Википедија:Тим/хронологије/упутство/Рад на десетлећима

За разлику од десетлећа, термин "деценије" подразумева уобичајено значење: деценија почиње 1. јануара 1. године а завршава се 31. децембра 10. године, па аналогно томе даље. Деценије се одређују пуним именом: 1. деценија пне., 32. деценија пне., а ми 2005. године живимо у 201. деценији. Ови чланци се преклапају са чланцима за десетлећа, али су потребни у смислу ваљаног датирања декадним системом и зарад избегавања забуне која је у популарном посматрању декадног система честа: број 0 не припада ниједној десетици, број 1 је први број прве десетице, број 10 је последњи број прве десетице; број 11 је први број друге десетице, број 20 је последњи број друге десетице; број 2000 је последњи број двадесете десетице, док је број 2001 први број двадесетпрве десетице.

Насупрот томе, термин "десетлећа" (највероватније први пут у јавној пракси у српском језику) овде означава године које почињу нулом, а завршавају се бројем 9. Тако прво десетлеће има само девет година, док друга имају по десет. Десетлећа носе називе нпр. "хиљадудеветстодеведесете", а означавају се са "1990е", односно, нпр. "10е пне.". (У принципу, цртица је сувишна, мада је могуће у неком тренутку померити све чланке на имена као што су "1990-е" и сл.)

Чланци који спадају у ову групуУреди

 1. општи чланак о деценијама: десетлећа и
 2. чланци о деценијама понаособ: (распон 50. век пне. - 50. век; тј. 5000е пне. - 5000е)

Организација чланакаУреди

Организација општег чланка о миленијимаУреди

Потребно је да садржиУреди

 • списак десетлећа
 • списак других хронологија

Организација појединачних чланакаУреди

Потребно је да садржеУреди

 • шаблон који садржи:
  • када почиње (када је почело) и када се завршава (када се завршило)
  • шире хронологије
  • списак миленија (датог, суседних или свих)
  • списак векова (датог и суседних, можда у оквиру једног миленија)
  • списак деценија (у оквиру истог века)
  • списак десетлећа (у оквиру истог века)
  • списак година унутар десетлећа
  • списак месеца унутар десетлећа
 • поглавља:
  • Природа
   • Астрономске промене
   • Промене у природи (на Земљи)
  • Важни догађаји
   • Културе и цивилизације
   • Дела људских руку
   • Проналасци и технологија
   • Раздобља
   • Ратови и несреће
   • Политички догађаји
  • Значајне личности
   • Политичари и војсковође
   • Научници
   • Уметници
   • Религијске личности
   • Забављачи
  • Уметничка (измишљена) датирања
 • Категорије
  • Категорија:Хронологија
  • Категорија:одговарајућа раздобља...
  • Категорија:одговарајући миленијум
  • Категорија:одговарајући век
  • Категорија:одговарајуће десетлеће
  • Категорија:...
 • Није лоше да сваки чланак садржи:
  • понеку слику о нечему што се догодило у датом десетлећу (или се предвиђа да ће се догодити)
  • добро је да садржи неку уводну општу причу о томе по чему је тај миленијум значајно, шта се у њему догађало итд.