Вишеструки приступ са ослушкивањем носиоца уз откривање сукобљавања

Вишеструки приступ са ослушкивањем носиоца уз откривање сукобљавања CSMA/CD је појам из области рачунарских и телекомуникационих мрежа и означава протокол (енгл. Carrier sense multiple access with collision detection) је варијанта CSMA 1 – трајног или повременог CSMA система са додатним механизмом који омогућава станици да открије да ли је дошло до сукобљавања пре него што заврши емитовање оквира. У случају да дође до сукобљавања, станица престаје са емитовањем, шаље карактеристичан рафални сигнал којим обавештава остале станице да је детектовала сукобљавање, а потом користећи алгоритам чека одређени период времена, па у случају да је канал слободан поново емитује поруку[1].

CSMA/CD алгоритам

Временски интервал чекања: 0 - 2n где је n редни број детектоване колизије. Након 16 колизија се одустаје од слања.

Особине овог система су:

  • Приступ већег броја корисника заједничком каналу (енгл. multiple access).
  • Могућност ослушкивања канала (енгл. carrier sense).
  • Механизам откривања (детекције) грешке, (енгл. Collision Detection)
  • Алгоритам бинарног експоненцијалног одустајања.

Протокол CSMA/CD који је увелико примењиван у локалним рачунарским мрежама и који представља основу етернета.

Види још

уреди

Референце

уреди
  1. ^ Ендру Таненбаум: Рачунарске мреже, превод четвртог издања, Микро књига 2005.