Државна штампарија Црне Горе

Државна штампарија Црне Горе (18581932) радила је на Цетињу под разним званичним називима (Књажевачка печатња, Државна печатња, Књажевачко-црногорска државна штампарија).

Пре ње постојала је Његошева штампарија (18341851), али су њена слова, у време турског напада, претопљена у метке. Нова штампарија наставља традицију државне печатње коју су основали Црнојевићи. У периоду 18581865. штампала је само ситније ствари, а 1865. штампан је Орлић. Од 1871. у њој се штампају листови Црногорац, Глас Црногорца, Црногорка, часописи, календари и књиге. До 1932. када је прешла у посед Зетске бановине из ње је изашло више од шест стотина наслова.

ЛитератураУреди

  • Д. Вуксан, Преглед штампе у Црној Гори 1834—1934, Цетиње 1934;
  • Р. Драгићевић, Црногорске штампарије 1493—1918. Историјски записи 1956, 12;
  • Н. С. Мартиновић, Развитак штампе и и штампарства у Црној Гори 1493—1945, Београд 1965;
  • Ђ. Пејовић, Развитај просвјете и културе у Црној Гори 1852—1916, Цетиња 1971. стр 235—238.