Жута река (Ђавоља варош)

Жута река је река на чијој десној страни се налази један од уникатних природних реткости из домена ерозивних облика — Ђавоља варош.[1]

Хидрографско-хидролошке карактеристике уреди

Жута река настаје од Бујарњачког и Средњег потока. Њена дужина, од саставка, износи 5,0 km, а са Бујарњачким потоком 7,5 km. Површина слива износи 13,6 km². С десне стране прима кратке притоке-јаруге, бујичног режима, од којих су најпознатије Паклена јаруга, Ђавоља јаруга и Вражја јаруга.

Леве притоке су дуже, с периодским протицајем: Ружин поток — 3 km, Жолића поток — 2,8 km, Средњи поток, лева саставница  Жуте реке — 2 km. Једини стални ток је Жута река, са својом десном саставницом Бујарњачким потоком. У септембру 1987. године, измерен је протицај Жуте реке, узводно од Ђавоље вароши; износио је 11,0 l/s. С обзиром на вишемесечну сушу, близак је минималном протицају. На Жутој реци планирана је изградња тиролског захвата, за водоснабдевање  комплекса Ђавоља варош. [2]

У сливу Жуте реке нема јачих извора, што је последица непропустљиве геолошке подлоге, мале ретензионе способности танког земљишног покривача, најчешће скелетоидног и скелетног, и великог нагиба топографске површине. Нешто јачи извори налате се око Соколовог виса, али су углавном каптирани за сеоска домаћинства.[1]

Извори од посебног значаја уреди

Посебан значај имају изузетно минерализовани извори:

Референце уреди

  1. ^ а б Лазаревић, Раденко (2010). Ђавоља варош. Желнид Београд. ISBN 978-86-7307-227-2. 
  2. ^ Nemanja. „Đavolja Varoš”. www.djavoljavaros.com. Приступљено 19. 5. 2018. 

Спољашње везе уреди