Дело малог значаја

Дело малог значаја у кривичном праву је оно дело које се у пракси одређује као багателно, односно занемарљиво. Због тога се не исплати покретати изузетно скуп кривичноправни апарат, како би се казнио починилац, нити би казна (у конкретном случају) могла да испуни своју сврху.

Услови за примену овог института су да се:

  1. за дело може изрећи казна затвора од 5 године или новчана казна;
  2. да је степен кривице починиоца није висок;
  3. да су штетне последице одсутне или да су незнатне;
  4. и да општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање неке од њих.

Раније кривично законодавство Републике Србије предвиђало је институт незнатне друштвене опасности као општи основ који искључује постојање кривичног дела. Међутим, с обзиром на то да каснији Кривични законик изоставља друштвену опасност из општег појма кривичног дела, незнатна друштвена опасност замењена је институтом дела малог значаја.

Спољашње везеУреди