Дашчара

Дашчара је објекат направљен дрвених дасака. Јефтинија за израду, али мање трајна од брвнаре користи се пре свега као помоћна зграда за стаје, склоништа и заштита човеку, стоци и пољопривредним производима. У њима су смештени млинови за жито, ветрењаче и разни други неопходне алати и машине.