Желимир Вукашиновић

Желимир Вукашиновић (Сарајево, 1970) ванредни је професор за Естетику на Катедри за филозофију Филозофског факултета у Источном Сарајеву. Објавио је и књиге пјесама „Лирика предаје”, „Гравитација душе”, поему „Хистерион”. Главни је и одговорни уредник часописа Дискурси - друштво, религија, култура, ЦЕИР, Сарајево. Члан је Естетичког друштва Србије. Од 2011. године ангажован је на пројекту 178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир, који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Изабран је за редовног члана Матице Српске.

Желимир Вукашиновић
Лични подаци
Датум рођења1970.
Место рођењаСарајево, СФРЈ

Биографија уреди

Желимир Вукашиновић је рођен 1970. године у Сарајеву. У родном граду је завршио основну школу и гимназију, као и дио студија на Филозофском факултету (одсјек филозофија). Године 1992 долази у Србију. Студије наставља на Филозофском факултету у Београду (1993-95), а завршава их на Swinburne University у Мелбурну. Године 1998 добио је стипендију La Trobe University из Мелбурна за рад на докторској дисартацији. Пост-дипломске студије наставља на La Trobe University, гдје бива запослен и као асистент за три предмета. Године 2003 докторира филозофију и враћа се у Београд. Године 2004-05 је изабран за доцента за Естетику и Увод у филозофију, на Осјеку за филозофију и социологију Филозофског факултета у Источном Сарајеву.

Године 2005 је изабран у звање доцента за научну област Филозофија на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу гдје му је повјерена настава из предмета Увод у филозофију и Увод у естетику. Изабран је за редовног члана Матице Српске.

Пише поезију и текстове из области филозофије. На конкурсу за најбоље књижевне радове 2001. године добио је награду Југословенско-аустралијског литерарног удружења из Сиднеја (у сарадњи са УКС из Београда). До сада је објавио књигу пјесама (прва из триологије: Триптихон Пада) „Лирике предаје” (2002). Двокњижје Композиција филозофије је Вукашиновићево прво објављено дјело филозофије.[1]

Библиографија уреди

 • Лирика предаје / Београд: Singidunum. - 2002
 • Онтолошко-естетичка увертира у историју будућности / Радови Филозофског факултета. – Бр. 6–7, Пале, 2005, pp. 167–184.
 • Композиција пада: По-етика пада / Чачак: Легенда. - 2006
 • Генеологија историје будућности / Чачак: Легенда. - 2006
 • Гдје је глобална култура? / Наслеђе. – Бр. 4, Крагујевац, 2006, pp. 177–181.
 • Филозофија као ест/етика / Зборник радова, уредник Дивна Вуксановић, Небојша Грубор, Панчево : Мели Немо ; Београд : Естетичко друштво. – 2006
 • Завичајност и егзистенција / Градина. – Бр. 16, уредник Зоран Пешић, Ниш : Нишки културни центар. – 2006, pp. 287–290.
 • Гравитација душе / Чачак : Легенда. – 2006, 64 стр
 • Удес метафизике у херменеутику Бивствовања / Наслеђе. – Бр. 6, Крагујевац, 2007, pp. 89–97.
 • Херменеутика Бивствовања, воља и стварање - прилог физиологији умјетности / Зборник радова, Панчево : Мали Немо ; Београд : Естетичко друштво Србије. – 2007
 • Умјетност философирања, метафизика и живот / Радови Филозофског факултета. – Бр. 9/2, Пале, 2008, pp. 19–29.
 • Доба медијализације свијета : Прозирност умјетности, радикална инвентивност и тероризам / Наслеђе. – Бр. 8, Крагујевац, 2008, pp. 9–15.
 • Посљедња драма метафизике : Ниче / Наслеђе. – Бр. 10, Крагујевац, 2008, стр. 97–113.
 • Перспектива Ниче : Нихилизам и воља за моћ као умјетност / Радови Филозофског факултета, Бр. 10/2, Пале, 2008
 • Нихилиситичко искуство идеје у реализму Радоја Домановића – читање приповједачке структуре субјекта / Зборник радова, Крагујевац : „Кораци“. – 2008, pp. 189–198.
 • Умјетност философирања, литераризација књижевности и насиље текста / Зборник радова са Научног скупа, уредник Драган Бошковић, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет. – 2008, pp. 371–377.
 • Наслеђе. – Бр. 10, тематски број: Ниче, приредили Драган Бошковић и Желимир Вукашиновић, уредник Драган Бошковић, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2008, 205 стр.
 • Философирање и приповједачка структура субјекта / Зборник радова са Научног скупа, уредник Милош Ковачевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2009, pp. 185–191.
 • Истина, субјект и поетичко избављење бића / Зборник радова, уреднци Небојша Грубор, Уна Поповић, Београд : Естетичко друштво Србије. – 2009, pp. 251–260.
 • Бивствовање, херменеутика, субјект - ка границама онтолошке неутрализације тубивствовања / Чачак : Legenda. – 2010, 169 str.
 • Приповједачка структура субјекта и апокалипса апокалипсе или прича је овдје изгубила крај / Наслеђе. – Бр. 16, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет. – 2010, pp. 65–74.
 • Филозофија као весела наука – о поетичкој природи филозофског истраживања / Зборник радова са Научног скупа, уредник Милош Ковачевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2010, pp. 85–92.
 • Владавина хуманизма и насиље техничког смисла културе / Етика у науци и култури : зборник радова, уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Београд : Филолошки факултет. – 2010, pp. 215–225.
 • Наслеђе. – Бр. 16, тематски број: Постмодерна, апокалипса и књижевност, приредили Јасмина Теодоровић, Желимир Вукашиновић, уредник Драган Бошковић, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2010, 311 стр.
 • Разлика, религија и културна политика идентитета / Дискурси: друштво, религија култура : зборник радова, бр. 1, уредник Желимир Вукашиновић, Сарајево : ЦЕИР. – 2011, pp. 73–79.
 • Херменеутика субјекта и егзистенцијални смисао заједнице / Анали. – Бр. 23, свеска I, Београд, 2011, pp. 213–222.
 • Критика (не)постојеће стварности, егзистенција и ангажман – о субјективном смислу слободе / Зборник радова са Научног скупа, уредник Милош Ковачевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2011, pp. 187–193.
 • Заратустра и птице: о гравитацији љубави, небу које није над нама и веселој науци (при)падања / Птице : књижевност, култура : зборник радова, бр. 14, уредници Мирјана Детелић, Драган Бошковић, Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ : Универзитет у Крагујевцу. – 2011, pp. 325–338.
 • A Narrative Structure of the Subject and the Hermeneutical Rest from Identity / Image, Identity, Reality, priredila Biljanja Francuski, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing. – 2011, pp. 29–36.
 • O јединству посредовања, приповиједања и пјевања у веселој науци Ничеовог Заратустре / Естетика и образовање : зборник радова са Научног скупа Естетичког друштва Србије, уредници Марко Новаковић, Уна Поповић, Београд : Естетичко друштво Србије. – 2011, pp. 193–202.
 • Рецесија и демократизација - о кризи идеологије капитала и другим подвалама историје / Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура : зборник радова, уредници Драган Бошковић, Маја Анђелковић, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет. – 2011, pp. 9–20.
 • Анали. – бр. 23, свеска I, уредник Весна Половина, приредили Јасна Јанићијевић, Желимир Вукашиновић, Филолошки факултет, Београд, 2011, 397 стр.
 • Identitet i religija / Diskursi: društvo, religija, kultura. – Br. 1, urednik Želimir Vukašinović, Sarajevo : CEIR BiH. – 2011, 290 str.
 • Multikulturalizam i strah od drugog / Diskursi: društvo, religija, kultura. – Br. 2, urednik Želimir Vukašinović, Sarajevo : CEIR BiH. – 2011, 231 str.
 • Де(кон)струкција идентитета, вриједност разлике и опстајање у кругу / Зборник радова са Научног скупа, књ. 6/2, уредник Владимир Милисављевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2012, pp. 145–150.
 • Вријеме, живљење и poiesis - o смислу приповиједања и човјековом пјесничком становању / Аспекти времена у књижевности : зборник радова, уредник Лидија Делић, Београду : Институт за књижевност и уметност. – 2012, pp. 65–79.
 • Чему књижевност данас? / Савремено друштво и криза проучавања језика и књижевности : зборник радова, уредници Милош Ковачевић, Драган Бошковић, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет. – 2012, pp. 21-38.
 • Како је изгубљена утопија егзила? - о друштву без заједнице и отуђењу без самоће / Егзил(анти) : књижевност, култура, друштво, Српски језик, књижевност, уредник Драган Бошковић, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет. – 2012, pp. 276–285.
 • Demokratija i kriza / Diskursi: društvo, religija, kultura. – Br. 3, urednik Želimir Vukašinović, Sarajevo : CEIR BiH i Centar za političku kulturu. – 2012, 237 str.
 • Може ли се научити живјети у историји? / Зборник радова са Научног скупа, уредник Владимир Милисављевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2013, pp. 167–175.
 • Хелдерлин, стварност језика и обнављање смисла поезије / Књижевна историја. – Бр. 1, Београд. – 2013.
 • Зашто писати? - о онтолошком примату пјевања и ћутања / Зборник радова са Научног скупа, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет. – 2013.
 • Vjera i sloboda / Diskursi: društvo, religija, kulturа. – Br. 4, urednik Želimir Vukašinović, Sarajevo : CEIR BiH i Centar za političku kulturu. – 2013, 239 str.

Види још уреди

Референце уреди

 1. ^ Желимир Вукашиновић: По-етика пада: компизиција филозофије, Легенда, Чачак, 2006.

Литература уреди

 • Желимир Вукашиновић: По-етика пада: компизиција филозофије, Легенда, Чачак, 2006.

Спољашње везе уреди