Газ се може односити на:

  • Газ брода, мера дела брода који је испод површине воде.
  • ГАЗ, совјетска и руска фабрика аутомобила.
  • Брод (пријелаз), место где се река може прећи.