Задруга (1. сезона)

Задруга 1 је прва сезона српског ријалити-шоуа Задруга. Сезона се приказивала од 6. септембра 2017. до 20. јуна 2018. године на каналу Pink.[1] Трајала је 287 дана. Водитељи прве сезоне су Душица Јаковљевић, Огњен Амиџић, Рада Раденовић, Катарина Николић, Дарко Танасијевић и Огњен Несторовић. Учесници који се такмиче називају се задругари.

Задруга 1
Серија Задруга
Држава  Србија
Мрежа Pink
Pink Reality
Премијерно приказивање 6. септембар 2017. (2017-09-06) — 20. јун 2018. (2018-06-20)
Следећа сезона 2. сезона

Победница прве сезоне је Кристина „Кија” Коцкар, бивша стјуардеса и певачица која је освојила 55,14% СМС гласова и главну награду у износу од 50.000 евра. Другопласирана је Луна Ђогани, певачица која је освојила 21,26% СМС гласова.[2]

Прва сезона добија негативне критике критичара и гледалаца, због честих вербалних и физичких сукоба. Међутим, сезона постаје најгледанија сезона ријалити-шоуа у Србији.

Формат уреди

У Шимановцима, на преко два хектара земље, изграђен је читав комплекс са више зграда. У склопу комплекса налази се и вештачко језеро. У склопу комплекса налази се „бела кућа”, где константно бораве учесници, познатији као задругари, који се девет или десет месеци боре за награду од 50.000 евра.

Задругари могу да се исповедају „дрвету мудрости” у „Рајском врту”, којем им често нуди пакт, у коме обично учесници покажу своје најгоре особине, спремност да издају пријатеља, покажу љубомору, похлепу и гордост.

Задругари у склопу ријалитија имају сопствену продавницу у коју иду сваког понедељка или четвртка, казино, ноћни клуб, козметички салон, паб, базен, суд, собу за рехабилитацију, собу за изолацију, радионицу и фарму. Од друге сезоне, комплекс се проширио, те је у град укључен и шиша бар, кафић „Дубиоза”, ресторан брзе хране, паркинг, залагаоница, наутичка продавница и тајна мрачна соба. Суд се користи само уторком, за време журке, уколико такмичари направе преступ. Све остале зграде су стално отворене, али такмичари морају да плате од свог недељног буџета (буџет може бити 20, 30 или 40 евра за недељу дана, буџет дели вођа, по личном нахођењу), како би их користили.

Задругари уреди

Име Занимање Резултат
 1. Кристина „Кија” Коцкар
Бивша стјуардеса и певачица Победница
2. Луна Ђогани Певачица Другопласирана
3. Теодора Џехверовић Певачица Треће место
4. Слободан „Слоба” Радановић Певач Четврто место
5. Миљана Кулић Ријалити учесница Пето место
6. Сара Рељић Певачица Шесто место
7. Сенада Нуркић „Маца Дискреција” Ријалити учесница и певачица Седмо место
8. Владан Војновић „Војке Ђанс” Музичар Осмо место
9. Анђело Ранковић Манекен и фитнес инструктор Девето место
10. Ана Кораћ Модел и ријалити учесница Десето место
11. Милан Милошевић Новинар Једанаесто место
12. Мирослав Пржуљ „Лепи Мића” Певач и ријалити учесник Дванаесто место
13. Сања Станковић Модел, певачица и модна креаторка Избачена
14. Марко Миљковић DJ и ријалити учесник Избачен
15. Јована Томић „Матора” Ријалити учесница Избачена
16. Немања Ђерић „Ђексон” Репер Избачен
17. Андријана Радоњић Певачица Избачена
18. Бора Сантана Музичар и ријалити учесник Избачен
19. Бане Чолак Ријалити учесник Избачен
20. Радосав Стефановић „Жути” Репер Избачен
21. Марија Ана Смиљанић Певачица и ријалити учесница Избачена
22. Гордана Џехверовић Домаћица Избачена
23. Зорица Марковић Певачица и ријалити учесница Избачена
24. Филип Ђукић Модел и ријалити учесник Избачен
25. Надежда Биљић Певачица Дисквалификована
26. Тања Јовићевић Певачица Избачена
27. Зорана Стефанов Певачица Избачена
28. Снежана Мишковић „Викторија” Певачица Избачена
29. Мирослав „Мики” Ђуричић Пчелар и ријалити учесник Дисквалификован
30. Душко Радоњић Певач Избачен
31. Драгица Јаничић Ријалити учесница Избачена
32. Мина Врбашки Ријалити учесница Избачена
33. Милица Милисављевић Дугалић Певачица Избачена
34. Тома Панић Манекен Избачен
35. Савка Газивода „Сашка Каран” Певачица и ријалити учесница Избачена
36. Марко Јањушевић „Јањуш” Бивши кошаркаш Дисквалификован
37. Драгана Шарић „Беби Дол” Певачица Избачена
38. Драгана Жежељ Певачица Избачена
39. Дивна „ДНК” Миловановић Ријалити учесница Избачена
40. Ђомла Панамера Медијска личност Избачен
41. Јелена Крунић Ријалити учесница Дисквалификована
42. Жижа Стојановић Глумица Избачена
43. Нена Петровић Певачица Избачена
44. Сања Јакшић Медијска личност Избачена
45. Миљан Врачевић Телохранитељ Дисквалификован
46. Никола Арсић Манекен Избачен
47. Дејан Тасић Комичар Избачен
48. Анђела Лазић Плесачица Избачена
49. Јелена Голубовић Редитељка, глумица и ријалити учесница Изашла
50. Јован Мијалковић Манекен Избачен
51. Саша „Рудар” Рудар Избачен
52. Енис Тодић Певач Избачен
53. Анђела „Вештица” Митковски Реперка и медијска личност Избачена
54. Марко „ДНК” Цокић Ријалити учесник Дисквалификован
55. „MC Алекс” Музичарка Избачена
56. Дијана Хазировић Певачица Избачена
57. „MC Дамиро” Музичар Дисквалификован
58. Душан Здравковић Рукометаш Избачен
59. Рада Кикић Телохранитељка Избачена
60. Жарко Стојановић Ријалити учесник Дисквалификован
61. Мирослав Ђорђевић Глумац Избачен
62. Урош Ћертић Каскадер Дисквалификован
63. Смиља Јанковић Професорка и ријалити учесница Дисквалификована
64. Нада Обрић Певачица Избачена
65. Марко Зец Манекен Избачен
66. Зоран Марјановић Композитор Изашао
67. Андреј Саљников „Young Palk” Музичар Избачен
68. Бранка „Блек Роуз” Милијанчевић Стриптизета Дисквалификована

Историја гласања уреди

1. недеља 2. недеља 3. недеља 4. недеља 5. недеља 6. недеља 7. недеља 8. недеља 9. недеља 10. недеља 11. недеља 12. недеља 13. недеља 14. недеља 15. недеља 16. недеља 17. недеља 18. недеља 19. недеља 20. недеља 21. недеља 22. недеља 23. недеља 24. недеља 25. недеља 26. недеља 27. недеља 28. недеља 29. недеља 30. недеља 31. недеља 32. недеља 33. недеља 34. недеља 35. недеља 36. недеља 37. недеља 38. недеља 39. недеља 40. недеља 41. недеља Финале
Кија није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Победница
(287. дан)
Луна так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Другопласирана
(287. дан)
Теодора так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Треће место
(287. дан)
Слоба так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Четврто место
(287. дан)
Миљана није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Пето место
(287. дан)
Сара так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Шесто место
(287. дан)
Маца так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Седмо место
(287. дан)
Војке так так так избачен
(18. дан)
так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Осмо место
(287. дан)
Анђело так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Девето место
(287. дан)
Ана није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Десето место
(287. дан)
Милан так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Једанаесто место
(287. дан)
Мића так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так Дванаесто место
(287. дан)
Сања так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(286. дан)
Марко није био так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачен
(286. дан)
Матора није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(286. дан)
Ђексон так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачен
(286. дан)
Андријана так так так так так так так так так избачена
(60. дан)
так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(285. дан)
Бора так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачен
(285. дан)
Бане так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачен
(285. дан)
Жути није био так так так так так так так так так так так так так так так избачен
(284. дан)
Марија Ана није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(284. дан)
Гордана није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачен1
(283. дан)
Зорица није била зад зад зад зад није била так так так так так так так так так так так избачена
(283. дан)
Филип није био так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачен
(282. дан)
Надежда 14 није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так дисквалификована
(280. дан)
Тања так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(277. дан)
Зорана так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(228. дан)
так избачена
(270. дан)
Викторија так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(263. дан)
Мики Ђуричић 13 так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так дисквалификован
(261. дан)
Душко није био так так так так так так так так так избачен
(256. дан)
Мина так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(102. дан)
так так так так так так так так так так так так так избачена
(249. дан)
Драгица није била так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(242. дан)
Милица так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(235. дан)
Тома није био так так так так так избачен
(221. дан)
Сашка так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так изгласана
(211. дан)
Јањуш 12 так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так дисквалификован
(211. дан)
Беби Дол није била так так избачена
(207. дан)
Драгана није била так так так избачена
(200. дан)
Дивна ДНК так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(193. дан)
Ђомла није био так избачен
(186. дан)
Јелена К. 11 није била так так так так так так дисквалификована
(180. дан)
Жижа так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так избачена
(172. дан)
Нена није била так так так так так так так так так так так избачена
(151. дан)
так избачена
(165. дан)
Сања Ј. није била так избачена
(144. дан)
Миљан 10 није био так так так так так так так так так так так дисквалификован
(138. дан)
Никола није био так так так так так так так избачен
(137. дан)
Таса није био так так так избачена
(130. дан)
Анђела није била так так избачена
(123. дан)
Јелена Г. 9 није била так так так так так так так так так так так так напустила
(123. дан)
Јован није био так так избачен
(109. дан)
Саша так так так так так так изб(39. дан) | так (39. дан) так избачен
(53. дан)
так так избачен
(95. дан)
Енис није био так так избачен
(88. дан)
Анђела Вештица 8 так так так так так так дисквалификована
(40. дан)
так так избачена
(81. дан)
Марко ДНК 7 так так так так так так так так так так так дисквалификован
(78. дан)
MC Алекс није била так так так так так избачена
(74. дан)
Дијана није била так избачена
(67. дан)
MC Дамиро 6 није био дисквалификован
(53. дан)
Душан так так так так так так так избачен
(46. дан)
Рада није била так так так избачена
(32. дан)
Жарко 5 так так так так дисквалификован
(31. дан)
Мирослав так так так так избачен
(25. дан)
Урош 4 так так так так дисквалификован
(25. дан)
Смиља 3 так так так дисквалификована
(14. дан)
Нада так так ванредно изгласана
(14. дан)
Марко Зец так так избачен
(11. дан)
Зоран 2 так напустио
(8. дан)
Јанг Полк так избачен
(4. дан)
Бранка 1 дисквалификована
(2. дан)

Фусноте:

 1. ^ Бранка Black Rose је самоиницијативно напустила такмичење.
 2. ^ Зоран Марјановић је самоиницијативно напустио такмичење.
 3. ^ Смиља Јанковић је дисквалификована због непримереног понашања.
 4. ^ Урош Ћертић је самоиницијативно напустио такмичење.
 5. ^ Жарко Стојановић је дисквалификован због непримереног понашања.
 6. ^ MC Damiro је самоиницијативно напустио такмичење, чиме је у обавези да плати казну од 50.000€ због кршења уговора.
 7. ^ Марко ДНК је дисквалификован након физичког напада на Милана Милошевића.
 8. ^ Анђела Вештица је дисквалификована након физичког напада на Јелену Голубовић.
 9. ^ Јелена Голубовић је напустила такмичење из здравствених разлога.
 10. ^ Миљан Врачевић је самоиницијативно напустио такмичење, чиме је у обавези да плати казну од 50.000€ због кршења уговора.
 11. ^ Јелена Крунић је дисквалификована након физичког напада на Надежду Биљић.
 12. ^ Марко Јањушевић је самоиницијативно напустио такмичење.
 13. ^ Мики Ђуричић је самоиницијативно напустио такмичење.
 14. ^ Надежда Биљић је самоиницијативно напустила такмичење, чиме је у обавези да плати казну од 50.000€ због кршења уговора.

Референце уреди

Спољашње везе уреди