График функције

График функције представља низ уређених парова (x, y) где је y = f(x) и представља графички приказ математичке функције у дводимензионалном Декартовом координатном систему.

График функције f(x) = x4 − 4x у интервалу [−2,+3]. Такође приказана су два реална решења и локални минимум.

Спољашње везеУреди