Графички метод паровања

Графички метод паровања примењује се у шаху као метод паровања код Бергерових, односно кружних турнира.

Пример 1.1

Аутор метода је српски мајстор Драгутин Ђаја. Метод важи за веома једноставан, и њиме се најлакше и најбрже могу одредити парови неког кола у Бергеровом систему.

Најпре се нацрта круг. Изван нацртаног круга упишу се бројеви, зависно од броја кола на турниру, у смеру казаљке на сату (в. пример 1.1). На илустрацијама дат је пример за 11 кола (одн. за турнире са 11 и 12 играча).

Пример 1.2
Пример је за Бергеров турнир са 11 и 12 играча (4. коло од 11). Парови су следећи: 9-7, 10-6, 11-5, 1-4, 2-3. Пошто је 4. коло, бр. 1 игра са бр. 4. Заокружен је играч бр. 8, који нема свог пара - у случају 11 такмичара, он је слободан, у случају 12 такмичара, игра са бр. 12 црним фигурама (бр. 8 је у доњој половини табеле са 12 такмичара) — 12-8. Почевши од такмичара бр. 8 цртају се стрелице у смеру обрнутом од казаљке на сату, што је обележено црвеном стрелицом.
Пример 1.3
Пример је за Бергеров турнир са 11 и 12 играча (7. коло од 11). Парови су следећи: 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10. Пошто је 7. коло, бр. 1 игра са бр. 7. Заокружен је играч бр. 4, који нема свог пара - у случају 11 такмичара, он је слободан, у случају 12 такмичара, игра са бр. 12 белим фигурама (бр. 4 је у горњој половини табеле са 12 такмичара) — 4-12. Почевши од такмичара бр. 4 цртају се стрелице у смеру обрнутом од казаљке на сату, што је обележено црвеном стрелицом.

Потом се, у зависности од редног броја кола за које се траже парови, правом линијом споје број 1 са бројем кола за које тражимо парове (на илустрацији 1.2, то је коло бр. 4, на илустрацији 1.3, коло је бр. 7). Играч бр. 1 у сваком колу игра са учесником турнира чији је турнирски број једнак броју кола (изузев за прво коло, где турнирски број 1 игра са последњим турнирским бројем).

Паралелно са том линијом, за сваки суседни број од броја 1 паралелним правим линијама повезују се остали бројеви. Пошто увек има непаран број кола (а толико и бројева на кругу), један број неће имати свој пар. Тај број, у случају:

  • парног броја такмичара, игра са последњим турнирским бројем (боја фигура последњег такмичара: црне фигуре са горњом половином табеле, беле фигуре са доњом половином табеле), или
  • непарног броја такмичара, играч је у том колу слободан.

На крају се уцртају стрелице, кренувши од такмичара који је остао без свог пара на кругу, у смеру обрнутом од смера казаљке на сату, Ове стрелице означавају боју фигура, играч на чијем броју се налази стрелица има црне фигуре (десно од играча који је остао без пара).

Види јошУреди