Економска школа „Нада Димић” Земун

Економска школа „Нада Димић" је средњошколска установа у Земуну са богатом историјом и дугогодишњим постојањем.[1]

Историјат школеУреди

 
Поглед са улице
 
Први директор школе
 
Први матуранти

Основана је 1883. године као дворазредна Трговачка школа у оквиру седморазредне Земунске гимназије.

Земун је тада припадао Аустроугарској монархији, у административној надлежности Земаљске владе у Загребу. Било је то време привредног успона Земуна због пограничног положаја града између Монархије и Краљевине Србије, па се појавила и потреба за стручнијим обављањем послова у привреди и администрацији, због чега је оснивање стручних школа крајем 19. века било неопходно и корисно.

Године 1891. школа се трансформисала у трогодишњу, а 1909. године у четворогодишњу школу под називом Краљевска трговачка академија. До 1910. године школу су похађали само мушкарци, а од те године дозвољен је упис и женске деце. Тако је исте године број уписаних ученика износио тачно 100, док је само десет година раније 1889. у оба одељења укупан број ученика био 18. Овај податак нема само статистичку вредност. Он говори о угледу који је школа стицала годинама, највише захваљујући стручним и способним кадровима.

За време Првог светског рата школа није радила две године, од 1914. до 1916. године. После рата, у новој држави Краљевини СХС, школа се, сада под именом Државна трговачка академија, 1924. године одвојила од Гимназије, али је остала са њом у истој згради све до 1964. године. Први директор ДТА био је професор Иван Кон, цењени стручњак и педагог.

У међуратном периоду обновљене су професорска и ученичка библиотека, кабинети и збирке. Ученици су се ангажовали кроз многе секције и удружења: Црвеног крста, Феријалног савеза, Кола трезвене младежи „Разум", школске вежбаонице и штедионице Економат. Године 1928. основана је Културна секција „Сремац" која се веома брзо афирмисала развијајући смисао и интересовање ученика за музику, позориште и литературу.

Уочи Другог светског рата школа је имала 450 ученика.

Период од 1941. до 1945. године обележила је окупација и Нарадноослободилачка борба. Из дана у дан јачала је свест да отаџбину треба бранити. Школа је радила у тешким условима - због лошег одзива за упис имала је 4-5 одељења са 120-170 ученика. Током рата преко 30 ученика страдало је у логорима или погинуло у борби, а Нада Димић проглашена је за народног хероја.

Послератне године биле су тешке. У новој Југославији, у којој ће комунистичка власт дати печат остатку века, земунска Економска школа тражиће свој пут. Зграду Гимназије напустила је 1964. године и преселила се у зграду у Улици 22. октобра, у којој се налази и данас.

Пратећи развој друштва, Школа се прилагођавала и мењала према захтевима школских реформи, али је и више пута мењала назив. Име народног хероја Наде Димић носи од 1968. године, а данашњи назив, Економска школа „Нада Димић", добила је 1987.

Деведесете године 20. века доживели смо ирационално - као године које су појели бол, страх, неимаштво и смрт. Часови често нису били оно што је требало да буду. Прошлост се преточила у историју која нам је, заједно са новом географијом, потпуно променила живот.

Име школе током временаУреди

 • 1883. Трговачка школа у Земуну
 • 1911. Краљевска трговачка академија у Земуну
 • 1922. Државна трговачка академија у Земуну
 • 1948. Државни економски техникум
 • 1949. Економска средња школа у Земуну
 • 1961. Школски центар за економско образовање
 • 1963. Трећа економска школа
 • 1968. Трећа економска школа „Нада Димић"
 • 1980. ООУР за економско образовање „Трећа економска школа" Образовног центра за друштвено - економске делатности „Нада Димић"
 • 1985. Образовни центар економске струке „Трећа економска школа"
 • 1986. Економска школа „Нада Димић"

Мисија школеУреди

 • Квалитетно образовање
 • Самосталност ученика за примену стечених знања
 • Сарадња са тржиштем рада
 • Лични развој ученика и наставника
 • Развијање свести о правима и одговорностима
 • Неговање међусобног разумевања и уважавања

Образовни профилиУреди

Подручје рада: Економија, право и администрација

 • Економски техничар
 • Финансијски администратор

Опремљеност школеУреди

 • 12 учионица
 • 2 бироа за учење
 • 4 кабинета за информатику и кореспонденцију
 • Кабинет за предузетништво
 • Библиотека
 • Фискултурна сала

Успех ученикаУреди

Разред Средња оцена 2011/2012. Средња оцена 2012/2013. Средња оцена 2013/2014. Средња оцена 2014/2015.
I 4,00 3,87 3,12 3,98
II 3,98 3,99 3,87 4,17
III 4,22 3,98 3,98 3,87
IV 4,17 4,33 4,14 4,17
Svega 4.09 4.04 3.78 4.05

Реформа школе на почетку 21. векаУреди

Упркос диригованом централном начину управљања школом, застарелим и гломазним програмима и слабој опремљености савременим училима, наш систем образовања ипак је одржан у функционалном стању. Наставни кадар успео је да одржи основни професионални ниво знања који уз одређену допуну и усаглашавање представља главни капитал у извођењу промена у образовању. „Вучна снага" сваке реформе су људи, тј. наставници, па ће од њихове способности и спремности да се ухвате у коштац са новим изазовима зависити да ли ће то убрзати или успорити развој реформе. Неопходна је боља мотивација просветних радника кроз повећање њиховог животног стандарда, као и улагање у њихову едукацију која умногоме зависи од помоћи „Међународне заједнице".

Десетогодишња изолација Србије имала је несагледиве последице за цело друштво, тако да се са политичким променама 2000. године уочила потреба за коренитом реформом у образовању, пре свега у наставним методама рада, плановима и програмима, стандардима, образозовним профилима у складу са потребама тржишта рада, управљању школом, комуникацији, већем учешћу родитеља и ученика у одлучивању, усавршавању наставника и потреби тзв. доживотног учења.

Због тога је од марта 2003. године, у сарадњи Министарства просвете и спорта Републике Србије и немачке организације за техничку сарадњу ГТЗ и немачке владе, започета реформа средњег стручног образовања и васпитања ЗУОВ, рди праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. Школа се пројекту реформе прикључила 2004. увођењем једног од нових образовних профила, финансијски администратор - оглед, у једно одељење првог разреда са 24 ученика, у четворогодишњем трајању. Карактерише га активно оријентисана настава, усавршавање наставника, формирање информационих система, симулација пословних процеса у бироу за обуку, развој тестова и оцењивање ученичких постигнућа.

Од септембра 2006. године у школи су уведена два одељења овог огледног занимања такође са по 24 ученика, што се наставило и наредних година. Отворен је и опремљен биро за финансијско рачуноводствену обуку у коме се кроз рад виртуелног предузећа симулирају послови стварних предузећу и стичу практична знања и вештине неопходне за будуће занимање.

Прва генерација матураната која је пратила наставу по огледном наставном плану и програму у Школи, изведена је са успехом у јуну 2008. године, уз полагање стручне матуре која је обухватила израду писменог задатка из српског језика и књижевности, Тест теоријских знања и практични рад у бироу, коме је морао да присуствује и представник привреде, у својству члана комисије заједно са наставницима. Захваљујући разумевању и учешћу представника предузећа „Планум", матуркса комисија радила је у пуном саставу као и свих наредних година. О резултатима ученика који похађају огледни профил као и проблемима уз предлоге њиховог решавања, Школа је периодично достављала извештаје надлежнима.

Школску 2008/2009. годину памтићемо по реконструкцији зграде која је подигнута 1908., а у којој се Школа налази од 1964. Током једногодишњих радова, настава се изводила у основним школама „Ђуро Стругар" и „Ратко Митровић" на Новом Београду само у послеподневној смени, што је представљало изузетан напор за ученике и за професоре. Секретаријат и библиотека школе измештени су заједно у полусутеренски простор при сали за физичко васпитање, која такође захтева санацију, рачуноводство - у просторију намењену за професоре физичког васпитања, а део простора за пресвлачење ученика претворен је у канцеларију директора школе. Школски психолог користио је просторије освних школа у којима се изводила и настава.

У таквим условима скромно је обележено и 125 година рада Школе као и Свети Сава. Поглед на стару, а истовремену будућу нову зграду, скривао је зебњу и наду да ће се радови завршити до почетка наредне школске године.

повратак у обновљено здање 7. септембра 2009., обележен је у присуству општинских и градских представника, уз одржавање наставе. Адаптацијом поткровља добијени су нови кабинети, просторије за боравак ученика, канцеларије за стручне службе и тоалети, а извршена је и замена свих инсталација и дограђен улаз са степеништем. Ове радове финансирао је Градски секретаријат за образовање док је Општина Земун опремила учионице новим намештајем. Планирана реконструкција сале за физичко васпитање и просторије будућег архива, није реализована звог недостатка финансијских средстава и поред чињенице да је пројекат санације овог објекта Школе одобрен још 2006. године.

Од јесени 2010. до данас, на основу одлуке Министарства просвете, у установи се организује полагање испита за лиценцу за наставнике из целе Србије, из опште образовних и стручних предмета. Професори, ученици и Школа, похваљени су за организацију и реализацију ових активности од свих чланова комисија који су до сада оцењивали кандидате.

Са 1. септембром 2012. године образовни профил финансијски администратор - оглед превед је са још неколико пилот програма у редован систем школовања, са нешто измењеним наставним планом и програмом. Заједно са класичним занимањем - економски техничар, профил финансијски администратор омогућава ученицима запошљавање и наставак школовања на факултетима. На овај начин је део циљева пројекта реформе, у којој је учестовало више од 5900 ученика и преко 1000 наставника из 48 школа из свих крајева Србије, заокружен.

Упоредо са увођењем новог занимања (профила), последњу деценију рада Школе обележило је и стручно усавршавање. Оптерећена хроничним недостатком новца, школа се на разлилите начине прилагођавала потребама професора и осталих запослених. Највећи број семинара организован је и финансиран за наставнике у оквиру пројекта реформе, при чему се не сме заборавити на обавезу стручног усавршавања педагога и психолога, директора и осталих учесника у образовању. Самофинансирање од стране професора је спорадично представљало начин превазилажења проблема са новцем, што је присутно и данас. Бесплатни акредитовани семинари организовани последњних година на државним и приватним факултетима, као и у Школи од стране неких удружења, привлаче све већу пажњу. Део наставног кадра користи и такозване он-лајн семинаре преко интернета који организују различите образовне институције, факултети и удружења. За директора школа уведен је испит за обављање ових послова - лиценцирање, који се још није реализовао.

Ваннаставне активности одвијале су се паралелно са наставом и праксом ученика по предузећима. Посета Сајму књига и образовања, позориштима и биоскопима, клизалиштима, изложбама и музејима, сваке године укљјучујући ученике свих генерација. У сарадњи са различитим институцијама организована су предавања и радионице за ђаке као и хуманитарне акције. Учешћем на такмичењима из опште образованих и стручних предмета и освојеним награда, ученици школе доказују значај и квалитет стечених знања захваљујући ангажовању и залагању њихових професора.

У априлу 2013. године, због смањеног броја ученика у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку о укидању појединих одељења у средњим стручним школама, за школску 2013/2014. годну. Због тога је неколико наших професора делимично проглашено технолошким вишком.

Изложба поводом 130 година школеУреди

РеференцеУреди

ЛитератураУреди

 • Дограјић С. „Јубиларни извештај поводом 130 година рада“. Београд: 2013. ISBN 978-86-917231-1-8. стр. 87.

Спољашње везеУреди