Ера у геологији представља елемент поделе геолошког времена којим се врши подела еона.

Подела геолошких ера уреди

Хадајк уреди

Хадајк као најстарије доба у геолошкој историји Земље је доба о коме нема никаквих података те у оквиру њега није могућа временска подела.

Архаик уреди

Архаик је подељен на четири ере: еоархаик, палеоархаик, мезоархаик и неоархаик.

Протерозоик уреди

Протерозоик је подељен на три геолошке ере: палеопротерозоик (стари), мезопротерозоик (средњи) и неопротерозоик (млади).

Хадајк, архаик и протерозоик представљају период времена у геолошкој историји који се назива прекамбријум. Нису пронађени фосилни остаци животиња са љуштурама из прекамбријума тако да је то основни разлог за одвајање од фанерозоика.

Фанерозоик уреди

Фанерозојски еон је подељен на три ере: палеозоик, мезозоик, и кенозоик који представљају три стадијума у макроскопском палеонтолошком запису. Ове ере су раздвојене међама које су обележене масовним изумирањем, међа П-Т између палеозоика и мезозоика и међа К-Т између мезозоика и кенозоика.

Види још уреди