Главна државна контрола Краљевине Црне Горе

Главна државна контрола Краљевине Црне Горе је била засебно државно надлештво и рачунски суд за преглед државних рачуна у Краљевини Црној Гори.[1]

Састав

уреди

Главна државна контрола је имала предсједника и два члана. Бирала их је Народна скупштина са кандидационе листе коју је састављао Државни савјет и на којој је било предложено двапут онолико кандидата колико је било празних мјеста.[2]

Предсједник и чланови Главне државне контроле су могли бити само они црногорски држављани који су: навршили 30 година живота, редовно завршили факултет или вишу стручну школу која је била у рангу факултета, провели 10 година у државној служби или били министри финансија или служили као виши чиновници у финансијској струци и имали најмање 10 година државне службе.

Предсједник или један од чланова Главне државне контроле је морао имати редовно завршен правни факултет.[3] Предсједник је био народни посланик по положају.

Дјелокруг

уреди

Главна државна контрола је прегледала, исправљала и ликвидирала рачуне државне администрације и свих рачунополагача према државној каси. Мотрила је да се не прекорачи ниједан издатак на буџету, завршавала рачуне свих државних управа и била дужна прикупљати све потребне доказе и обавјештења.

Општи државни рачун подносио се Народној скупштини са примједбама Главне државне контроле и то најдаље за двије године од завршетка сваке буџетске године.[4]

Уређење и круг рада Главне државне контроле, као и начин постављања њеног особља, одређивали су се нарочитим законом.[5]

Види још

уреди

Извори

уреди
  1. ^ Књажевина Црна Гора је 1910. проглашена за Краљевину Црну Гору
  2. ^ Члан 171. Устава за Књажевину Црну Гору (1905)
  3. ^ Члан 172. Устава за Књажевину Црну Гору
  4. ^ Чланови 173. и 174. Устава за Књажевину Црну Гору
  5. ^ Члан 175. Устава за Књажевину Црну Гору

Литература

уреди