Енциклопедија српске историографије

Енциклопедија српске историографије је једнотомно енциклопедијско дело издато у Београду 1997. године. У изради дела учествовало је 350 аутора а приређивачи су били српски историчари Раде Михаљчић и Сима Ћирковић. Енциклопедија се састоји од 762 стране двостубачног текста формата 290×200 милиметара. Текст је подељен у три целине:

  • Приручна дела где се даје подаци о синтетичким прегледима српске прошлости, најзначајнијим издањима извора, историјској периодици и библиографијама.
  • у одељку Установе дају се подаци о научно-истраживачким установама које се бави историјско-научним истраживањима, музејима, архивима, заводима за заштиту споменика културе.
  • Најобимнији је део Истраживачи и писци где се дају подаци о 937 аутора који су писали о српској прошлости. Аутори су ограничили излагање на модерну историографију са почетком од Јована Рајића.

Избор из садржаја уреди

Види још уреди

Литература уреди