Випава је вишезначни појам, везан за географске појмове у Словенији: