Дидаскалија

Дидаскалија (старогрч. διδασκαλος - наука) је упутство коју је давао драматург глумцима, нарочито у старогрчком позоришту, за тумачење драмског текста. У ширем смислу речи, и у данашње време то су сценска упутства.

У старогрчком позоришту, и сам драматург је био углавном и редитељ и глумац. Тако су сувишне инструкције за игру, па стога нису у рукописима. Дидаскалије су садржале више информација о представи, датуму, месту писања и извођења, али и резултат драмских конкурса и још много тога. Оне су толико далеке од конкретних упутстава за игру, да није било јасно ко је изговарао ни јасно одређене реплике. Затим су се у Риму у дидаскалијама појавиле кратке информације о самој представи и списак драматис персоне.

ЛитератураУреди

  • Патріс Паві: Словник театру. — Львів, 2006.- 640с.
  • Brown, Peter George McCarthy (1996), "Didascaliae", in Hornblower, Simon; Spawforth, Anthony, Oxford Classical Dictionary (3rd ed.)
  • Klose, D. Die Didaskalien und Prologe des Terenz (Diss. Freiburg, 1966)