Економска политика

Економска политика је део државне политике који се бави односом државе и економије. Нека од подручја економске политике су: