions-sr@wikimedia.org и истовремено на адресу са које вам је упућен
овај захтев. Само одговори који стигну на адресу
permissions-sr@wikimedia.org сматраће се пуноважним. Препоруку како ваш
одговор треба да изгледа можете да видите овде:
<http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%92%D0[..]
%9E%D0%A0> http://sr.wikipedia.org/wiki/ВП:ОДГОВОР. Хвала!

From: 	************@xella.com
To: 	******************
Cc: 	permissions-sr@wikimedia.org
Subject: 	Re: [RMX:##] Википеди?а
Created: 	09/19/2012 12:05:14

Ovim potvr?ujem da sam ja ovla??eno lice za marketing aktivnosti u okviru
firm Xella Srbija doo i ovim vam dozvoljavam da koristite sav materijal sa
sajta http://www.ytong.rs
19.09.2012. Zoran Orlovi?, Xella Srbija doo, 11560 Vreoci

S' po?tovanjem

Zoran Orlovi? dipl. oec

_______________________
Xella Srbija d.o.o.
Marketing Manager

Di?e ?ur?evi?a bb
11560 Vreoci, Srbija
Tel/fax: **********
Mob:  **********
e-mail:  **********
Internet: http://www.ytong.rs

Rukovodstvo / Management Board: Nikola Boroja, Dragan Lazi?
Mati?ni broj / Company Reg. No. 07440626
PIB / Tax ID No. 101134702