Дунум се може односити на неколико значења. Може бити